PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
nájomné bývanie je potrebné riešiť, nie nariekať (SME),
zostane vidiek bez predajní potravín (PRAVDA),
tri dekády komunálu (TV ZEMPLÍN).

M. KALIŇÁK: Pri smart riešeniach sa sústreďme na ich hodnoverný obsah

Hovorca ZMOS-u upozornil, že v podmienkach Slovenska je potrebné hovoriť skôr o koncepcii smart regiónov ako smart cities, vzhľadom na to, že z viac ako 2900 slovenských samospráv je iba 140 miest. 

Pri zavádzaní smart riešení je potrebné sa sústrediť na konečných užívateľov výhod - obyvateľov miest a obcí. Na utorkovom fóre Ville intelligente - inteligentné mesto v Bratislave to zdôraznil hovorca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák.

Význam smart riešení určuje podľa Kaliňáka ich hodnoverný obsah, v jeho ponímaní musí ísť o inovatívne, komplexné a trvalo udržateľné riešenia. Súhlasí, že smart riešenia môžu byť výrazným pomocníkom pri modernizácii miestnej samosprávy i zvyšovaní kvality jej obyvateľov. Za dôležité pokladá však to, ako k ich aplikácii budú samosprávy pristupovať. "Ak chceme zavádzať smart koncepcie, mali by sme vychádzať z osvedčených príkladov zo zahraničia i z preverených vlastných skúseností," zdôraznil hovorca ZMOS. Varuje pred aplikáciou riešení, ktorých dosah nie je známy, resp. takých riešení, ktoré sa síce ukazujú pozitívne, no nedávajú istotu trvalej udržateľnosti.

Kaliňák takisto upozornil, že v podmienkach Slovenska je potrebné hovoriť skôr o koncepcii smart regiónov ako smart cities, vzhľadom na to, že z viac ako 2900 slovenských samospráv je iba 140 miest, pričom iba v desiatich z nich žije viac ako 50.000 obyvateľov.

Fórum Ville intelligente - Inteligentné mesto, ktoré sa v utorok venuje konceptu "smart cities" a aplikácii inteligentných riešení do agendy samospráv, organizuje Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku a MZVaEZ SR, v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, Francúzsko-slovenskou obchodnou komorou a Francúzskym inštitútom na Slovensku. Na podujatí sa zúčastňujú predstavitelia a experti zo samospráv, podnikov, start-upov, klastrov, výskumných či univerzitných centier a urbanisti. Cieľom je zdieľať výsledky dobrej praxe a implementovaných či pripravovaných stratégií počas tematických okrúhlych stolov, alebo počas vzájomných odborných osobných stretnutí. Svoje inteligentné riešenia predstavia i zástupcovia súkromných spoločností.

(TASR, 24.októbra 2017, www.teraz.sk)