PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
amnestia na klamstvá (PRAVDA),
strany nie sú gangy (SME),
pohraničie je atraktívne z hľadiska pohraničia (TABLET),
aj mestá si budú musieť konkurovať (SME).

Názory

Marta Kanalová: Komunálna politika má svoje miesto aj na internete

 Poslanie lokálnych médií musí reagovať na to ako sa vyvíja samospráva. Mestá a obce sú z hľadiska svojich kompetencií, politického priestoru a šancí, ktoré ponúkajú občianskej spoločnosti, miništátmi. Média, hlavne l...

Celý článok
Zuzana Kusá: Akcieschopnosť samospráv zoslabuje rastúce odcudzenie medzi sociálnymi a etnickými skupinami

 Chudoba a sociálne vylúčenie patria medzi fenomény, ktoré nie je možné izolovať od žiadneho režimu, ani žiadnej spoločnosti. Zo sociologičkou Zuzanou Kusou sme sa rozprávali aj o tom čo je chudoba a ako proti nej môž...

Celý článok
Monika Smolková: Samosprávy by mali viac spolupracovať so zahraničím

 Po skúsenostiach v komunálnej politike pokračovala v práci v regionálnej samospráve. V europarlamente využíva skúsenosti aj z pôsobenia v Národnej rade Slovenskej republiky a starostky MČ Košice – Dargovských hrdinov...

Celý článok
Zuzana Čupilová: Európsky rozmer samosprávy

 Hoci má samospráva jasnú teritoriálnu pôsobnosť, v prípade jej zahraničných aktivít to neplatí. Svedčia o tom dlhoročné väzby v podobe partnerských miest, ale aj nové trendy, ktoré nám predstaví riaditeľka sekcie zah...

Celý článok
Svetová kríza má aj svojich víťazov

 Celosvetová hospodárska a finančná kríza sa postupne mení na krízu sociálnu a morálnu. Zatváranie podnikov, zvyšovanie nezamestnanosti, nárast drobnej kriminality, krachy bánk a strata starých sociálnych istôt postup...

Celý článok
Regionálne strany, symbol politickej konkurencie

 Boj o moc je jednou z permanentných spoločenských aktivít, ktoré máme možnosť intenzívne vnímať práve v predvolebnom období. Je stelesňovaný politickou konkurenciou, vyčleneným priestorom a pravidlami slobodnej súťaž...

Celý článok
Jaroslav Pilát: Niečo sa nedá naučiť, treba to zažiť

 Jaroslav Pilát sa špecializuje na právo. Je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií venovaných problematike verejnej správy. Momentálne pôsobí na Úrade vlády SR kde prišiel z centra pre ekonomické a soc...

Celý článok
Tomáš Koziak: Slovensko treba rozdeliť na viacero volebných obvodov

 Doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD. vyštudoval filozofiu, politológiu a dejepis. Pôsobí na Katedre politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Špecializuje sa na európsku integráciu a na politický vývoj na Balkáne. ...

Celý článok
Robert Ištok: Regionálne politické strany v niektorých štátoch expandujú

 Prof. RNDr. Robert Ištok, CSc. pôsobí na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej unvierzity v Prešove a na Prírodovedeckej fakulte Ostravskej unvierzity. Je autorom a spoluautorom viacerých publikácií venova...

Celý článok
Milan Galanda: Väčšina vecí, ktoré potrebujeme je v rukách miestnej samosprávy

 JUDr. Milan Galanda, poslanec Slovenskej národnej rady. právnik špecializujúci sa na samosprávu. Pôsobí v Slovenskej advokátskej komore, kde predseda revíznej komisii. V súčasnosti je poradcom presedu Národnej rady S...

Celý článok
Vladimír Pirošík: Politické strany sú neinšpiratívne

 Advokát špecializujúci sa na samosprávy a mimovládny sektor považuje politické strany za liknavé dinosaury. Pôsobí ako nezávislý komunálny politik v poslaneckom klube, ktorý tvoria najmä niekdajší občianski aktivisti...

Celý článok
Prednáška: KANT A PROBLÉM DEMOKRACIE

 Už samotný názov napovedá a na tom sa všetci zhodneme, že s demokraciou niečo nie je v poriadku. Demokracia je vláda ľudu, ale nie je jedinou vládou ľud. Bez platcov daní, televíznych divákov, extrémnych pravičiarov ...

Celý článok
Problém s referendom je krízou demokracie

 Siedme referendum bolo už pred samotným otvorením hlasovacích miestností odsúdené na neúspech. Našepkávali to bleskové prieskumy verejnej mienky aj vyjadrenia mnohých politikov. Po vyhlásení jeho výsledkov by však ma...

Celý článok
Prestúpme z druhej koľaje

 Nová vláda prestavila svoje programové vyhlásenie. Dokument, v ktorom predstavuje politickú vôľu a kľúčové aktivity pre najbližšie štyri roky. Z dokumentu v časti venovanej menšinám cítiť prílišnú orientáciu na harmo...

Celý článok
V prešovskej MHD sa skloňuje rusínčina

 Miesta organizácia Rusínskej obrody na Slovensku spolu so Slovenským národným múzeom – Múzeom rusínskej kultúry v Prešove a Miestnym odborom Matice Slovenskej v Prešove pripravili pre žiakov a študentov netradičné uv...

Celý článok
Útek od tradičnej straníckosti

 Voľby v samospráve nám ponúkajú kandidátov, ktorí nie sú len predĺženou rukou tradičných vládnych, opozičných či mimoparlamentných strán. Ide aj o bezpartajných politikov a dokonca o tzv. regionálne politické strany....

Celý článok
Milan Galanda: Potrebujeme inventúru vzťahov

UDr. Milan Galanda sa už 20 rokov pohybuje v oblasti komunálnej legislatívy. Ako niekdajší poslanec Slovenskej národnej rady participoval na tvorbe zákonov, ktorými sa znovuobnovila samospráva. Pri diskusii sme sa na ...

Celý článok
Bernard Priecel: Samospráva musí viesť k multikulturalizmu

 Migrácia už dávno nepatrí len do slovníkov, ale aj do reálnych, medziľudských vzťahov. Pod týmto pojmom si môžeme predstaviť cestovanie za vzdelaním, prácou, ale aj za novým životom. S riaditeľom Migračného úradu Slo...

Celý článok
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »