PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
amnestia na klamstvá (PRAVDA),
strany nie sú gangy (SME),
pohraničie je atraktívne z hľadiska pohraničia (TABLET),
aj mestá si budú musieť konkurovať (SME).

integrácia, nie polarizácia

výhoda mikroregiónov spočíva v tom, že môžu byť prínosom pre malé a stredné podnikanie. v schopnosti pružne reagovať a v možnosti rýchlejšieho nahradenia slabého novým, dynamickejším. otázkou zostáva, kedy sa začne ich systematická podpora, pretože každé rozvojové úsilie si zaslúži pomocnú ruku.

netreba pochybovať o tom, prečo by mali byť podporované mikroregióny a už vôbec to netreba chápať ako zavádzanie nového prvku medzi obce a mestá. je pravdou, že kým mestá sa chcú profilovať ako motory rozvoja územia a na obce sa neraz pozerá cez prsty kvôli nízkemu počtu obyvateľov, namiesto polarizácie potrebujeme integráciu. aby sme boli konkrétni, spájanie na báze verejnoprospešných činností, spoločenskej potrebnosti a na úrovni dynamických komunít. východiskom k podpore mikroregiónov musí byť typický vidiecky charakter slovenska, ktoré síce tvorí 140 miest, ale 96 % samospráv reprezentujú obce, v ktorých žije 44 % populácie. presnejšie, 2 661 obcí je vo veľkostnej kategórii do 3 000 obyvateľov. v každej z nich, tak ako vo veľkých mestách, žijú ľudia s nárokom na slušný život, dôstojné podmienky a dostupné verejné služby. kým kompetenčná platforma samospráv je rovnaká, ich potenciál a možnosti sú rôzne. líšia sa napríklad vzdialenosťou od centra či blízkosťou k zahraničiu, ale aj počtom i štruktúrou obyvateľstva, ďalej ekonomickou kondíciou a hospodárskou dynamikou. a tiež schopnosťou mať víziu s predpokladmi jej dosiahnutia. to sú faktory, ktoré treba mať na zreteli, ale zároveň predstavujú dôvody na spoluprácu. slovensko nemožno prerobiť na krajinu veľkých miest.

dokonca rast počtu obyvateľov v niektorých veľkostných kategóriách obcí a pokles počtu ľudí v konkrétnych okresných mestách naznačuje, že vidiek je pre život atraktívny. medzi mestá a obce netreba vnášať konflikt. samosprávy sú na jednej lodi, lebo majú rovnaké poslanie vo vzťahu k obyvateľom. to, čo im môže pomôcť, je podpora medziobecnej spolupráce, v rámci ktorej verejnoprospešné činnosti zabezpečované na väčšom území ako jeden chotár budú vykonávané efektívnejšie. zároveň sa vytvorí priestor na podporu miestnej ekonomiky, lokálnej zamestnanosti a vnútornej spotreby. odtiaľ sa treba odraziť a začať s priamou podporou spájania obecných záujmov. to robí zo samospráv dynamické komunity. spájanie síl pridáva na vážnosti a dokazuje, že malé samosprávy majú veľkú perspektívu, pričom mestá a obce sú odkázané na spoluprácu. možno v súvislosti s jesennými krajskými voľbami bude od župných kandidátov ponúknutý miestnej samospráve program podpory rozvoja mikroregiónov. nebolo by to nič výnimočné, keďže práve vznik samosprávnych krajov sa spájal s očakávaniami v oblasti regionálneho rozvoja. a to už nehovoriac o očakávaní, že samosprávne kraje vo svojom území zavedú systém finančného vyrovnávania regionálnych rozdielov a podporné mechanizmy pre daňovo najslabšie územia. budúcnosť regiónov však nezávisí výlučne od výsledkov župných volieb, s ktorými sa miestna samospráva dosiaľ výraznejšie neidentifikovala, hoci práve VÚC by na podporu mikroregiónov mohli reflektovať. netreba sa spoliehať iba na to, čo s tým urobia krajské vlády. je nevyhnutné prijať kroky, aby silné mikroregióny boli všeobecným záujmom.

potrebujeme silné mikroregióny, čo znamená podporu lokálneho rozvoja v autentickom prostredí. funkčné mikroregióny dokážu zabrániť migrácii za prácou, ktorá nie je módny výstrelok absolventov škôl, ale prvý krok k presťahovaniu, od ktorého je veľmi blízko k vysídľovaniu. to si nikto rozumný nemôže želať. 

to, čo samosprávam môže reálne pomôcť, je podpora medziobecnej spolupráce, v rámci ktorej verejnoprospešné činnosti zabezpečované na väčšom území ako jeden chotár budú vykonávané efektívnejšie. 


(PRAVDA, 25. júla 2017)