PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
nájomné bývanie je potrebné riešiť, nie nariekať (SME),
zostane vidiek bez predajní potravín (PRAVDA),
tri dekády komunálu (TV ZEMPLÍN).

Názory

Mestá musia definovať strategické podniky

 Mestá a obec majú významný vplyv na formovanie ekonomického zázemia a hospodárskej politiky na svojom území. Nie len tým, že určujú výšky miestnych daní, alebo iba preto, že v územnom pláne určujú plochy určené na ko...

Celý článok
Súhrnná správa o stave mesta

 Obyvatelia miest a obcí si zaslúžia objektívne a vyvážené informácie o reálnom stave samosprávy. Obyvatelia miest a obcí si zaslúžia objektívne a vyvážené informácie o reálnom stave samosprávy. Mestá a obec na to ...

Celý článok
Prepúšťaním ešte zvýšili počet zamestnancov

 Prešovská radnica každoročne prepúšťa ľudí, ale počet jej zamestnancov neustále rastie. Pred rokom avizovala prepúšťanie, ktorým podľa primátora Pavla Hagyariho sledovala tzv. 3E. Podľa jeho niekdajšieho vyjadrenia i...

Celý článok
O stavebné povolenie nežiadal, ale verejnosť kŕmil

 Pred viac ako šiestimi rokmi bol predstavený projekt monumentálnej 33 metrovej sochy Ježiša Krista. Jeho autor Pavel Hagyari vtedy uviedol: „Odhadujem, že výstavba sa nezačne skôr, ako v roku 2010, žiada si to staveb...

Celý článok
Prísny, ale spravodlivý meter

 Neustále dohováranie nezaberá. Svedčia o tom medziročné porovnania štatistík mestskej polície. Dohováranie tým istým ľuďom za rovnaké priestupky automaticky neznamená, že sa ich správanie zmení k lepšiemu. Východisko...

Celý článok
Právo veta a argumentačná vata

 Starostovské veto, alebo právo pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva patrí do jeho výhradných práv. Pochopiteľne, môže ho využiť len vtedy, ak splní zákonom stanovené podmienky. A tu začínajú potenciálne...

Celý článok
Žijeme v meste duchov a nie v meste s dušou

 Čaro novoročných predsavzatí je možno aj v tom že ich nemusíme plniť len preto, lebo vieme, že budúci rok si nachystáme nové, ďalšie a snáď aj lepšie. Faktom ale zostáva, že tým iba odôvodňujeme svoju ľahostajnosť...

Celý článok
Túžba mať viac a lekcie zo slušnosti

 Nedávno som v spravodajskej televízii zachytil príspevok o tom, že „mestskí poslanci by chceli mať väčšie právomoci ako im umožňuje zákon,“ s dôvetkom: „myslia si to primátori niektorých miest.“ Ako príklad poslúžili...

Celý článok
Odkaz novembra nemôže zapadnúť prachom

 V týchto dňoch si pripomíname udalosti 17. novembra 1989, ktoré nám vďaka študentskej odvahe dali šancu žiť v demokracii, slobode, názorovej pluralite a spoločenskej pestrosti. Až s odstupom času, na základe vlastnýc...

Celý článok
Namiesto alternatívy jednoznačné odmietnutie

 V ostatnom čase sa najväčšia strešná organizácia miest a obcí na Slovensku podpísala pod memorandum v ktorom jasne vyjadrila snahu stabilizovať verejné zdroje a prijímať opatrenia, ktoré udržia verejné financie v def...

Celý článok
V mestských firmách majú byť poslanci, ktorí rozumejú ich chodu

 "vysánkovanie poslancov z mestských firiem nerieši základný problém. V decembri sa bude Národná rada Sloenskej republiky zaoberať návrhom zákona, podľa ktorého by poslanci mestských a krajských parlamentov nemali pôs...

Celý článok
Namiesto alternatívy jednoznačné odmietnutie

 V ostatnom čase sa najväčšia strešná organizácia miest a obcí na Slovensku podpísala pod memorandum v ktorom jasne vyjadrila snahu stabilizovať verejné zdroje a prijímať opatrenia, ktoré udržia verejné financie v def...

Celý článok
Daň platíme za služby, nie za trest

 Aj miestna daň môže vychovávať. A to predovšetkým k zodpovednosti, ak sa stane nástrojom motivácie a sleduje iné ako finančné benefity. Preto som radnici predložil návrh nového prístupu k psíčkarom. Konkrétne ide ...

Celý článok
Dvojaký meter a nedotknuteľné princípy

 V ostatnom čase sa aj vďaka konkrétnym legislatívnym zmenám venuje výrazná pozornosť reforme štátnej správy. Jej novému usporiadaniu, modelu riadenia a opatreniam, ktoré sledujú jasne vymedzené zámery. Samospráva tie...

Celý článok
Ako je možné, že samosprávy pripúšťajú nevymožitetľné pohľadávky v tisícoch eur?

 Mestá a obce v ostatnom čase začali húfne zverejňovať zoznamy neplatičov. Akoby sa stali súčasťou mediálnej súťaže o to, kto skôr zaútočí na neplatičov. Teším sa, že samosprávy si stále viac uvedomujú svoje povinnost...

Celý článok
Priama demokracia je príležitosť, nie povinnosť

 Mestá a obce disponujú obrovskou silou. Odhliadnuc od veľkosti rozpočtu a nekonečného zoznamu kompetencií, mieru ich vplyvu podčiarkuje zodpovednosť za kvalitu miestneho života, kvalitu a rozsah poskytovaných služieb...

Celý článok
Pomenovanie či premenovanie?

 Pomenovanie či premenovanie ulíc a verejných priestranstiev je výsostne vnútornou vecou každej samosprávy. Mestá a obce pritom prihliadajú na lokálne špecifiká a práve preto najčastejšie využívajú „svoje“ geografické...

Celý článok
Vzdelanie či spôsobilosť?

 Vzdelanie síce nič nehovorí o charaktere, alebo ľudských hodnotách, no napriek tomu o človeku niečo napovedá. Prinajmenšom o jeho fundovanosti v nejakej sfére. Otázka vzdelania je v politike často skloňovaná. Nie vša...

Celý článok
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »