PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
rozhýbme regióny a pomôžeme samospráva (PRAVDA),
komunál v európe dostáva výraznú pomoc (SME),
v parlamente sú aj ľudia s minimom prednostných hlasov (KORZÁR),
prichádza placebo demokracia? (PRAVDA)
problémy financovania obcí a miest znásobuje nedávna legislatívna smršť (MY KYSUCE).
Názory

Privatizácia nie je univerzálnym riešením

 Mestské firmy, či obecné podniky nie sú ideologickým výdobytkom a ani historickým dedičstvom. Sú výrazom vlastnej hospodárskej politiky a schopnosti územného celku zabezpečovať verejnoprospešné činnosti vo vlastnej r...

Celý článok
Volebný kódex je bojom o podobu politického systému

 Politický systém je kostrou spoločenského usporiadania. Reguluje vzťahy vo vnútri a pôsobí navonok. Mal by byť pevný a zároveň otvorený. Tak novým impulzom, požiadavkám ako aj prípadným zmenám. Snahy o jeho korekcie ...

Celý článok
Dokáže virtuálny priestor riešiť reálne problémy?

 Moderná doba je plná výstižných prívlastkov, medzi ktorými dominuje informačná spoločnosť. Je založená na informáciách a informačno-komunikačných technológiách, ktoré kladú dôraz na informačné výhody. Bez internet...

Celý článok
Peter Makara: Mladí ľudia dokážu chýbajúce skúsenosti nahradiť oduševnením

 Malá východniarska obec Suchá Dolina má po novembrových voľbách nového starostu. Na tom by nebolo nič zvláštne ak by si na stoličku richtára nesadol 25 ročný starosta. Ing. Peter Makara nám prezradil dôvody kandidatú...

Celý článok
Samosprávam nepatrí Čierny Peter

 Iba deň po uverejnení novely Zákona o slobodnom prístupe k informáciám v Zbierke zákonov začala platiť nová povinnosť pre zverejňovanie zmlúv, ale aj faktúr a objednávok. Mestá a obce dostali zákon, ktorému sa operat...

Celý článok
Európsky rok dobrovoľníctva je viac ako len výzva

 Podľa Európskej komisie patrí tento rok dobrovoľníctvu. Európska dvadsaťsedmička by mala vo svojom prostredí čo najsilnejšie ukotviť dobrovoľnícku prácu. Aktivity, ktoré ľudia nerobia preto že musia, ale preto, že...

Celý článok
Jaroslav Pilát: Legislatívna rada vlády pozorne analyzuje všetky zákony

 V jeseni bola na úrovni Vlády Slovenskej republiky konštituovaná jej legislatívna rada. Poradný orgán, ktorého úlohou je strážiť legislatívne pravidlá, podľa ktorých sa tvoria právne predpisy. Nielen o jej poslaní sm...

Celý článok
Milan Kisztner: Porovnávaním sa zdokonaľujeme

 Centrum pre hospodársky rozvoj (CPHR) paralelne realizuje niekoľko projektov, ktoré môžeme z hľadiska trvácnosti považovať za tradičné. Jedným z nich je hodnotenie opatrení samospráv (HSO) v regiónoch. Koordinátorom ...

Celý článok
Ľubica Kováčová: Dobrých kronikárov treba závidieť

 Obecné kroniky sú zrkadlom minulosti. Ich písanie je zákonnou povinnosťou, no skutočná hodnota týchto kníh je oveľa väčšia. Sú optikou dnešných skutkov, ktoré archivujeme a ponúkame ich budúcim generáciám, na pripome...

Celý článok
Jozef Karaš: Kvôli problémom s parkovaním sa predlžuje čas príchodu ku pacientovi

 Presnosť nie je len výsadou kráľov, ale spolu s precíznosťou a rýchlosťou stelesňuje to, čo operatívne ponúkajú záchranári. S medicínskym riaditeľom spoločnosti Falck Záchranná a. s. MUDr. Jozefom Karašom, MPH sme sa...

Celý článok
Najväčšou referenciou je úspech

 Výhodou samosprávy je, že ju môžeme kedykoľvek zdokonaľovať. Nemá svoju ucelenú formu a okrem toho má relatívne široký obsah. To jej dáva možnosť individuality a pružnosti. Samozrejme, v závislosti od ochoty, ambícií...

Celý článok
Voľbami sa to musí začať

 Blížiace sa komunálne voľby otvárajú priestor na predvolebné diskusie, prezentovanie sľubov a občas aj odpočet dosiahnutých úspechov. Predvolebná kampaň je preto nástrojom komunikácie s občanmi a tiež spôsobom kalkul...

Celý článok
Marta Kanalová: Komunálna politika má svoje miesto aj na internete

 Poslanie lokálnych médií musí reagovať na to ako sa vyvíja samospráva. Mestá a obce sú z hľadiska svojich kompetencií, politického priestoru a šancí, ktoré ponúkajú občianskej spoločnosti, miništátmi. Média, hlavne l...

Celý článok
Zuzana Kusá: Akcieschopnosť samospráv zoslabuje rastúce odcudzenie medzi sociálnymi a etnickými skupinami

 Chudoba a sociálne vylúčenie patria medzi fenomény, ktoré nie je možné izolovať od žiadneho režimu, ani žiadnej spoločnosti. Zo sociologičkou Zuzanou Kusou sme sa rozprávali aj o tom čo je chudoba a ako proti nej môž...

Celý článok
Monika Smolková: Samosprávy by mali viac spolupracovať so zahraničím

 Po skúsenostiach v komunálnej politike pokračovala v práci v regionálnej samospráve. V europarlamente využíva skúsenosti aj z pôsobenia v Národnej rade Slovenskej republiky a starostky MČ Košice – Dargovských hrdinov...

Celý článok
Zuzana Čupilová: Európsky rozmer samosprávy

 Hoci má samospráva jasnú teritoriálnu pôsobnosť, v prípade jej zahraničných aktivít to neplatí. Svedčia o tom dlhoročné väzby v podobe partnerských miest, ale aj nové trendy, ktoré nám predstaví riaditeľka sekcie zah...

Celý článok
Svetová kríza má aj svojich víťazov

 Celosvetová hospodárska a finančná kríza sa postupne mení na krízu sociálnu a morálnu. Zatváranie podnikov, zvyšovanie nezamestnanosti, nárast drobnej kriminality, krachy bánk a strata starých sociálnych istôt postup...

Celý článok
Regionálne strany, symbol politickej konkurencie

 Boj o moc je jednou z permanentných spoločenských aktivít, ktoré máme možnosť intenzívne vnímať práve v predvolebnom období. Je stelesňovaný politickou konkurenciou, vyčleneným priestorom a pravidlami slobodnej súťaž...

Celý článok
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »