PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
nájomné bývanie je potrebné riešiť, nie nariekať (SME),
zostane vidiek bez predajní potravín (PRAVDA),
tri dekády komunálu (TV ZEMPLÍN).

Názory

Európsky rok dobrovoľníctva je viac ako len výzva

 Podľa Európskej komisie patrí tento rok dobrovoľníctvu. Európska dvadsaťsedmička by mala vo svojom prostredí čo najsilnejšie ukotviť dobrovoľnícku prácu. Aktivity, ktoré ľudia nerobia preto že musia, ale preto, že...

Celý článok
Jaroslav Pilát: Legislatívna rada vlády pozorne analyzuje všetky zákony

 V jeseni bola na úrovni Vlády Slovenskej republiky konštituovaná jej legislatívna rada. Poradný orgán, ktorého úlohou je strážiť legislatívne pravidlá, podľa ktorých sa tvoria právne predpisy. Nielen o jej poslaní sm...

Celý článok
Milan Kisztner: Porovnávaním sa zdokonaľujeme

 Centrum pre hospodársky rozvoj (CPHR) paralelne realizuje niekoľko projektov, ktoré môžeme z hľadiska trvácnosti považovať za tradičné. Jedným z nich je hodnotenie opatrení samospráv (HSO) v regiónoch. Koordinátorom ...

Celý článok
Ľubica Kováčová: Dobrých kronikárov treba závidieť

 Obecné kroniky sú zrkadlom minulosti. Ich písanie je zákonnou povinnosťou, no skutočná hodnota týchto kníh je oveľa väčšia. Sú optikou dnešných skutkov, ktoré archivujeme a ponúkame ich budúcim generáciám, na pripome...

Celý článok
Jozef Karaš: Kvôli problémom s parkovaním sa predlžuje čas príchodu ku pacientovi

 Presnosť nie je len výsadou kráľov, ale spolu s precíznosťou a rýchlosťou stelesňuje to, čo operatívne ponúkajú záchranári. S medicínskym riaditeľom spoločnosti Falck Záchranná a. s. MUDr. Jozefom Karašom, MPH sme sa...

Celý článok
Najväčšou referenciou je úspech

 Výhodou samosprávy je, že ju môžeme kedykoľvek zdokonaľovať. Nemá svoju ucelenú formu a okrem toho má relatívne široký obsah. To jej dáva možnosť individuality a pružnosti. Samozrejme, v závislosti od ochoty, ambícií...

Celý článok
Voľbami sa to musí začať

 Blížiace sa komunálne voľby otvárajú priestor na predvolebné diskusie, prezentovanie sľubov a občas aj odpočet dosiahnutých úspechov. Predvolebná kampaň je preto nástrojom komunikácie s občanmi a tiež spôsobom kalkul...

Celý článok
Marta Kanalová: Komunálna politika má svoje miesto aj na internete

 Poslanie lokálnych médií musí reagovať na to ako sa vyvíja samospráva. Mestá a obce sú z hľadiska svojich kompetencií, politického priestoru a šancí, ktoré ponúkajú občianskej spoločnosti, miništátmi. Média, hlavne l...

Celý článok
Zuzana Kusá: Akcieschopnosť samospráv zoslabuje rastúce odcudzenie medzi sociálnymi a etnickými skupinami

 Chudoba a sociálne vylúčenie patria medzi fenomény, ktoré nie je možné izolovať od žiadneho režimu, ani žiadnej spoločnosti. Zo sociologičkou Zuzanou Kusou sme sa rozprávali aj o tom čo je chudoba a ako proti nej môž...

Celý článok
Monika Smolková: Samosprávy by mali viac spolupracovať so zahraničím

 Po skúsenostiach v komunálnej politike pokračovala v práci v regionálnej samospráve. V europarlamente využíva skúsenosti aj z pôsobenia v Národnej rade Slovenskej republiky a starostky MČ Košice – Dargovských hrdinov...

Celý článok
Zuzana Čupilová: Európsky rozmer samosprávy

 Hoci má samospráva jasnú teritoriálnu pôsobnosť, v prípade jej zahraničných aktivít to neplatí. Svedčia o tom dlhoročné väzby v podobe partnerských miest, ale aj nové trendy, ktoré nám predstaví riaditeľka sekcie zah...

Celý článok
Svetová kríza má aj svojich víťazov

 Celosvetová hospodárska a finančná kríza sa postupne mení na krízu sociálnu a morálnu. Zatváranie podnikov, zvyšovanie nezamestnanosti, nárast drobnej kriminality, krachy bánk a strata starých sociálnych istôt postup...

Celý článok
Regionálne strany, symbol politickej konkurencie

 Boj o moc je jednou z permanentných spoločenských aktivít, ktoré máme možnosť intenzívne vnímať práve v predvolebnom období. Je stelesňovaný politickou konkurenciou, vyčleneným priestorom a pravidlami slobodnej súťaž...

Celý článok
Jaroslav Pilát: Niečo sa nedá naučiť, treba to zažiť

 Jaroslav Pilát sa špecializuje na právo. Je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií venovaných problematike verejnej správy. Momentálne pôsobí na Úrade vlády SR kde prišiel z centra pre ekonomické a soc...

Celý článok
Tomáš Koziak: Slovensko treba rozdeliť na viacero volebných obvodov

 Doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD. vyštudoval filozofiu, politológiu a dejepis. Pôsobí na Katedre politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Špecializuje sa na európsku integráciu a na politický vývoj na Balkáne. ...

Celý článok
Robert Ištok: Regionálne politické strany v niektorých štátoch expandujú

 Prof. RNDr. Robert Ištok, CSc. pôsobí na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej unvierzity v Prešove a na Prírodovedeckej fakulte Ostravskej unvierzity. Je autorom a spoluautorom viacerých publikácií venova...

Celý článok
Milan Galanda: Väčšina vecí, ktoré potrebujeme je v rukách miestnej samosprávy

 JUDr. Milan Galanda, poslanec Slovenskej národnej rady. právnik špecializujúci sa na samosprávu. Pôsobí v Slovenskej advokátskej komore, kde predseda revíznej komisii. V súčasnosti je poradcom presedu Národnej rady S...

Celý článok
Vladimír Pirošík: Politické strany sú neinšpiratívne

 Advokát špecializujúci sa na samosprávy a mimovládny sektor považuje politické strany za liknavé dinosaury. Pôsobí ako nezávislý komunálny politik v poslaneckom klube, ktorý tvoria najmä niekdajší občianski aktivisti...

Celý článok
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »