PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
nájomné bývanie je potrebné riešiť, nie nariekať (SME),
zostane vidiek bez predajní potravín (PRAVDA),
tri dekády komunálu (TV ZEMPLÍN).

Nadácia Intenda bude o sebe od jesene zverejňovať viac informácií

 Nadácia Intenda, ktorá podporuje iniciatívy mladých ľudí, bude od jesene tohto roka na svojom webe zverejňovať informácie o obchodných a darovacích zmluvách, objednávky tovarov, služieb a práce či informácie o fakturáciách.

Okrem toho plánuje obstarávať tovary elektronickou formou centrálneho obstarávania, a to aj v obchodných spoločnostiach, kde pôsobí v pozícii akcionára. Toto rozhodnutie prijala na svojom rokovaní Správna rada nadácie koncom minulého týždňa.

"Nadácia bude na svojom webovom sídle pravidelne zverejňovaťomnoho viac informácií ako by mala, a to definovaním okruhu povinne zverejňovaných informácií a jeho rozšírením," uviedol pre TASR predseda Správnej rady Michal Kaliňák, ktorý je zároveň hovorcom ministra školstva Dušana Čaploviča. "Ak chceme byť dôveryhodný partner pre organizácie, od ktorých žiadame spoluprácu a podporu našich grantov, nech vedia čo najviac informácií z nášho vnútra," dodal Kaliňák.

Správnu radu Nadácie Intenda tvoria traja zástupcovia rezortuškolstva, traja nominanti Študentskej rady vysokých škôl a traja sú z prostredia Rady mládeže Slovenska (RMS). Zástupcovia RMS sa však rokovania o otvorenosti nadácie nezúčastnili.

Nadácia Intenda vznikla v roku 2001 a odvtedy svoju pozornosťsústreďuje najmä na rozvoj spoločnosti priateľskej k mladým ľuďom, podporou iniciatív mladých ľudí a pre mladých ľudí. Svoje poslanie napĺňa prostredníctvom grantových programov, vlastných aktivít a strategických partnerstiev s organizáciami a spoločensky zodpovednými firmami. Grantové programy nadácie sú financované z výnosov z vlastného majetku. Od svojho vzniku v roku 2001 prerozdelila podľa Kaliňáka viac ako 2.000.000 eur a podporila tak prostredníctvom vlastných a administrovaných grantových programov celkovo 739 projektov organizácií a jednotlivcov.

(TASR, 6. augusta 2012)