PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
rozhýbme regióny a pomôžeme samospráva (PRAVDA),
komunál v európe dostáva výraznú pomoc (SME),
v parlamente sú aj ľudia s minimom prednostných hlasov (KORZÁR),
prichádza placebo demokracia? (PRAVDA)
problémy financovania obcí a miest znásobuje nedávna legislatívna smršť (MY KYSUCE).
Názory

Jaroslav Pilát: Niečo sa nedá naučiť, treba to zažiť

 Jaroslav Pilát sa špecializuje na právo. Je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií venovaných problematike verejnej správy. Momentálne pôsobí na Úrade vlády SR kde prišiel z centra pre ekonomické a soc...

Celý článok
Tomáš Koziak: Slovensko treba rozdeliť na viacero volebných obvodov

 Doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD. vyštudoval filozofiu, politológiu a dejepis. Pôsobí na Katedre politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Špecializuje sa na európsku integráciu a na politický vývoj na Balkáne. ...

Celý článok
Robert Ištok: Regionálne politické strany v niektorých štátoch expandujú

 Prof. RNDr. Robert Ištok, CSc. pôsobí na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej unvierzity v Prešove a na Prírodovedeckej fakulte Ostravskej unvierzity. Je autorom a spoluautorom viacerých publikácií venova...

Celý článok
Milan Galanda: Väčšina vecí, ktoré potrebujeme je v rukách miestnej samosprávy

 JUDr. Milan Galanda, poslanec Slovenskej národnej rady. právnik špecializujúci sa na samosprávu. Pôsobí v Slovenskej advokátskej komore, kde predseda revíznej komisii. V súčasnosti je poradcom presedu Národnej rady S...

Celý článok
Vladimír Pirošík: Politické strany sú neinšpiratívne

 Advokát špecializujúci sa na samosprávy a mimovládny sektor považuje politické strany za liknavé dinosaury. Pôsobí ako nezávislý komunálny politik v poslaneckom klube, ktorý tvoria najmä niekdajší občianski aktivisti...

Celý článok
Prednáška: KANT A PROBLÉM DEMOKRACIE

 Už samotný názov napovedá a na tom sa všetci zhodneme, že s demokraciou niečo nie je v poriadku. Demokracia je vláda ľudu, ale nie je jedinou vládou ľud. Bez platcov daní, televíznych divákov, extrémnych pravičiarov ...

Celý článok
Problém s referendom je krízou demokracie

 Siedme referendum bolo už pred samotným otvorením hlasovacích miestností odsúdené na neúspech. Našepkávali to bleskové prieskumy verejnej mienky aj vyjadrenia mnohých politikov. Po vyhlásení jeho výsledkov by však ma...

Celý článok
Prestúpme z druhej koľaje

 Nová vláda prestavila svoje programové vyhlásenie. Dokument, v ktorom predstavuje politickú vôľu a kľúčové aktivity pre najbližšie štyri roky. Z dokumentu v časti venovanej menšinám cítiť prílišnú orientáciu na harmo...

Celý článok
V prešovskej MHD sa skloňuje rusínčina

 Miesta organizácia Rusínskej obrody na Slovensku spolu so Slovenským národným múzeom – Múzeom rusínskej kultúry v Prešove a Miestnym odborom Matice Slovenskej v Prešove pripravili pre žiakov a študentov netradičné uv...

Celý článok
Útek od tradičnej straníckosti

 Voľby v samospráve nám ponúkajú kandidátov, ktorí nie sú len predĺženou rukou tradičných vládnych, opozičných či mimoparlamentných strán. Ide aj o bezpartajných politikov a dokonca o tzv. regionálne politické strany....

Celý článok
Milan Galanda: Potrebujeme inventúru vzťahov

UDr. Milan Galanda sa už 20 rokov pohybuje v oblasti komunálnej legislatívy. Ako niekdajší poslanec Slovenskej národnej rady participoval na tvorbe zákonov, ktorými sa znovuobnovila samospráva. Pri diskusii sme sa na ...

Celý článok
Bernard Priecel: Samospráva musí viesť k multikulturalizmu

 Migrácia už dávno nepatrí len do slovníkov, ale aj do reálnych, medziľudských vzťahov. Pod týmto pojmom si môžeme predstaviť cestovanie za vzdelaním, prácou, ale aj za novým životom. S riaditeľom Migračného úradu Slo...

Celý článok
Autor nepísaného zákona

 Spoločnosťou, vzájomnými vzťahmi medzi ľuďmi a ich rozličným delením sa zaoberali filozofi už od antiky. Postupne sa na tento predmet analýzy sústreďovali z rôznych aspektov. Svojim učením, formulovaním názorov a kon...

Celý článok
Michal Sýkora: Vítam pragmatické, nie politické riešenia

 Spoluzakladateľ a dlhoročný predseda najväčšej strešnej organizácie samospráv - Združenia miest a obcí Slovenska, dlhoročný starosta podtatranskej obce Štrba (tu sa narodil 5. apríla 1953) a niekdajší poslanec Federá...

Celý článok
Milan Ftáčnik: Komunálna a regionálna politika sú omnoho konkrétnejšie

 Bol poslancom Slovenskej národnej rady. V prvej Dzurindovej vláde riadil ministerstvo školstva, už druhé volebné obdobie je poslancom bratislavskej župy, od roku 2006 si ho poslanci vybrali za starostu Petržalky. Nap...

Celý článok
Trpké prebudenie zo sladkého spánku

 Menšinová agenda nepatrí len politike. Patrí občianskej spoločnosti, prislúcha ľuďom. Politika preto nesmie byť cieľom, ale iba cestou k cieľu. Teda spôsobom vytvorenia štandardných podmienok na ochranu a rozvoj všet...

Celý článok
Nové výzvy a staré ohrozenia

 Výsledky parlamentných volieb v Česku a na Slovensku predstavujú na prvý pohľad podobné závery. Vyplýva to zo spoločnej histórie, rovnakej transformácie z totalitnej formy vlády na demokratickú, ale aj z príbuzných s...

Celý článok
Slávka Mačáková: Mimovládne organizácie patria k samospráve

 ETP Slovensko je nezisková organizácia, ktorá sa orientuje na konzultačno-vzdelávacie aktivity. Na Slovensku pôsobí už 15 rokov. Pracuje s miestnou verejnou správou, podnikateľmi a mimovládnymi organizáciami. S partn...

Celý článok
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »