PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
rozhýbme regióny a pomôžeme samospráva (PRAVDA),
komunál v európe dostáva výraznú pomoc (SME),
v parlamente sú aj ľudia s minimom prednostných hlasov (KORZÁR),
prichádza placebo demokracia? (PRAVDA)
problémy financovania obcí a miest znásobuje nedávna legislatívna smršť (MY KYSUCE).
Malé dediny ostali aj po voľbách bez starostov: Tu je projekt, ako to vyriešiť!

Nedávne komunálne voľby ustanovili nových primátorov, starostov i poslancov. Niektoré malé obce však naďalej ostali bez šéfa samosprávy. O funkciu tam nemá nikto záujem. Niekde sa hovorí o možnosti spájať dediny, Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) má však iný názor a najmä projekt, ktorý to má pomôcť vyriešiť.

Minulý týždeň sme písali o turčianskych obciach Slovenské Pravno a Moškovec, kde takisto ostali po voľbách bez starostu. V článku sme uviedli, že tento problém je možné riešiť komunálnou reformou, ktorej súčasťou by bolo spájanie malých dedín. Nedopatrením sme však uviedli, že sa o tento postup usiluje Združenie miest a obcí Slovenska, čo však nie je správne.

Ako nás upozornil Michal Kaliňák, hovorca a tajomník rady expertov ZMOS, oni nepresadzujú spájanie obcí, ale ich spoluprácu. „Model miestnej územnej samosprávy na Slovensku má 28 rokov. Za toto obdobie môžeme konštatovať, že samosprávu netreba vnímať ako súpera alebo rivala štátnej správy, ale partnera pre rozvoj krajiny,“ upozorňuje Kaliňák. 

„Tento systém je funkčný, ale treba sa venovať jeho vylepšeniu. Máme príklady niekoľkých obcí v ktorých sa nikto nerozhodol kandidovať za starostu, čo v praxi znamená aj prejav akéhosi vzdania sa samosprávnosti. Slovensko je typickou vidieckou krajinou, v ktorej tvoria obce 96 percent všetkých samospráv, pričom 2 661 obcí má menej ako 3 000 obyvateľov. Preto je nesmierne dôležité ísť do podpory medziobecnej spolupráce, od ktorej treba očakávať rasť efektivity služieb a koordinovaný rozvoj územia,“ vysvetlil hovorca ZMOS.

Národný projekt s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy prihliada podľa Michala Kaliňáka na doterajší vývoj a súčasný stav, ale na nich stavia budúce trendy. „Orientujeme sa na audit kľúčových kompetencií samospráv a ich porovnanie so štátmi V4, sústreďujeme sa na podporu medziobecnej spolupráce, prezentujeme príklady dobrej praxe, ktoré je možné aplikovať v iných samosprávach,“ vymenúva najdôležitejšie časti projektu.

„Ukazuje sa, že drvivá väčšina starostov a primátorov považuje za dôležitú medziobecnú spoluprácu a za nevyhnutnú modernizáciu miestnej územnej samosprávy,“potvrdzuje hovorca ZMOS. „Jedným z mnohých výstupov spomínaného národného projektu bude formulovanie nového komunálneho manažmentu, prostredníctvom ktorého chceme vytvoriť čo najlepšie podmienky na rozvoj miest a obcí aj s prihliadnutím na ich špecifiká, regionálne rozloženie a prichádzajúce trendy,“ dodáva Michal Kaliňák.

(Pluska, 20. novembra 2018, red)