PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
keď sú slovenské mestečká šikovné (SME),
prihraničné nákupy nestačia (PRAVDA),
po vzore zdieľanej ekonomiky očakávajme zdieľanú samosprávu (JOJ),
šancou pre malé obce môžu byť mikroregióny (TASR).hľadá sa kronikár

viktor vincze, moderátor: "čo sa nezapíše, ako keby sa ani nestalo. kroniky patria k nevyhnutnej histórii miest. v banskej štiavnici ale nemá kto písať a tak hľadajú nového človeka. musí to byť zapálený banskoštiavničan." 

ľubo fronko, redaktor: "čas plynie nielen pre dejiny, ale aj kronikárov. doterajšia banskoštiavnická kronikárka sa už rozhodla odísť na zaslúžený dôchodok. radnica tak hľadá náhradu, vypísali inzerát."
nadežda babiaková, primátorka banskej štiavnice: "musí to byť občan, ktorý naozaj sa díva na veci nezainteresovane a naozaj vnáša tie pravdivé udalosti do toho zápisu."
ľubo fronko: "prihlásil sa vám niekto?"
nadežda babiaková: "máme prihlásených momentálne asi štyroch uchádzačov."
ľubo fronko: "kroniky sa začali písať ešte pred našim letopočtom. dlho zaznamenávali len udalosti na území tej-ktorej krajiny."
vladimír sklenka, historik: "od konca devätnásteho, prípadne v dvadsiatom storočí už vznikajú tie špecializované kroniky - kroniky obecné, mestské školské, ktoré sa venujú jednotlivým týmto oblastiam."
ľubo fronko: "dnes sú kroniky zo zákona povinné."
michal kaliňák, odborník na samosprávu: takmer deväťdesiat percent samospráv na slovensku vedie obecné kroniky. to znamená, že tým desať percent z územia, tie malé samosprávy, ktoré dnes majú reálny problém s výkonom svojich vlastných kompetencií a nie ešte s tým, aby spracovali svoje kroniky."
ľubo fronko: "unikátna kronika je v nižnej polianke na severovýchode slovenska. starostlivo zabalená stará kniha s vyšívanými názvami. presne napríklad zaznamenáva, ako cez obec pred sto rokmi prechádzal front prvej svetovej vojny. dedinu to úplne zmenilo."
ján cundra, starosta nižnej polianky: "ešte taký starý domček pôvodný, ktorý tu existoval. fotka nového gréckokatolíckeho chrámu, ktorý bol postavený v dvadsiatom šiestom roku, lebo počas vojny pôvodný drevený chrám, ktorý bol na cintoríne, tak bol rakúsko-uhorskými vojskami rozobraný."
ľubo fronko: "v malej obci s dvestopäťdesiatimi obyvateľmi však už nemá kto kroniku písať."
ján cundra: "je problém s ľuďmi, predovšetkým s mladými, lebo tí majú určité svoje predstavy, ale ideme sa pasovať s touto výzvou."
ľubo fronko: "pri práci kronikárka peniaze hlavnú úlohu nehrajú, vždy je to o vzťahu k svojmu mestu či dedine. jedno je však isté, kronikári sa zachytávaním udalostí vždy zapíšu do histórie."
 
(televízna stanica markíza, televízne noviny, 20. marca 2017, pavol sivák, ľubo fronko/viktor vincze)