PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
nájomné bývanie je potrebné riešiť, nie nariekať (SME),
zostane vidiek bez predajní potravín (PRAVDA),
tri dekády komunálu (TV ZEMPLÍN).

Alternatíva pre prešovských škôlkarov

 Máte problém s tým, že vaše dieťa neprijali do škôlky? Problém s nedostatkom miest v materských školách v Prešove majú vyriešiť flexiškôlky.

„V Prešove je dvadsať materských škôl, no tie kapacitne nestačia. Základných škôl je trinásť, no niektoré z nich sú poloprázdne. Napriek týmto faktom takmer osemdesiat detí zostane v septembri pred bránami materských škôl. Radnica by pre túto chvíľu nemala uvažovať o tom, ktoré voľné pavilóny predá, ale ktoré z nich môžu poslúžiť pre neumiestnené deti,“ uviedol v piatok na začiatku tlačovej besedy jeden z navrhovateľov riešenia problému poslanec mestského zastupiteľstva Michal Kaliňák.

Všetko je pripravené
V Prešove je sedem materských škôl bez právnej subjektivity. Právnu subjektivitou majú materské školy Bajkalská, Antona Prídavku, Mirka Nešpora, Československej armády, Čapajevova, Sabinovská, Budovateľská, Važecká, Solivarská, Zemplínska, Jurkovičova, Čergovská, Bernolákova. Práve od toho sa odvíja aj celé riešenie problému. Elokované pracoviská, ktoré navrhujú zriadiť poslanci Michal Kaliňák, Igor Andrejčák a Patrik Tomič, neposlanec a člen školskej komisie pri MsZ, už majú vraj všetko pripravené. „Stačia na to malé technické úpravy, dovybavenie didaktickými pomôckami, materiálno-technické zabezpečenie a zriadenie elokovaného pracoviska pri existujúcej materskej škole. Teda malé peniaze vedia garantovať spokojnosť a úspech,“ vysvetlil Igor Andrejčák.

Takýmto opatrením je ešte teraz možnosť vytvoriť priestor na bezproblémový prechod detí na povinnú školskú dochádzku, čím radnica zároveň ušetrí peniaze viac ako 70 rodinám, ktoré sú teraz odkázané na drahé súkromné škôlky alebo o nič lacnejšie opatrovateľky. Podotýkame, že súkromná materská škola v meste stojí rodiča mesačne od 140 eur.

Do septembra
Elokované pracovisko v školstve a školskej samospráve nie je právnickou osobou a zriaďuje sa ako súčasť školy alebo školského zariadenia, ktoré je právnickou osobou. To znamená, že spomínaná flexiškôlka môže vzniknúť ako elokované pracovisko ktorejkoľvek materskej školy s právnou subjektivitou.

„Pri každej z týchto materských škôl je možné zriadiť v priebehu leta elokované pracovisko, kde by od septembra mohla pôsobiť spomínaná flexiškôlka,“ odpovedal na otázku termínu možnej realizácie Michal Kaliňák.

Materské školy majú obrovský význam a nezastupiteľné miesto v predprimárnom vzdelávaní. Radnica týmto návrhom zvýši obsadenosť voľných priestorov základných škôl ich využitím pre flexiškôlky. „Rodičia vďaka tomu ušetria peniaze, ktoré by boli nútení platiť za mnohonásobné drahšie súkromné škôlky, prípadne nemenej drahým opatrovateľkám. Receptom na pomoc mladým rodinám sú preto takéto flexiškôlky, ktoré v sebe prinášajú rýchle a pritom kvalitné riešenie,“ zdôraznil potrebu takýchto zaradení Patrik Tomič. Podľa neho hlavnou úlohou radnice by malo byť vytváranie pre obyvateľov tohto mesta čo najlepšie podmienky.

Vzniknúť by mali štyri triedy. Do nich by boli umiestnené prevažne deti v predškolskom veku. Čo sa týka prípadného vybavenia, na to by mala prispieť radnica, a tiež materské školy, ktoré majú napríklad nepoužívané detské postele v úschove.

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov v súčasnosti navštevuje viac ako 2 600 detí. Dlhodobo najnižší počet žiakov základných škôl je na ZŠ Važecka, ZŠ Mukačevská, ZŠ Matice Slovenskej a ZŠ Mirka Nešpora.

„Len nedávno pán primátor podpísal poza chrbát mestského zastupiteľstva rozpočtové opatrenie č. 8, v rámci ktorého vyčlenil pre Základnú školu Československej armády viac ako 630 tisíc eur. Na rokovaní zastupiteľstva však nikto z vedenia mesta nedokázal zdôvodniť použitie týchto financií. Aj toto dokazuje, že pri troche ochoty sa nevyhnutné minimálne investície dokážu z rozpočtu mesta zafinancovať k septembrovej spokojnosti rodičov,“ myslí si poslanec Igor Andrejčák.

Financovanie cez podielové dane
Samosprávy na financovanie materských škôl dostávajú finančné prostriedky jednak cez podielové dane, a to na každé iné dieťa, ktoré je uvedené vo výkaze v stave materskej školy k 15. septembru pre výpočet podielových daní na nasledujúci školský rok, a tiež ešte zo štátneho rozpočtu vo forme príspevku na výchovu a vzdelávanie. Samospráva okrem toho môže použiť na financovanie originálnych kompetencií v školstve väčšiu aj menšiu časť z výnosu dane z príjmu fyzických osôb ako jej určuje výpočet. Samospráva okrem toho poskytuje na základe žiadosti neštátneho zriaďovateľa z finančných prostriedkov, ktoré dostala na originálne kompetencie dotácie na mzdy a prevádzku neštátnemu zriaďovateľovi ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ, ktoré sú zriadené na území obce. Takíto zriaďovatelia môžu požiadať obec o dotáciu na dieťa alebo žiaka do dovŕšenia 15 rokov veku. „To znamená, že tieto peniaze musíme dať napríklad súkromnej materskej škole, ale zároveň ich môžeme dať svojej vlastnej, teda aj takzvanej flexiškôlke,“ skonštatoval Michal Kaliňák.

(Prešovský večerník, 15. júla 2013,Michaela Schiferová)