PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
amnestia na klamstvá (PRAVDA),
strany nie sú gangy (SME),
pohraničie je atraktívne z hľadiska pohraničia (TABLET),
aj mestá si budú musieť konkurovať (SME).

ako byť smart vo vidieckej krajine

mnohé mestá sa začínajú hlásiť k smart cities, čo je dobré. každé sa potrebuje rozvíjať a musí rásť. na úspech to však nestačí. novú agendu treba správne pochopiť a potom dobré uchopiť. jedine tak môžeme očakávať úspech.  
           
smart neznamená zavádzať mobilné aplikácie a otvoriť mestský rozpočet softvérovým riešeniam. bolo by to úzkoprsé vnímanie s veľmi malou šancou na úspech. v prvom rade ide o komplexné riešenia v celej šírke možností miest a obcí. tak z hľadiska ich hospodárskych funkcií a ekonomických úloh, ako aj využitím vyžitím vnútorného potenciálu jednotlivých samospráv, naplnením verejného priestoru, možnosťami na otvorenú a hlavne zodpovednú správu miestnych záležitostí a v neposlednom rade upevňovaním lokálpatriotizmu a formovaním spoločenskej zodpovednosti. Veľkým ambíciám by preto mala predchádzať úprimná sebareflexia. najskôr treba pomenovať chyby, následne ich odstrániť a tak pripraviť územie na inovácie. hlásiť sa k smart a vyberať daň za lešenie, ktoré pomáha pri zatepľovaní paneláku nepôsobí dôveryhodne. rovnako ako radosť z participatívneho rozpočtu v situácii kedy sa ľudia nezapájajú do tvorby mestského rozpočtu. Inštalovať sadu lavičiek s nabíjačkou na smartfóny a pritom mať zle nastavenú parkovaciu politiku evokuje skôr snahu o PR ako o komplexné riešenia. k týmto lokálnym faktom treba ešte zakomponovať celkový obraz o súčasnosti. 

ak sa pozrieme na štruktúru miestnej územnej samosprávy, musíme konštatovať, že na Slovensku máme 140 miest. miestnu územnú samosprávu pritom reprezentuje 96 % dedín ktoré obýva 44 % populácie, pričom v obciach do 3 000 obyvateľov žije necelých 39 % obyvateľov a takmer 16 % ľudí obýva obce do 1 000 obyvateľov. sme typickou vidieckou krajinou kde majú obce okrem iného vo svojich rukách verejné osvetlenie, miestne komunikácie, komunálne odpady, ihriská a športoviská, cintoríny aj zeleň a verejné priestranstvá. všade tam je priestor na medziobecnú spoluprácu, na spájanie obcí v mikroregiónoch, kde im môže napríklad jeden silný komunálny podnik zabezpečovať spomínané verejnoprospešné činnosti. samozrejme postavené na smart riešeniach, kedy bude napríklad stĺp verejného osvetlenia napojený na solárnu energiu a pritom bude slúžiť aj ako informačná tabuľa, prípadne nosič bezpečnostnej kamery. a to všetko pri správe z jedného centrálneho bodu. príkladmi možno pokračovať ďalej v každej oblasti verejnoprospešných činností. to však nie je tak dôležité ako pochopenie agendy Smart v komunálnom prostredí. ona je o inovatívnom prístupe s komplexnými riešeniami formou pridanej hodnoty v nových technológiách.

táto agenda musí predstavovať nový prístup k starým problémom, k podpore medziobecnej spolupráce, naštartovaniu lokálnej hospodárskej politiky a modernizácii miestnej územnej samosprávy. treba ju vidieť v novom komunálnom manažmente. niet pochýb, že potrebujeme smart riešenia, ale žiada sa dodať, že v prvom rade nám treba smart komunity, kde každé riešenie bude mať presah do ďalšieho chotára. Kým sa nebude prihliadať na tieto skutočnosti, prichádzajúcej agende bude chýbať zrozumiteľný obsah a teda očakávaná užitočnosť. 

(sme, 8. júna 2017)