PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
nájomné bývanie je potrebné riešiť, nie nariekať (SME),
zostane vidiek bez predajní potravín (PRAVDA),
tri dekády komunálu (TV ZEMPLÍN).

Maturanti zasadili do Aleje umelcov stromčeky

 Maturitné vysvedčenie si dnes prevzalo 54 študentov školy s ukrajinským vyučovacím jazykom na Spojenej škole Tarasa Ševčenka v Prešove. Na dvore zasadili päť stromčekov, ktoré venovali ukrajinským umelcom, ktorí sa zasadili za rozvoj ukrajinského jazyka na Slovensku.

Pre maturitné vysvedčenie si dnes prišlo 54 žiakov Spojenej školy Tarasa Ševčenka v Prešove, ktorá je jediná stredná škola s vyučovacím jazykom ukrajinským na Slovensku. Súčasne tu začali s tradíciou sadenia stromčekov do Aleje umelcov, ktoré chcú venovať pamiatke významných umelcov a dejateľov, ktorí mali vplyv na rozvoj ukrajinského jazyka na Slovensku. Dnes začali tradíciu zasadením piatich ihličnanov v areáli školy.

Vedúci odboru školstva Úradu Prešovského samosprávneho kraja Karol Lacko zasadil strom venovaný zakladateľovi tejto školy Petrovi Pavlovi Gojdičovi. Ďalší strom bude pamiatkou na Alexandra Duchnoviča, ktorý prispel na tvorbu učebníc a má podiel na rozvoji pedagogického vzdelania v ukrajinskom jazyku na Slovensku, strom zasadil hovorca ministerstva školstva Michal Kaliňák. Generálna konzulka Ukrajiny na Slovensku Oľga Benč zasadila strom a ako uviedla, vzdala tým hold Tarasovi Ševčenkovi, ktorého meno má v názve aj táto škola. Ďalšie dva stromy zasadili žiaci dvoch maturitných tried a venovali ich svojim obľúbeným spisovateľom, píšucim v ukrajinskom jazyku.

Riaditeľ školy Igor Andrejčák pre agentúru SITA uviedol, že žiaci zmaturovali veľmi dobre a väčšina z nich sa chystá na vysoké školy na Slovensku, ale niektorí si dali žiadosti aj do Čiech, Anglicka i Holandska. Maturovali z povinných predmetov - slovenský jazyk, ukrajinský jazyk a z voliteľných predmetov ako matematika, náuka o spoločnosti, geografia, angličtina, nemčina, ruština.

Riaditeľ školy žiakom v príhovore povedal, že keď prídu po rokoch navštíviť svoju školu, nebudú pozerať iba na svoje vyblednuté fotky, ale aj na rozvíjajúci sa život stromov. „Strom vám bude symbolizovať korene, ktoré ste v tejto škole nabrali, korene našej ukrajinskej národnosti a život, ktorý máte pred sebou. Škola vám dala vedomosti, na ktorých môžeme ďalej stavať. To, čo vidíme navonok, je odrazom toho, čo je v zemi. To znamená, že tradície, ktoré ste získali v tejto škole a od svojich predkov, môžete ďalej rozvíjať,“ povedal Andrejčák.

Spojená škola Tarasa Ševčenka má dve zložky, základnú školu a gymnázium, kde sa vzdeláva spolu 270 žiakov, z toho 170 na základnej škole a 100 na gymnáziu. K povinným maturitným predmetom na tejto škole patrí slovenský, ukrajinský a iný cudzí jazyk. Z angličtiny maturovalo 44 študentov, ruštinu si vybralo deväť študentov. Písomné maturitné skúšky písali všetci žiaci zo slovenčiny, ukrajinčiny, cudzieho jazyka a tí, ktorí chceli maturovať z matematiky, robili písomnú časť maturitnej skúšky aj z matematiky. Ústnu časť maturitnej skúšky z voliteľných predmetov robili v slovenskom jazyku. Škola má študentov hlavne zo severovýchodu Slovenska, ale v niektorých ročníkoch študujú aj žiaci z Ukrajiny. Vlani mali iba 19 maturantov, tento ročník je oveľa silnejší.

(SITA, 25. mája 2012)