PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
rozhýbme regióny a pomôžeme samospráva (PRAVDA),
komunál v európe dostáva výraznú pomoc (SME),
v parlamente sú aj ľudia s minimom prednostných hlasov (KORZÁR),
prichádza placebo demokracia? (PRAVDA)
problémy financovania obcí a miest znásobuje nedávna legislatívna smršť (MY KYSUCE).
Michal Kaliňák: Vo voľbách rozhodujeme aj o víziách nášho mesta či obce do budúcnosti

Mestá a obce schvaľujú rôzne strategické dokumenty, v ktorých prihliadajú na koordinovaný rozvoj územia v konkrétnych kľúčových oblastiach. “Aj to je dôvod, prečo sa treba aktívne zaujímať o to, kto a akým spôsobom bude tieto kľúčové strategické materiály, prípadne ich novelizácie predkladať a schvaľovať,” povedal v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami primátorov, starostov a poslancov miest a obcí odborník na samosprávu Michal Kaliňák.
 
Pripomenul, že v rámci zákona o obecnom zriadení je v kompetencii obce obstarávať a schvaľovať územnoplánovaciu dokumentáciu, tiež koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, vrátane rozvoja bývania. “Okrem toho obec zavádza do praxe ďalšie strategické a plánovacie dokumenty, napríklad pre oblasť školstva, ale aj pre sociálnu politiku a celkový hospodársky a sociálny rozvoj,” uviedol Kaliňák. “Mnohé strategické dokumenty sú dokonca jedným z predpokladov pre získanie eurofondov, prípadne dotácií,” dodal.
 
V súvislosti s tvorbou strategických dokumentov Kaliňák pripomína aj to, že miestna územná samospráva je výrazne otvorený model, ktorý predpokladá aktívny prístup a participáciu obyvateľov na kreovaní strategických dokumentov. “Obyvatelia, ale i súkromný sektor, mimovládne organizácie a ďalší aktéri miestneho života majú takto priestor spolupodieľať sa na tvorbe vízie samosprávy a na jej napĺňaní,” zdôraznil.
 
V tejto súvislosti pripomenul prieskum, ktorý Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) zameralo práve na tvorbu strategických dokumentov samospráv. Podľa zistení približne tretina z nich oslovuje pri tvorbe strategických dokumentov širokú verejnosť, viac ako štvrtina miest a obcí vyzýva na participáciu i miestne podnikateľské prostredie. “Aj to dokazuje, že tvorba vízie samosprávy je otvorená každému. Miera samotnej participácie však závisí tiež na iniciatívnom prístupe a proaktívnom záujme podieľať sa na rozhodovaní obce,” uzavrel Kaliňák.

(TASR, 24. októbra 2018)