PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
sme obeťami pasivity, nie rozmarov počasia (SME),
nežné komunálne podfuky (SME),
vymenené roly (PRAVDA),
so susedmi sa oplatí porovnávať (PRAVDA),
sú naše mestá SMART (TA3).

medziobecná spolupráca je v plienkach, malo by sa to zmeniť

obce môžu spoločne obstarávať dodávky elektriny, ale aj pestovať liečivé rastliny. obce by mali viac spolupracovať. rozdrobenosť ich oslabuje. toto bola základná myšlienka konferencie starostov obcí medzilaboreckého okresu. zorganizoval ju politológ a odborník na samosprávu michal kaliňák, rodák z medzilaboriec. 

dôležitý hráč
"miestna územná samospráva má vplyv na lokálnu hospodársku politiku minimálne z dvoch aspektov. Je to priame zamestnávanie napríklad na úrade, v sociálnych a kultúrnych zariadeniach, v školách. z pohľadu zabezpečovania konkrétnych verejnoprospešných činností, ako sú napríklad technické služby, správa športovísk, cintorínov, verejného osvetlenia či zelene, priamo svojou aktivitou ovplyvňuje lokálnu zamestnanosť," hovorí kaliňák.
medziobecná spolupráca v rámci verejnoprospešných činností je podľa neho perspektívna a nevyhnutná.

patrí jej budúcnosť
medzilaborecký okres s malým počtom obcí s nízkym počtom obyvateľstva má podľa kaliňáka najväčšiu perspektívu rastu.
"je malý, ale zároveň dynamický. je najbližšie k poľsku. práve takéto mikroregióny môžu byť funkčné a dynamické, aby reagovali na všetky podnety, ktoré prichádzajú, vrátane grantových výziev, projektových možností a hlavne spolupráce koordinovať svoje aktivity," zdôrazňuje.
možnosti medziobecnej spolupráce vidí hlavne v oblasti verejného osvetlenia, odpadového hospodárstva, údržby chodníkov a ciest.
"tento okres je typický agroregión. perspektívu má oblasť prvovýroby, napríklad produkcia liečivých rastlín, zeleniny, rozvoj agroturistiky, turizmu. toto je devíza, ktorú treba zhodnotiť," hovorí.

dobrovoľnosť a dôvera
vyzdvihuje, že medziobecnú spoluprácu treba brať komplexne z hľadiska všetkých možností, ktoré trápia samosprávy, ale spoločne si vedia pomôcť.
"ak je to dobrovoľné, lebo ich nikto nenúti, každý môže chcieť. ak chcú, tak len preto, že si veria. dobré zmluvy, dobrí partneri, ktorí vedia, že si nekonkurujú, ale si pomáhajú," taký je podľa michala kaliňáka ideálny model spolupráce.

základom je odhodlanie je odhodlať sa na spoluprácu 
medziobecnú spoluprácu pripúšťa aj súčasná právna úprava. napríklad spoločné verejné obstarávanie je podľa právnika jozefa sotolářa pre obce jednoduchšie.
"je efektívnejšie a výhodnejšie. vyrieši sa nielen individuálny problém, ale aj lokálny, a dá sa ušetriť na množstevnom systéme univerzálneho riešenia," hovorí.   
"musí byť ochota dohodnúť sa. je naviazaná nielen na starostu, ale aj na poslancov obecného zastupiteľstva. tu vidím veľkú otvorenú knihu a veľký priestor na prácu. dôležitý je tiež odborný spôsob vysvetľovania výhod a pozitívneho riešenia," dodáva sotolář.

budujú kompostovisko
starosta habury michal prejsa (nez.) si vie predstaviť spoluprácu obcí z tejto doliny v rôznych oblastiach. už dnes na báze dobrovoľnosti kooperuje habura so susedným čertižným.
"máme rozbehnutý projekt výstavby spoločného kompostoviska. malo by byť umiestnené medzi obcami, aby bolo rovnako dobre dostupné všetkým," hovorí.
zdôrazňuje, že práve dobrovoľnosť je základom dobrého partnerstva. "všetko musí byť na báze dobrovoľnosti a dôvery. menšie obce majú obavy, aby finančné prostriedky neboli sústredené len do väčších obcí a oni sa len viezli. chápem ich opodstatnenosť," dodáva.
"ešte stále sme zvyknutí na to, že finančné prostriedky prídu z eurofondov a od štátu z podielových daní. musíme sa naučiť gazdovať aj doma," uzatvára prejsa.

potrebujú zberný dvor
starostka volice monika rohaľová (smer-SD) vidí spoločné riešenie obecných problémov reálne.
"som za to, aby obce spolupracovali. ale musí to byť rovnomerne vo všetkých obciach. nie že všetko dáme do najväčšej a menšie jej budú len vypomáhať," hovorí. za prioritu pokladá vybudovanie zberného dvora. "obci by pomohol. chatári vypratávajú staré domy. chodia na úrad a pýtajú sa, kde môžu zložiť odpad," hovorí. vie si predstaviť aj spoločné verejné obstarávanie. "určite by sme ušetrili," dodáva. 

(www.hornyzemplin.korzar.sme.sk, 1. augusta 2017, jana otriová)