PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
nájomné bývanie je potrebné riešiť, nie nariekať (SME),
zostane vidiek bez predajní potravín (PRAVDA),
tri dekády komunálu (TV ZEMPLÍN).

Michal Kaliňák: „Človek nie je bankomat“

 Pripravované nariadenie mesta o regulácii parkovania považuje ľavicový poslanec Michal Kaliňák za drzosť

Problém takzvanej statickej dopravy (čiže parkovania) na svojom území musí mesto Prešov riešiť. Preto pripravuje všeobecne záväzné nariadenie, ktoré má parkovanie regulovať v obytných zónach, kde zavedú „zóny parkovania.“ V nich by sa za parkovanie malo platiť. Platiť by mali tí, čo na týchto miestach parkujú, ale za parkovanie nič neplatia. Chystané spoplatnenie miest na parkovanie vzbudzuje neľúbosť. Nepáči sa pravici ani ľavici.

„Návrh takého nariadenia sme už mali na ostatnom rokovaní komisie,“ hovorí Michal Kaliňák a dodáva: „Mali sme konkrétne otázky, ale od predkladateľky sme nedostali konkrétne odpovede.“ Michal Kaliňák je poslancom mestského zastupiteľstva za ľavicový Smer – sociálnu demokraciu. Komisiou myslí komisiu zastupiteľstva na ochranu verejného poriadku, ktorej je predsedom.

Konštatuje, že na konkrétne otázky nedostali členovia komisie (sú nimi piati poslanci mestského parlamentu a štyria neposlanci) konkrétne odpovede preto, lebo „tento materiál nie je kvalitný. Má iba jedinú úlohu: nepoužíva sa v ňom slovo spoplatnenie, ale píše sa o regulácii. Regulácia, o ktorej je reč, však nie je nič iné ako spoplatnenie.“ Podľa jeho názoru je návrh takého nariadenia nášho mesta „vo svojej podstate veľmi nebezpečný.“ Ľavicový poslanec zdôrazňuje, že „každé všeobecne záväzné nariadenie ako rozhodnutie mestskej samosprávy musí pomáhať ľuďom, ale toto nariadenie by ľuďom dokázateľne ubližovalo. Z majiteľov áut by si urobili bankomat, z ktorého by mesto vyberalo peniaze. Z toho by mala prospech iba jeden jediná firma, ktorá vznikla za účelom zisku. Jej zisk by bol ten, že by predávala mestské parkovacie miesta tým Prešovčanom, ktorí parkujú na parkoviskách pri blokoch, kde bývajú.“

V súvislosti s tým poznamenal, že návrh tohto nariadenia „vôbec nerieši problém nedostatku parkovacích miest. Návrh tohto nariadenie vôbec nerieši spôsob, ako zvýšiť počet miest na parkovanie, ako utvoriť nejakú parkovaciu disciplínu. Ide iba o to, aby tie miesta v našom meste, ktoré ešte ostali na parkovanie, boli spoplatnené.“

Tento problém nijaké mesto na Slovensku takto nerieši, žiadne nemá také nariadenie, upozoňuje Michal Kaliňák, ktorý je aj hovorcom Združenia miest a obcí Slovenska. „Ale to neznamená, že v Prešove sú skvelí experti na riešenie problému parkovania,“ podotkol a konštatoval, že podľa neho „je to skôr dôkaz toho, že v iných mestách na Slovensku sú úradníci ich samospráv zodpovednejší, lebo nepripravujú návrhy takých materiálov, ktoré idú proti ľuďom. Zodpovednosť je u nich veľmi diskutabilná, keď dokázali pripraviť návrh takého nariadenia, ktoré by z peňaženiek ľudí ťahalo viac peňazí.“ Ako uvádza, združenie primátorov ôsmich krajských miest, ktorého členom je teda aj nezávislý prešovský primátor Pavel Hagyari, už pred niekoľkými rokmi avizovalo, že pripravuje spracovanie a predloženie návrhu zákona o regulácii dopravy. „Nech primátori krajských miest povedia, v akom štádiu je príprava návrhu zákona, o ktorom sa už dlho rozpráva. Nemala by sa týmto zákonom riešiť práve regulácia dopravy?,“ pýta sa. „Ak sa ukáže, že návrh tohto zákona je po toľkých rokoch konečne už k dispozícii, je takéto všeobecne záväzné nariadenie mesta úplne zbytočné.“

