PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
sme obeťami pasivity, nie rozmarov počasia (SME),
nežné komunálne podfuky (SME),
vymenené roly (PRAVDA),
so susedmi sa oplatí porovnávať (PRAVDA),
sú naše mestá SMART (TA3).





integrácia, nie polarizácia

výhoda mikroregiónov spočíva v tom, že môžu byť prínosom pre malé a stredné podnikanie. v schopnosti pružne reagovať a v možnosti rýchlejšieho nahradenia slabého novým, dynamickejším. otázkou zostáva, kedy sa začne ich systematická podpora, pretože každé rozvojové úsilie si zaslúži pomocnú ruku.

netreba pochybovať o tom, prečo by mali byť podporované mikroregióny a už vôbec to netreba chápať ako zavádzanie nového prvku medzi obce a mestá. je pravdou, že kým mestá sa chcú profilovať ako motory rozvoja územia a na obce sa neraz pozerá cez prsty kvôli nízkemu počtu obyvateľov, namiesto polarizácie potrebujeme integráciu. aby sme boli konkrétni, spájanie na báze verejnoprospešných činností, spoločenskej potrebnosti a na úrovni dynamických komunít. východiskom k podpore mikroregiónov musí byť typický vidiecky charakter slovenska, ktoré síce tvorí 140 miest, ale 96 % samospráv reprezentujú obce, v ktorých žije 44 % populácie. presnejšie, 2 661 obcí je vo veľkostnej kategórii do 3 000 obyvateľov. v každej z nich, tak ako vo veľkých mestách, žijú ľudia s nárokom na slušný život, dôstojné podmienky a dostupné verejné služby. kým kompetenčná platforma samospráv je rovnaká, ich potenciál a možnosti sú rôzne. líšia sa napríklad vzdialenosťou od centra či blízkosťou k zahraničiu, ale aj počtom i štruktúrou obyvateľstva, ďalej ekonomickou kondíciou a hospodárskou dynamikou. a tiež schopnosťou mať víziu s predpokladmi jej dosiahnutia. to sú faktory, ktoré treba mať na zreteli, ale zároveň predstavujú dôvody na spoluprácu. slovensko nemožno prerobiť na krajinu veľkých miest.

dokonca rast počtu obyvateľov v niektorých veľkostných kategóriách obcí a pokles počtu ľudí v konkrétnych okresných mestách naznačuje, že vidiek je pre život atraktívny. medzi mestá a obce netreba vnášať konflikt. samosprávy sú na jednej lodi, lebo majú rovnaké poslanie vo vzťahu k obyvateľom. to, čo im môže pomôcť, je podpora medziobecnej spolupráce, v rámci ktorej verejnoprospešné činnosti zabezpečované na väčšom území ako jeden chotár budú vykonávané efektívnejšie. zároveň sa vytvorí priestor na podporu miestnej ekonomiky, lokálnej zamestnanosti a vnútornej spotreby. odtiaľ sa treba odraziť a začať s priamou podporou spájania obecných záujmov. to robí zo samospráv dynamické komunity. spájanie síl pridáva na vážnosti a dokazuje, že malé samosprávy majú veľkú perspektívu, pričom mestá a obce sú odkázané na spoluprácu. možno v súvislosti s jesennými krajskými voľbami bude od župných kandidátov ponúknutý miestnej samospráve program podpory rozvoja mikroregiónov. nebolo by to nič výnimočné, keďže práve vznik samosprávnych krajov sa spájal s očakávaniami v oblasti regionálneho rozvoja. a to už nehovoriac o očakávaní, že samosprávne kraje vo svojom území zavedú systém finančného vyrovnávania regionálnych rozdielov a podporné mechanizmy pre daňovo najslabšie územia. budúcnosť regiónov však nezávisí výlučne od výsledkov župných volieb, s ktorými sa miestna samospráva dosiaľ výraznejšie neidentifikovala, hoci práve VÚC by na podporu mikroregiónov mohli reflektovať. netreba sa spoliehať iba na to, čo s tým urobia krajské vlády. je nevyhnutné prijať kroky, aby silné mikroregióny boli všeobecným záujmom.

potrebujeme silné mikroregióny, čo znamená podporu lokálneho rozvoja v autentickom prostredí. funkčné mikroregióny dokážu zabrániť migrácii za prácou, ktorá nie je módny výstrelok absolventov škôl, ale prvý krok k presťahovaniu, od ktorého je veľmi blízko k vysídľovaniu. to si nikto rozumný nemôže želať. 

to, čo samosprávam môže reálne pomôcť, je podpora medziobecnej spolupráce, v rámci ktorej verejnoprospešné činnosti zabezpečované na väčšom území ako jeden chotár budú vykonávané efektívnejšie. 


(PRAVDA, 25. júla 2017)