PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
nájomné bývanie je potrebné riešiť, nie nariekať (SME),
zostane vidiek bez predajní potravín (PRAVDA),
tri dekády komunálu (TV ZEMPLÍN).

Expert na samosprávu: Nielen neslušné ale aj neprofesionálne

O tom, ako by si po voľbách mali starostovia odovzdávať moc, sme sa rozprávali s expertom na samosprávu a hovorcom Združenia miest a obcí Slovenska Michalom Kaliňákom.  

Naozaj potrebujú končiaci starostovia na odovzdanie úradu až 30 dní?
Veľkosť agendy štatutárneho predstaviteľa samosprávy je pomerne široká, hlavne ak odovzdáva svoj mandát po viacerých volebných obdobiach.

Ak ale vládnu do poslednej chvíle, nevyvoláva to rôzne podozrenia, že čo ešte chcú stihnúť?
V každom prípade platí, že za všetky rozhodnutia, ktoré prijímal v čase výkonu mandátu, bez ohľadu na to, čo to bolo pred voľbami, alebo v čase do ustanovujúceho rokovania zastupiteľstva, nesie starosta zodpovednosť, a preto takéto podozrenia sú možno len snahou spochybniť výkon mandátu v posledných dňoch jeho práce.

Má odchádzajúci starosta povinnosť spolupracovať s novým starostom na odovzdaní celej agendy úradu?
Nie je to len prejav politickej kultúry, ale aj nutnosť spracovať spoločne preberací protokol a vysvetliť dôležité postoje, termíny a úlohy, ktoré prichádzajú na novonastupujúceho starostu hneď po ustanovujúcom zastupiteľstve.

Doterajší starosta KVP je na dovolenke a zatiaľ nekomunikuje so svojím nástupcom, podľa ktorého je v mestskej časti niekoľko problémov, ktoré treba okamžite riešiť...
Treba si uvedomiť, že prácu vo vzťahu do vnútra úradu zabezpečuje jeho prednosta, prípadne mnohé úlohy zostali v rámci náplni práce na zamestnancoch. Táto situácia je teda aj o činnosti úradníkov. V každom prípade by odchádzajúci starosta mal dbať na dôstojný priebeh ustanovujúceho zastupiteľstva, ktorému by mala predchádzať konzultácia s novozvoleným starostom. Nie je to len slušné, ale aj profesionálne.

(Košice Dnes; Téma dňa; s. 2,3; ROK)