PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
amnestia na klamstvá (PRAVDA),
strany nie sú gangy (SME),
pohraničie je atraktívne z hľadiska pohraničia (TABLET),
aj mestá si budú musieť konkurovať (SME).

hľadá sa kronikár

viktor vincze, moderátor: "čo sa nezapíše, ako keby sa ani nestalo. kroniky patria k nevyhnutnej histórii miest. v banskej štiavnici ale nemá kto písať a tak hľadajú nového človeka. musí to byť zapálený banskoštiavničan." 

ľubo fronko, redaktor: "čas plynie nielen pre dejiny, ale aj kronikárov. doterajšia banskoštiavnická kronikárka sa už rozhodla odísť na zaslúžený dôchodok. radnica tak hľadá náhradu, vypísali inzerát."
nadežda babiaková, primátorka banskej štiavnice: "musí to byť občan, ktorý naozaj sa díva na veci nezainteresovane a naozaj vnáša tie pravdivé udalosti do toho zápisu."
ľubo fronko: "prihlásil sa vám niekto?"
nadežda babiaková: "máme prihlásených momentálne asi štyroch uchádzačov."
ľubo fronko: "kroniky sa začali písať ešte pred našim letopočtom. dlho zaznamenávali len udalosti na území tej-ktorej krajiny."
vladimír sklenka, historik: "od konca devätnásteho, prípadne v dvadsiatom storočí už vznikajú tie špecializované kroniky - kroniky obecné, mestské školské, ktoré sa venujú jednotlivým týmto oblastiam."
ľubo fronko: "dnes sú kroniky zo zákona povinné."
michal kaliňák, odborník na samosprávu: takmer deväťdesiat percent samospráv na slovensku vedie obecné kroniky. to znamená, že tým desať percent z územia, tie malé samosprávy, ktoré dnes majú reálny problém s výkonom svojich vlastných kompetencií a nie ešte s tým, aby spracovali svoje kroniky."
ľubo fronko: "unikátna kronika je v nižnej polianke na severovýchode slovenska. starostlivo zabalená stará kniha s vyšívanými názvami. presne napríklad zaznamenáva, ako cez obec pred sto rokmi prechádzal front prvej svetovej vojny. dedinu to úplne zmenilo."
ján cundra, starosta nižnej polianky: "ešte taký starý domček pôvodný, ktorý tu existoval. fotka nového gréckokatolíckeho chrámu, ktorý bol postavený v dvadsiatom šiestom roku, lebo počas vojny pôvodný drevený chrám, ktorý bol na cintoríne, tak bol rakúsko-uhorskými vojskami rozobraný."
ľubo fronko: "v malej obci s dvestopäťdesiatimi obyvateľmi však už nemá kto kroniku písať."
ján cundra: "je problém s ľuďmi, predovšetkým s mladými, lebo tí majú určité svoje predstavy, ale ideme sa pasovať s touto výzvou."
ľubo fronko: "pri práci kronikárka peniaze hlavnú úlohu nehrajú, vždy je to o vzťahu k svojmu mestu či dedine. jedno je však isté, kronikári sa zachytávaním udalostí vždy zapíšu do histórie."
 
(televízna stanica markíza, televízne noviny, 20. marca 2017, pavol sivák, ľubo fronko/viktor vincze)