PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
nájomné bývanie je potrebné riešiť, nie nariekať (SME),
zostane vidiek bez predajní potravín (PRAVDA),
tri dekády komunálu (TV ZEMPLÍN).

Namiesto úradníkov chceme policajtov

 Komisia komisie pre ochranu verejného poriadku na svojom rokovaní 14. októbra 2011 prerokovala aj priority prešovskej mestskej polície na ďalšie obdobie.

Ako hlavnú prioritu v roku 2012 určila  navýšenie stavu mestských policajtov o piatich príslušníkov, tak, aby sa postupným zvýšením vytvoril stav v rámci ktorého bude 1 mestský policajt pripadať na tisíc obyvateľov mesta.

Teší ma, že na tejto priorite sa zhodla celá komisia a snaha rozšíriť rady mestských policajtov v roku 2012 o 5 sa stretla so všeobecnou zhodou naprieč politickým spektrom. Rovnakú podporu získal aj návrh na to, aby radnica pri tvorbe novej organizačnej štruktúry zrušila odbor manažérstva kvality. Jeho zrušenie a následné vytvorenie 5 funkčných miest na mestskej polícii by neznamenalo nárast počtu zamestnancov radnice.

O týchto záveroch som informoval prednostu mestského úradu. V emaily som mu tlmočil naše závery, postoje aj odporúčanie. V emaily som vyjadril nádej, aby sa stotožnil s našim návrhom na zvýšenie počtu príslušníkov MsP a zrušenie odboru manažérstva kvality.

Som presvedčený, že aj nedávny záujem prednostu realizovať na mestskom úrade personálny audit je možné vnímať ako dôkaz nekvalitnej práce a minimálneho prínosu spomínaného odboru. Tento odbor s prihliadnutím na jeho poslanie v organizačnej štruktúre samosprávy a trendy v riadení verejnej správy považujem za málo prínosný. Som presvedčený, že jeho zrušenie nebude mať žiaden negatívny dopad na riadenie mestského úradu a pre Prešovčanov je dôležitejšie zvyšovanie bezpečnosti a ochrana majetku i zdravia ako tento umelo vytvorený odbor.