PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
rozhýbme regióny a pomôžeme samospráva (PRAVDA),
komunál v európe dostáva výraznú pomoc (SME),
v parlamente sú aj ľudia s minimom prednostných hlasov (KORZÁR),
prichádza placebo demokracia? (PRAVDA)
problémy financovania obcí a miest znásobuje nedávna legislatívna smršť (MY KYSUCE).
Názory

Môžeme platiť menej

 Regulácia cien energií je témou, ktorú „počuje“ väčšina z nás. Snaha o ovplyvňovanie cenotvorby sa ani zďaleka netýka len „vysokej“ politiky. Energetická bezpečnosť, ale aj samotná efektivita ich výroby a využívania ...

Celý článok
Ak sa dosiahne vyššia volebná účasť, budú sa aj kandidáti viac snažiť

 Verejnosť sa o politiku nezaujíma. Táto všeobecná téza nemôže byť výhovorkou či zdôvodňovaním nízkej volebnej účasti. Demokracia má svoje parametre. Ak sa od nich odkloní, postupne sa mení na iný politický systém. Pr...

Celý článok
Komu vlastne slúžia?

 Horúcou mediálnou i politickou témou je podoba nového tlačového zákona. Hoci sa obrovská pozornosť venuje forme i obsahu tejto právnej normy, s problematikou objektívnosti sa musia vysporiadať aj radničné noviny. ...

Celý článok
Dvojaký meter zotiera objektívnosť

 Legislatíva by mala dorovnať niektoré pravidlá obecnej a regionálnej samosprávy. Keď v roku 2001 vznikali samosprávne kraje a utvárala sa ich legislatívna podoba, do značnej miery sa kopírovali zákony týkajúce sa ...

Celý článok
Treba ponúknuť hmatateľné výhody

 Budúcnosť malých dedín nepatrí medzi politicky preferované témy. Je to pochopiteľné. Nepopulárna agenda, zložitý proces a neistý výsledok. Tieto ospravedlnenia však problém neriešia. Len ho odsúvajú. Každý kút Slo...

Celý článok
Infolinka s požehnaním parlamentu

 Novelizácia zákona sa spravidla robí po tom, keď sa v praxi prejavia chyby, medzery či nedostatky právnej normy. Aj úprava zákona o slobodnom prístupe k informáciám mala byť o „vychytaní“ chýb. Rozhodnutie poslancov ...

Celý článok
Nové pracovné príležitosti?

 Občania, voliči pristupujú vo voľbách k hodnoteniu vlády a jej politiky. Cez rôzne kritériá vyjadrujú svoje sympatie, dôveru, ale aj presný opak. Potvrdia to volebným lístkom. Časť ľudí si pred voľbami spomenie na vl...

Celý článok
Opäť prehrávajú voliči

 Ruskove zmenky, kauzy pred aj po nich. Asi takto v týchto dňoch vníma slovenský volič Alianciu nového občana. Pavol Rusko rozklad liberálov komentuje športovou terminológiou 7 : 1. Je skutočným pôžitkom sledovať h...

Celý článok
Politici sa boja múdrych voličov

 Jedným zo symbolov nadchádzajúcich volieb do samospráv je priveľké úsilie kandidátov o akúkoľvek medializáciu. Aj vďaka tomu cítime naozajstnú silu komunálnej politiky a boj o poslanecké a starostovské stoličky. Kand...

Celý článok
Referendum je tu pre občanov

 Referendum je jeden z nástrojov priamej demokracie. Vo voľbách sa občania vyjadrujú v prvom rade k výberu politikov. V referende sa vyjadrujú k tomu, ako riešiť problém. História jeho uplatňovania na Slovensku však n...

Celý článok
Reformy druhého radu

 Verejná správa je živý mechanizmus, ktorý mení svoju podobu a charakter v závislosti od mnohých faktorov. Posilňovanie územných celkov na úkor štátneho aparátu znamená nielen presun rozhodovacích právomocí, ale aj zo...

Celý článok
Robme politiku lepšou

 Po posledných komunálnych voľbách sa vo viacerých samosprávach dostali k moci Rómovia. Nie je tajomstvom, že poniektorí ich lídri a komunálni politici majú skúsenosti s výkonom väzby. Aj takýmto príkladom sa môžu ...

Celý článok
Slabiny kontroly samospráv

 Decembrové komunálne voľby postupne odkrývajú mnohé, prinajmenšom čudné rozhodnutia predošlých vedení radníc. Neefektívne narábanie s mestským majetkom, neuhrádzanie miliónových faktúr. Nedostatky pri investičnej výs...

Celý článok
Trpké zistenie pre „cezpoľných“ voličov

 Aj napriek minimálnemu záujmu občanov o politiku, momentálne vyhráva zvedavosť. Diváci so zvedavosťou sledujú televízne spravodajstvo. Poslucháči počúvajú správy v rádiách a napokon, čitatelia vyhľadávajú v novinách ...

Celý článok
Zníži vláda počet úradíkov?

 Postupom času, za bežné považujeme povolebné výmeny v úradoch. Po posledných parlamentných však zachytávame informácie nie len o personálnych výmenách v štátnej správe, ale aj o rušení niektorých úradov. Vláda avizuj...

Celý článok
Rozhľadený občan je predpoklad dobrého politika

 Po šiestych parlamentných voľbách Slovensko čaká piate všeľudové hlasovanie o miestnych poslancoch, starostoch a primátoroch. V mnohých mestách sa opäť vytvorili čudné koalície naprieč celým politickým spektrom. V in...

Celý článok
(Re)kultivácia politických strán

 Profesor Miroslav Kusý v príspevku „Demokracia a stranovláda“ venoval pozornosť pôsobeniu politických strán. Podľa neho strany neslúžia ľudu, „ale iba samy sebe.“ Toto tvrdenie je hodné hlbšieho zamyslenia a hľadania...

Celý článok
Reforma verejnej správy po Slovensky

 Po veľkých politických diskusiách a mnohých odvážnych vyjadreniach sa naplno realizuje reforma verejnej správy. Vízia definovaná v hlavnom dokumente – Koncepcii decentralizácie a modernizácie verejnej správy sa však ...

Celý článok
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »