PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
keď sú slovenské mestečká šikovné (SME),
prihraničné nákupy nestačia (PRAVDA),
po vzore zdieľanej ekonomiky očakávajme zdieľanú samosprávu (JOJ),
šancou pre malé obce môžu byť mikroregióny (TASR).ako byť smart vo vidieckej krajine

mnohé mestá sa začínajú hlásiť k smart cities, čo je dobré. každé sa potrebuje rozvíjať a musí rásť. na úspech to však nestačí. novú agendu treba správne pochopiť a potom dobré uchopiť. jedine tak môžeme očakávať úspech.  
           
smart neznamená zavádzať mobilné aplikácie a otvoriť mestský rozpočet softvérovým riešeniam. bolo by to úzkoprsé vnímanie s veľmi malou šancou na úspech. v prvom rade ide o komplexné riešenia v celej šírke možností miest a obcí. tak z hľadiska ich hospodárskych funkcií a ekonomických úloh, ako aj využitím vyžitím vnútorného potenciálu jednotlivých samospráv, naplnením verejného priestoru, možnosťami na otvorenú a hlavne zodpovednú správu miestnych záležitostí a v neposlednom rade upevňovaním lokálpatriotizmu a formovaním spoločenskej zodpovednosti. Veľkým ambíciám by preto mala predchádzať úprimná sebareflexia. najskôr treba pomenovať chyby, následne ich odstrániť a tak pripraviť územie na inovácie. hlásiť sa k smart a vyberať daň za lešenie, ktoré pomáha pri zatepľovaní paneláku nepôsobí dôveryhodne. rovnako ako radosť z participatívneho rozpočtu v situácii kedy sa ľudia nezapájajú do tvorby mestského rozpočtu. Inštalovať sadu lavičiek s nabíjačkou na smartfóny a pritom mať zle nastavenú parkovaciu politiku evokuje skôr snahu o PR ako o komplexné riešenia. k týmto lokálnym faktom treba ešte zakomponovať celkový obraz o súčasnosti. 

ak sa pozrieme na štruktúru miestnej územnej samosprávy, musíme konštatovať, že na Slovensku máme 140 miest. miestnu územnú samosprávu pritom reprezentuje 96 % dedín ktoré obýva 44 % populácie, pričom v obciach do 3 000 obyvateľov žije necelých 39 % obyvateľov a takmer 16 % ľudí obýva obce do 1 000 obyvateľov. sme typickou vidieckou krajinou kde majú obce okrem iného vo svojich rukách verejné osvetlenie, miestne komunikácie, komunálne odpady, ihriská a športoviská, cintoríny aj zeleň a verejné priestranstvá. všade tam je priestor na medziobecnú spoluprácu, na spájanie obcí v mikroregiónoch, kde im môže napríklad jeden silný komunálny podnik zabezpečovať spomínané verejnoprospešné činnosti. samozrejme postavené na smart riešeniach, kedy bude napríklad stĺp verejného osvetlenia napojený na solárnu energiu a pritom bude slúžiť aj ako informačná tabuľa, prípadne nosič bezpečnostnej kamery. a to všetko pri správe z jedného centrálneho bodu. príkladmi možno pokračovať ďalej v každej oblasti verejnoprospešných činností. to však nie je tak dôležité ako pochopenie agendy Smart v komunálnom prostredí. ona je o inovatívnom prístupe s komplexnými riešeniami formou pridanej hodnoty v nových technológiách.

táto agenda musí predstavovať nový prístup k starým problémom, k podpore medziobecnej spolupráce, naštartovaniu lokálnej hospodárskej politiky a modernizácii miestnej územnej samosprávy. treba ju vidieť v novom komunálnom manažmente. niet pochýb, že potrebujeme smart riešenia, ale žiada sa dodať, že v prvom rade nám treba smart komunity, kde každé riešenie bude mať presah do ďalšieho chotára. Kým sa nebude prihliadať na tieto skutočnosti, prichádzajúcej agende bude chýbať zrozumiteľný obsah a teda očakávaná užitočnosť. 

(sme, 8. júna 2017)