Michal Kaliňák má informácie, že pri príprave takéhoto VZN si mesto Prešov za vzor zobralo hlavné mesto Českej republiky Prahu. „Pripadá mi to tak, ako keby sa Quasimodo išiel porovnávať s Tomášom Maštalírom,“ ironizuje. „Teda úplne iná liga,“ poznamenáva. „Nie je dobrí, keď nežijeme v realite, ale, prosto, lietame niekde v oblakoch,“ vyjadril sa.

Pripravovaný spôsob spoplatnenia niektorých miest na parkovanie je taký, že Prešovčan by zaplatil približne jedno euro denne (čiže 365 eur za rok) za vydanie takzvanej rezidenčnej karty, ktorá by ho oprávňovala na to, aby mohol svoje auto parkovať pred blokom, kde býva a za parkovanie svojho auta napríklad na Slovenskej ulici by musel tiež zaplatiť, ale jednorazovo. „Drzosť je v tom, že neexistuje štúdia, koľko by stálo vytvorenie nových parkovacích miest, koľko by sa utvorilo parkovísk, ale už teraz mesto prichádza s cenníkom, koľko by ľudia mali platiť,“ komentuje to poslanec Smeru – sociálnej demokracie. „Je to drzosť – a nič iné, iba drzosť“ rozhorčuje sa a prízvukuje: „A ďalší problém, ktorý s pripravovaným nariadením bytostne súvisí, je ten, že v Prešove už vnikli tri parkoviská, ktoré sú založené na princípe spoplatňovania. Radnica by mala mať otvorené či a mala by si detailne všímať, koľko ľudí ich využíva – a koľko ľudí si parkoviská, obrazne povedané, zomrú od hladu, lebo ľudia si nemôžu dovoliť platiť za parkovanie na nich, znamená to, že celý tento princíp je nesprávny, že je chorý a tento koncept nie je zodpovedný.“ Radnicou myslí predovšetkým mestský úrad, ale aj staronového nezávislého primátora Pavla Hagyariho, ktorý tento úrad riadi, ako aj primátorovho zástupcu Reného Puchera, nezávislého poslanca zastupiteľstva.

„Z mestského úradu sme dostali informácie, že tieto tri parkoviská zatiaľ ešte nefungujú v riadnej prevádzke, a preto nemožno získavať o nich informácie,“ konštatuje ľavicový poslanec a dodáva: „Takže sú tri takzvané pilotné projekty na rovnakom princípe, a nevieme, ako dopadnú. Tak prečo má potom mesto tú drzosť, že už dáva ľuďom cenník, koľko by malo stáť prenocovanie ich auta pri bloku, v ktorom bývajú? Občan by mal platiť iba za to, že auto bude naďalej nocovať pri bloku, kde býva, na parkovisku, ktoré bolo zriadené už dávno a patrí k bloku, v ktorom on býva.“ Za najhoršie, ako podčiarkuje, pokladá to, že pripravované nariadenie „vôbec nerieši vznik nových parkovacích miest a vôbec nerieši iné služby, ktoré by s tým boli spojené. Akú istotu má občan, že si zaplatí za parkovacie miesto a jeho auto v noci na tomto parkovisku nikto nevykradne? To znamená, že s tým nie sú spojené žiadne služby. Toto musí riešiť mesto ako jednu zo svojich služieb. Lebo Prešovčania využívajú cesty, chodníky ako služby – a aj parkoviská sú verejná služba, ktorú nemôžeme spoplatniť, lebo človek nie je bankomat. A človek nie je ani rukojemník nejakej súkromnej firmy, ktorá do nášho mesta príde iba preto, aby zarábala na tom, že ľudia majú zaparkované autá pri blokoch, v ktorých bývajú. Prečo by mal niekto zarábať na tom, že Prešovčan parkuje pred svojím blokom na parkovisku? S každým poplatkom, s každou daňou sa spája služba. V tomto prípade by to tak nebolo.“ 

(Prešovský Večerník, 29. júna 2011, Karol Wiesner)