S myšlienkou nielen smart city, ale aj smart riešeniami pre regióny prišiel Michal Kaliňák zo Združenia miest a obcí Slovenska. Ako povedal, na Slovensku máme iba 140 miest, z ktorých 20 má menej ako 5-tisíc obyvateľov a len 10 miest má nad 50-tisíc obyvateľov. Tých „cities“ teda až tak veľa nie je – čo však s ostatným územím?

„Musíme zobrať do úvahy to, že zo všetkých samospráv na Slovensku tvoria obce 97 percent a obcí do 3-tisíc obyvateľov máme 2 661. Aj tie si zaslúžia modernizáciu. Konkrétne príklady a technologické riešenie smart sú dôležité, ale omnoho dôležitejšie je to, že Nitra prišla so zmenou myslenia,“ zdôvodnil Kaliňák. „Keď prejdeme k smart regiónom, smart sú udržateľné a inovatívne riešenia, musia byť komplexné. Ak v 2661 obciach žije do 3- tisíc obyvateľov, smart ako koncept potrebuje celý vidiek. Keď obce zvládli štátne kompetencie a dokázali spolupracovať na báze spoločných obecných úradov, dnes môžu ísť omnoho ďalej cez lokálnu hospodársku politiku. V rámci smart regiónov by sme mohli ísť ďalej a uvažovať napríklad o centrách zdieľaných služieb, aby sme dokázali zdieľať aj samosprávu,“ povedal na diskusii v Nitre Kaliňák.

Konečným užívateľom výhod smart sme podľa Kaliňáka my všetci, preto ľudia by mali diktovať, čo potrebujú a čo vedia reálne využiť v praxi. Smart koncept musíme vnímať ako územný plán rozvoja územia vo všetkých oblastiach, kde konečným užívateľom verejných služieb je občan.

(Nitrianske noviny, MY S VAMI, 5. marca 2018, ČE)