PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
nájomné bývanie je potrebné riešiť, nie nariekať (SME),
zostane vidiek bez predajní potravín (PRAVDA),
tri dekády komunálu (TV ZEMPLÍN).

MsZ hodnotilo výsledky hospodárenia firiem s účasťou mesta

 Poslanci Mestského zastupiteľstva v Prešove dnes zobrali na vedomie účtovnú závierku obchodných spoločností, ktorých vlastníkom je mesto, prípadne je vlastníkom podielu. Rovnako schválili spôsob rozdelenia zisku i vyrovnania straty v jednotlivých firmách.

Z dôvodovej správy vyplýva, že s pozitívnym výsledkom v hospodárení v roku 2011 skončili: Dopravný podnik mesta Prešov, a.s., (DPMP), Technické služby mesta Prešov, a.s., (TSMP), Prešov Real, s.r.o., Prešov a Spravbytkomfort, a.s., v ktorom má mesto podiel.

So ziskom skončili TSMP, ktoré zabezpečujú pre mesto odpadové hospodárstvo, prevádzku cintorínov a detských ihrísk. Zisk vo výške 84.945 eur sa rozdelí tak, že 10 % odvedú do zákonného rezervného fondu a zvyšok sa zaúčtuje na úhradu straty z minulých rokov.

Prevádzkovateľ mestskej hromadnej dopravy DPMP skončil vlani so ziskom 24.900 eur, ktoré prejdú do rezervného fondu.

Niektorí poslanci kritizovali vedenie mesta, že radnica sa správa k svojim firmám macošsky a finančné záväzky si plní s výrazným oneskorením, čo im spôsobuje značné problémy.

Poslanec Vasiľ Janko, ktorý je členom predstavenstva DPMP, už po rokovaní mestskej rady konštatoval, že ak chce obchodná spoločnosť dobre fungovať, musí vytvárať zisk a samospráva musí sociálnu politiku dotovať a neprenášať takúto ťarchu na firmu.

"Napriek tomu, že mesto im nedáva peniaze, ktoré im patria, dokázali uhrať veľmi slušný ekonomický výsledok a zabezpečujú služby v rámci svojich možností," povedal poslanec Michal Kaliňák (Smer-SD).

Primátor Pavel Hagyari konštatoval, že aj v DPMP je treba hľadať efektivitu, lebo počet cestujúcich klesá. Reagoval aj na kritiku poslancov vo vzťahu k dopravnému podniku.

"Aj tí poslanci, ktorí sedia v orgánoch dopravného podniku, by mali hľadať vyššiu efektivitu a súčasne hľadať optimálny variant, do akej výšky môžeme ísť v oblasti vykrývaniu strát vo verejnom záujme," povedal primátor.

So ziskom viac ako 15.000 eur skončila vlaňajšie hospodárenie aj spoločnosť Prešov Real, ktorá sa stará o nebytové priestory vo vlastníctve mesta.

Mesto je vlastníkom menšinového podielu akcií spoločnosti Spravbytkomfort Prešov, ktorá je najväčším výrobcom tepla a teplej úžitkovej vody.

Dividendy pre akcionára mesto Prešov predstavujú 613.800 eur.

Tri mestské spoločnosti však minulý rok skončili so stratou. Mesto teda bude musieť vyrovnať straty v IPZ Prešov, a.s., vo výške 38.900 eur a MSS Prešov, s.r.o., vo výške 131.000 eur. Spoločnosť Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o., vykryje stratu 6466 eur z nerozdelených ziskov z predošlých rokov.

(Život Prešova, 30. mája 2012, tasr.sk)