PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
rozhýbme regióny a pomôžeme samospráva (PRAVDA),
komunál v európe dostáva výraznú pomoc (SME),
v parlamente sú aj ľudia s minimom prednostných hlasov (KORZÁR),
prichádza placebo demokracia? (PRAVDA)
problémy financovania obcí a miest znásobuje nedávna legislatívna smršť (MY KYSUCE).
Aj mestá si budú musieť konkurovať

Bratislava si od spustenia kampane za trvalý pobyt sľubuje nárast počtu riadnych obyvateľov. Tu však nejde iba o kampaň, ale o začiatok súboja v zdôrazňovaní konkurenčných výhod.

Tzv. freerideri sú súčasťou dynamickej doby, v ktorej migrácia za prácou vypĺňa dopyt po potrebnej pracovnej sile. Ak si od tejto skupiny odmyslíme tých, čo navštevujú mestá kvôli vzdelaniu, úradníckym povoleniam, alebo tam cestujú kvôli zdravotníckym úkonom, za sociálnymi službami, prípadne za kultúrou, z celej množiny dokážeme vybrať skupinu, ktorá je naviazaná na zamestnanie v inom meste, od čoho je iba kúsok k trvalému presťahovaniu, vlastnému bývaniu a zmene trvalého pobytu. Aby pracovali, žili a bývali v jednom meste ako plnohodnotní obyvatelia.
 
Porovnávanie začína pri službách
Pri umiestnení dieťaťa v predškolskom zariadení a v základnej škole sa prihliada na trvalý pobyt. Rovnako podmienkou prístupu do zariadení sociálnych služieb je  adresa trvalého pobytu. Pri zavádzaní parkovacej politiky sa zvýrazňujú benefity pre rezidentov, teda domácich na úkor „cezpoľných“. Dokonca v minulosti sme boli svedkami toho, ako niektoré malé obce vyčlenili v územnom pláne pozemky na rodinné domy pre mladé rodiny s tým, že im na určitú dobu odpustia daň z nehnuteľností. Keď sa pozrieme na separáciu odpadov, zistíme, že čím viac ľudia pocítia jej výhody, o to viac budú dávať pozor na to, do ktorej nádoby dávajú plasty a do ktorej papier. Porovnávanie rozsahu a kvality služieb poskytovaných konkrétnou samosprávou je prvý krok k zvýrazňovaniu konkurenčnej výhody. Vrátane toho, ak vedia zabezpečiť ochranu verejného poriadku, koľko hodín denne je im k dispozícii zberný dvor a končiac počtom dní počas ktorých rozhodnutú o žiadosti na zasklenie balkóna.
 
Aj zubára chceme mať poruke
Napriek tomu, že dnes oficiálne bývajú inde, ako to majú uvedené v občianskom preukaze, určite ich neteší čerpanie dovolenky na to, aby precestovali časť krajiny a na domácej adrese si vyzdvihli doporučený list, prípadne odovzdali daňové priznanie. Práve preto hľadajú spôsob, ako mať už teraz viac služieb bližšie k sebe. Preto si napríklad zmenia praktického lekára alebo zubára. Veď cestovať do pôvodného mesta je predsa časovo náročné.

Služby, ktoré potrebujeme nemožno výlučne ohraničiť tým, čo nám poskytuje privátny sektor. Mnoho z nich je v rukách samospráv, hoci si to až tak neuvedomujeme. Preto takúto kampaň treba postaviť na ponuke služieb, výhod, benefitov, ktoré budú dostatočným dôvodom na zmenu trvalého pobytu. Svojím spôsobom ide o zvýrazňovanie konkurenčných výhod, lebo mestá poskytujú verejné služby v odlišnej šírke, rozsahu, aj kvalite. Za príklad poslúži taká banálna vec, ako je daň za psa. Samozrejme, že psíčkari sú v každom meste zastúpení pomerne malým počtom v porovnaní s ostatnými obyvateľmi. Napriek tomu nemajú problém neplatiť daň za psa, alebo ho prihlásiť v susednej obci, keďže tam je nižšia a od svojho mesta necítia adekvátnu protihodnotu vo forme očakávaných služieb. Jednoducho porovnávajú a následne sa rozhodnú. Malý podvod im za to stojí.
 
Riešenia pre krajské metropoly
Primátor hlavného mesta pri spustení kampane konštatoval, že pri poslednom sčítaní ľudí Bratislave vypadlo z registra obyvateľov viac ako 50 000 ľudí, čo znamená menej peňazí na výnose dane z príjmu fyzických osôb o 10 miliónov eur ročne.

Ťažko povedať, do akej miery dá informačná kampaň Bratislave viac ľudí s trvalým pobytom, ale už teraz je jasné, že aj iné krajské metropoly budú musieť riešiť podobnú situáciu. Cez prsty im v menšom, ale na rovnakej báze pretekajú peniaze. Konkurenčné výhody sa zrejme stanú dôvodmi na porovnávanie a lákanie nových obyvateľov.

Netreba pritom zabúdať, že riziko každej zmeny je v obave, či to bude skutočne zmena k lepšiemu. Na presťahovanie nestačia drobné dôvody, ale sú potrebné dobré dôvody. Ľudia potrebujú cítiť, že u „nás“ sa žije dobre.  Ak to samosprávy zvládnu, potom budú môcť deklarovať, že v agende Smart sú úspešní, lebo ona je v prvom rade o pozitívnom prístupe k mestu a až potom o technologických riešeniach. 

(SME, 15. mája 2018)