PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
rozhýbme regióny a pomôžeme samospráva (PRAVDA),
komunál v európe dostáva výraznú pomoc (SME),
v parlamente sú aj ľudia s minimom prednostných hlasov (KORZÁR),
prichádza placebo demokracia? (PRAVDA)
problémy financovania obcí a miest znásobuje nedávna legislatívna smršť (MY KYSUCE).
Milan Galanda: Väčšina vecí, ktoré potrebujeme je v rukách miestnej samosprávy

 JUDr. Milan Galanda, poslanec Slovenskej národnej rady. právnik špecializujúci sa na samosprávu. Pôsobí v Slovenskej advokátskej komore, kde predseda revíznej komisii. V súčasnosti je poradcom presedu Národnej rady Slovenskej republiky.

Ako sa pozeráte na politickú konkurenciu v samosprávach?

Milan Galanda: Aj keď uznávam nezastupiteľnosť politických subjektov pre „politiku“ či všeobecne správu vecí verejných, v samospráve a osobitne územnej, musia prevládať pragmatické riešenia pred ideologickými.Sú veci, kde primárne treba uprednostniť dobré riešenie pred zlým a nepozerať sa na to, kto ho predkladá. Tým myslím že ak predstaviteľ iného politického zoskupenia predloží dobrý návrh, môže zaň hlasovať aj niekto z „konkurencie“. Samozrejme ale existujú isté veci, kde funguje „ľavo-pravé“ videnie a tomu zodpovedajú aj návrhy. Tu rozhodne, kto má väčšinu v zastupiteľstve alebo kto svojou argumentáciou väčšinu dokáže presvedčiť, aby hlasovali za jeho návrh. Otázne je, či strany na Slovensku sú dostatočne hodnotovo orientované a „ukotvené“ tak, aby ich poslanci v jednotlivých obciach mysleli a konali v súlade s oficiálnym politickým smerovaním strany, ktorú reprezentujú.

Čo by Slovensku dali regionálne politické strany?

Milan Galanda: Tu vidím ako problém definíciu „regiónu“. Slovensko má vyše 20 prirodzených regiónov a v rámci ZMOS-u majú dokonca okolo 50 regionálnych združení. Formálne ale máme 8  VUC-iek. Tieto ale nerešpektujú historické či prirodzené regióny. Preto si nemyslím, že majú šancu „regionálne“ strany, ktoré by reálne dokázali ovplyvňovať politiku vo svojom regióne. Viem si ale predstaviť niečo ako „Regionálnu stranu“ či skôr „Stranu regionálnych politikov“, ktorá by síce de iure existovala, ale jej hlavnou agendou by bolo umožniť pod touto značkou kandidovať tým osobám, ktoré nechcú byť členom nejakej strany a ani nemajú čas, chuť,.... pred voľbami zbierať podpisy od spoluobčanov, aby mohli kandidovať. Takáto strana by ale ťažko mohla potom svojim „poslancom“ robiť servis, koordináciu aktivít a podobne.

Čo ale môže fungovať a byť na osoh miestnej politike je „zoskupenie“ nezávislých poslancov, ktorí sa dokážu zoorganizovať, spolupracovať.... a takto úspešne pracovať.

Pri súčasnej legislatíve ale nemajú šancu presadiť sa v parlamentných voľbách alebo vo voľbách do Európskeho parlamentu.

Do akej miery dokážu miestni politici, na úkor veľkej politiky ovplyvňovať život v samosprávach?

Milan Galanda: Miestni politici...presnejšie starostovia a primátori miest do zhruba 20 tisíc obyvateľov, ak sú silné osobnosti a majú podporu v zastupiteľstve, zabezpečujú väčšinu z tých agend a služieb, ktoré potrebujú občania. Oni aplikujú príslušné právne predpisy a rozhodujú o žiadostiach, podaniach či požiadavkách fyzických či právnických osôb a preto výsledky ich činnosti sú tým s čím sa bežne občania stretávajú. Ak by som to mal vyjadriť matematicky, tak 50 až 70 % vecí, ktoré potrebujeme v živote ja v rukách miestnej samosprávy a najmä ich štatutárov.

(Anketa k regionálnym politickým stranám In:Územná samospráva, č. 5/2010)