PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
nájomné bývanie je potrebné riešiť, nie nariekať (SME),
zostane vidiek bez predajní potravín (PRAVDA),
tri dekády komunálu (TV ZEMPLÍN).

Najhoršie je nerobiť nič

 Postará sa mesto každému motoristovi o to, aby pri bloku, kde býva mohol parkovať zadarmo?

To, že s miestami na parkovanie treba v našom mesto „niečo“ urobiť, je jasné mnohým – motoristom aj nemotoristom - Čo však je najlepšie robiť? Lebo isté je jedno – najhoršie je nerobiť nič a so založenými rukami čakať, ako sa situácia bude ďalej vyvíjať. Keby mestská samospráva nerobila vôbec nič, tieto problémy by jej veľmi rýchlo prerástli cez hlavu. Už teraz sú také, že sa veľa Prešovčanov na to sťažuje. Ibaže sťažovať sa je príliš málo. Žiadajú sa činy.

Tvrdiť, že prešovská mestská samosprávy s tým nič nerobí, by nebolo spravodlivé. Veľa už spravila a situácia ju núti, aby voľačo robila aj ďalej. Na „svetlo sveta“ sa v tejto súvislosti dostali aj také informácie, ktoré niektorých veľmi nazlostili. Nazlostili ich predovšetkým preto, lebo mestská samospráva uvažuje aj o spoplatnení toho, čo teraz môžu ľudia využívať zadarmo. Teda mestská samospráva... Vzniká návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o regulácii statickej dopravy (čiže o parkovaní). Podľa Rastislava Mochanckého je to „v skutočnosti“ nariadenie „o spoplatňovaní parkovísk a o odťahovaní motorových vozidiel.“ Preto ho odmieta. Rastislav Mochnacký je členom predsedníctva miestneho zväzu pravicovej SDKÚ – DS a ako neposlanec mestského zastupiteľstva je členom jeho komisie pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie. 

Áno: kameňom úrazu je chystané spoplatnenie. A nie je absolútne podstatné, či by poplatky vyberalo mesto, alebo by ich na základe zmluvy s mestom vyberala súkromná firma, ktorá by na tom ako podnikateľský subjekt, pochopiteľne, zarábala.

Návrh nariadenia vznikol (a ešte vzniká) na mestskom úrade. Jeho prácu riadi primátor. Prešovským primátorom je už druhé volebné obdobie nezávislý Pavel Hagyari. Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta, ktorého vymenúva (a odvoláva) primátor mesta. Prednostom prešovského mestského úradu je Jozef Višňovský, ktorého do tejto funkcie vymenoval Pavel Hagyari.

Návrh tohto nariadenie ešte nie je „definitívny“. Čiže ešte ho nebude posudzovať zastupiteľstvo. Komisia zastupiteľstva, ktorej je Rastislav Mochancký členom, sa návrhom zaoberala už dvakrát. Mestská rada o ňom ešte nerokovala. Komisie zastupiteľstva, zložené z jeho poslancov a neposlancov, sú iniciatívne a kontrolné orgány zastupiteľstva. Mestská rada, ktorej členmi sú len poslanci, je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom zastupiteľstva, pričom zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora. Rastislav Mochnacký odhaduje, že návrh takého nariadenia sa na rokovanie mestského parlamentu môže dostať v jeseni tohto roku, s tým, že účinnosť nadobudne až na jar budúceho roku.

Návrh „spoplatňovacieho“ nariadenie odmieta aj ľavica. Veď komu by sa už páčilo, keď má zrazu platiť za niečo, za čo dosiaľ nič neplatil... Michal Kaliňák považuje takéto nariadenie za „drzosť.“ Parkovanie na parkoviskách, ktoré patria mestu, pokladá za verejnú službu. Michal Kaliňák je poslancom prešovského mestského parlamentu. Bol doň zvolený ako kandidát najsilnejšej ľavicovej strany na Slovensku, teda Smeru – sociálnej demokracie. Pripomína, že „Prešovčania využívajú cesty ako služby, chodníky ako služby“ a dodal, že „aj parkoviská sú verejná služby, ktorú nemôžeme spoplatniť, lebo človek nie je bankomat.“ Vyjadril sa tak pre náš denník v článku, ktorý bol uverejnený v stredu minulého týždňa.

Staronový nezávislý primátor Pavel Hagyari to odmieta. V rozhovore, publikovanom v našich novinách predvčerom na túto tému uviedol: „Určite chceme, aby ľudia mali parkovacie miesta. Ale asi treba riešiť tie rodiny, ktoré majú štyri autá, z toho sú tri firemné. A iní večer nemajú kde zaparkovať. Moja filozofia je: áno, určite dáme parkovanie prvého auta zadarmo, druhé sčasti spoplatniť – a ďalšie už asi spoplatniť, aby sme mohli stavať ďalšie parkoviská. Ale ja chcem, aby sme sa spoločne podieľali na tejto filozofii, aby sme si veci neodkazovali cez médiá, lebo je to totálne zbytočné, aby poslanci či politické nomenklatúry okresu či kraja netárali absurdné nezmysly, neinformovaní, keď situácia a príprava materiálov je úplne, úplne iná.“

Stanovisko, ktoré vyjadril poslanec Michal Kaliňák, pokladám za principiálny postoj „jeho“ ľavicovej politickej strany. Spoplatňovanie mestských parkovísk (teda parkovísk, ktoré sú majetkom mesta) odmieta z princípu, lebo ich považuje za verejnú službu mesta, ktorú mesto nemôže spoplatniť. Pravica m na verejné služby iný názor než ľavica. Člen predsedníctva prešovského miestneho zväzu pravicovej SDKÚ – DS Rastislav Mochnacký spoplatnenie tiež odmieta. Michal Kaliňák podotýka, že združenie primátorov krajských miest, ktorého členom je teda aj Pavel Hagyari, už pred niekoľkými rokmi avizovalo, že pripravuje spracovanie a predloženie návrhu zákona o doprave. „Ak sa ukáže, že návrh tohto zákona je po toľkých rokoch konečne k dispozícii, je takéto všeobecne záväzné nariadenie nášho mesta úplne zbytočné,“ dodáva...

Čo k tomu povedať... Isté je, že miest na parkovanie je v našom meste na počet áut príliš málo. A v tejto situácii zastupiteľstvo ubralo akciovej spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov z prevádzkovej dotácie. Takže preto musel DPMP od 1. júna 2011 obmedziť služby mestskej hromadnej dopravy a siahol aj na platy časti svojich zamestnancov. Môže to viesť (a zaručene aj bude) k tomu, že motoristi začnú viacej používať osobné motorové vozidlá. A zrejme si autá kúpia aj niektorí z tých, ktorí o tom zatiaľ neuvažovali. Áut v uliciach aj na parkoviskách nášho mesta teda pribudne, pričom aj bez toho ich neustále pribúda.

Môže každý, kto má auto, žiadať, aby mu mestská samospráva zabezpečila bezplatné parkovanie jeho vozidla pri bloku, či dome, v ktorom býva: Samozrejme, že môže. Lenže je také niečo vôbec reálne? Bezpečnosť vozidiel na parkoviskách je iná záležitosť, hoci s parkovaním úzko súvisí. Michal Kaliňák totiž odmieta pripravované spoplatnenie parkovania na miestach, kde sa teraz dá parkovať zadarmo, aj preto, lebo chystaný návrh nariadenia mesta „vôbec nerieši ani iné služby, ktoré by s tým boli spojené.“ Čiže ani stráženie spoplatnených parkovacích miest.

(Prešovský Večerník, 6. júla 2011, Karol Wiesner)