PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
nájomné bývanie je potrebné riešiť, nie nariekať (SME),
zostane vidiek bez predajní potravín (PRAVDA),
tri dekády komunálu (TV ZEMPLÍN).

Názory

Rusínom sa nepáčia zmeny v rozhlase, spisujú petíciu

 Menšiny na východe Slovenska podpisujú petíciu proti novej vysielacej štruktúre verejnoprávneho Rádia Patria – Košice, ktoré je zmerané na národnosti a etniká. Členovia Rusínskej obrody na Slovensku vytvorili peti...

Celý článok
Miestna územná samospráva vo volebných programoch

 V posledných týždňoch, pred marcovými parlamentnými voľbami, sa popri kríze, kauzách, podozreniach a polarizácii spoločnosti dostávajú volebné programy na druhú koľaj. Táto základná esencia politiky si pritom zaslúži...

Celý článok
S krízou rastie extrémizmus

 Jedno z najčastejšie skloňovaných slov v minulom roku bola bezpochyby kríza. Ani v tomto roku to nebude ináč. A oprávnene. Strata istoty, hrozba nezamestnanosti, plánovanie s otáznikom a prudký nárast výdavkov mož...

Celý článok
Európska charta a slovenská realita

 Princípy a zásady definované v Európskej charte miestnej samosprávy sa postupne stali súčasťou nášho platného právneho poriadku. Jej filozofia sa začala aplikovať v podmienkach nášho modelu verejnej správy. Charta...

Celý článok
Vykrádanie a neférová konkurencia

 Pýtať sa, dostávať odpovede a byť v čas objektívne informovaný je výsadou slušnej spoločnosti a dôkazom demokracie. Neplatí to vždy a automaticky o všetkom. Aj preto bol po desiatich rokoch od revolúcie prijatý zákon...

Celý článok
Za Rómsku problematiku si môžeme sami

 Blížiace sa predčasné parlamentné voľby sú spúšťačom nápadov na to ako sa dá všetko riešiť. Presnejšie povedané, ako sa dá riešiť to, čo sa nepodarí počas volebného obdobia. Strany prichádzajú s témami, kandidáti sa ...

Celý článok
V tieni prvého muža či politický tandem?

 Zástupca primátora či starostu je vo svojej podstate jeho predĺženou rukou. Ich spolupráca stelesňuje akýsi politický tandem, ktorý vychádza z plnia programu cez prerozdelenie úlohy a rozloženie agendy. Zákon o obcia...

Celý článok
Infozákon potrebuje audit

 Zákon o slobodnom prístupe k informáciám sa stal pomerne slušným zaklínadlom, ktoré sa používa ako dôkaz otvorenej správy vecí verejných. Zákon má za sebou viac ako desaťročnú životnosť, ktorá potrebuje hodnoverné a ...

Celý článok
Kultúra na sekeru

 Od členstva Slovenskej republiky v Európskej dvadsaťsedmičke sme okrem iného očakávali aj možnosť čerpania eurofondov. Peňazí určených na rozvoj spoločnosti v jej rôznych oblastiach. Vrátane menšinovej kultúry a náro...

Celý článok
Politická nezávislosť neznamená politickú nespútanosť

 Stále častejšie sa nám ponúka veľmi zjednodušený recept na skvalitnenie politiky. Za východisko by sme mali považovať priestor vytvorený pre nezávislých poslancov parlamentu. O zmene pomerného volebného systému na vä...

Celý článok
Politické výpaľníctvo predstieraním etiky

 Negatívny vzťah k politike, nedôvera voči spoločenskému systému a snahy o individualizmus na hranici zákona sú reakciou ľudí na najvážnejšie choroby našej spoločnosti. Napriek tomu, že s korupciou, klientelizmom či ú...

Celý článok
Lobing bez pravidiel je klientelizmus

 Spoločnosť je spoločenstvom ľudí a skupín s častokrát odlišnými či dokonca protichodnými záujmami. Nájsť medzi nimi prienik, súlad a rešpekt nie je jednoduché. Hlavne vtedy ak ide o protichodné záujmy ohrozujúce dosa...

Celý článok
Najskôr biznis, potom služba

 V trhovom prostredí dokážu efektívne, transparentne a zodpovedne pôsobiť aj podniky s väčšinovým podielom miest. Mestské firmy sú výrazom vlastnej hospodárskej politiky a schopnosti samosprávy zabezpečovať verejnopro...

Celý článok
Privatizácia nie je univerzálnym riešením

 Mestské firmy, či obecné podniky nie sú ideologickým výdobytkom a ani historickým dedičstvom. Sú výrazom vlastnej hospodárskej politiky a schopnosti územného celku zabezpečovať verejnoprospešné činnosti vo vlastnej r...

Celý článok
Volebný kódex je bojom o podobu politického systému

 Politický systém je kostrou spoločenského usporiadania. Reguluje vzťahy vo vnútri a pôsobí navonok. Mal by byť pevný a zároveň otvorený. Tak novým impulzom, požiadavkám ako aj prípadným zmenám. Snahy o jeho korekcie ...

Celý článok
Dokáže virtuálny priestor riešiť reálne problémy?

 Moderná doba je plná výstižných prívlastkov, medzi ktorými dominuje informačná spoločnosť. Je založená na informáciách a informačno-komunikačných technológiách, ktoré kladú dôraz na informačné výhody. Bez internet...

Celý článok
Peter Makara: Mladí ľudia dokážu chýbajúce skúsenosti nahradiť oduševnením

 Malá východniarska obec Suchá Dolina má po novembrových voľbách nového starostu. Na tom by nebolo nič zvláštne ak by si na stoličku richtára nesadol 25 ročný starosta. Ing. Peter Makara nám prezradil dôvody kandidatú...

Celý článok
Samosprávam nepatrí Čierny Peter

 Iba deň po uverejnení novely Zákona o slobodnom prístupe k informáciám v Zbierke zákonov začala platiť nová povinnosť pre zverejňovanie zmlúv, ale aj faktúr a objednávok. Mestá a obce dostali zákon, ktorému sa operat...

Celý článok
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »