PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
nájomné bývanie je potrebné riešiť, nie nariekať (SME),
zostane vidiek bez predajní potravín (PRAVDA),
tri dekády komunálu (TV ZEMPLÍN).

Noví poslanci chcú mať čisté ruky

 Zverejňovanie neplatičov, všetkých darovacích zmlúv, rozhodnutí valných zhromaždení, zámerov verejného obstarávania a elektronické aukcie. Tieto body chce presadiť dvojica nováčikov prešovského mestského parlamentu.

S poslaneckou iniciatívou, ktorú nazvali Čisté ruky, vyšli dvaja poslanci mestského zastupiteľstva, Igor Andrejčák a Michal Kaliňák (obaja Smer-SD).

„Ako noví poslanci sme presvedčení, že si s politikou nechceme špiniť ruky,“ povedal o návrhoch Michal Kaliňák a zdôraznil, že nejde o kritiku terajšieho stavu.

Kvinteto nápadov
Návrhy obsahujú päť bodov. Poslanci požadujú, aby boli na webe zverejňované všetky rozhodnutia primátora ako hlavného akcionára (teda valného zhromaždenia mestskej firmy), aby boli zverejňované všetky darovacie zmluvy, zavedené elektronické aukcie, zverejňované zámery verejných obstarávaní a neplatiči.

„Rozhodnutia valného zhromaždenia stačí zoskenovať a zavesiť na stránku. Darovacie zmluvy sú podľa smernice evidované. Ich zverejňovanie vyvráti pochybnosti o tom, prečo niekto niečo mestu daroval a ak mal dobrý úmysel, tak niet dôvod ich nezverejniť. Elektronické aukcie už mestské firmy využívajú, je najvyšší čas, aby ich zaviedol aj úrad. Zverejňovanie zámerov verejných obstarávaní s časovým predstihom je len dôkazom, že vieme, čo chceme obstarávať a akým spôsobom. Neplatičov je veľa, často to dôjde až do štádia, keď sú pohľadávky nevymožiteľné. Situácii by mohlo napomôcť zverejnenie dlžníkov, právnických i fyzických osôb,“ odôvodnili poslanci svoje nápady.

Primátor nie je proti
Ide o samostatnú iniciatívu dvoch poslancov. Svojmu klubu Smer-SD, nezávislí ju poslali na pripomienkovanie a uviedli, že neprišli žiadne výhrady, len podporné maily.

Opatrenia, ktoré poslanci navrhujú, si podľa nich nevyžadujú prostriedky z rozpočtu, ani nezvýšia tlak na úradníkov. Na ich zavedenie do praxe nie je potrebný súhlas zastupiteľstva, stačí rozhodnutie primátora, ktorému ich včera zaslali elektronickou poštou.

„Vítam a vážim si túto iniciatívu, ale skôr to považujem za klopanie na otvorené dvere. Všetky navrhované veci sa totiž buď už pripravujú, alebo sú v procese realizácie,“ komentoval primátor Pavel Hagyari (nez.) snahu poslancov.

(Prešovský Korzár, 5. októbra 2011, Michal Frank)