PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
amnestia na klamstvá (PRAVDA),
strany nie sú gangy (SME),
pohraničie je atraktívne z hľadiska pohraničia (TABLET),
aj mestá si budú musieť konkurovať (SME).

Občan kontrolór

Kveta Horváthová, moderátorka: "Každé mesto a obec na Slovensku zápasí so svojimi problémami a mnohí obyvatelia sa len nemo prizerajú. Jeden obyvateľ obce Štiavnické Bane sa však rozhodol vystúpiť z tieňa a verejne poukázať na nedostatky. My sme mu to umožnili. A samozrejme, dali sme priestor aj druhej strane."

Rudolf Rücker: "Vážená redakcia. Som občanom historickej obce Štiavnické Bane. Už niekoľko rokov súčasný starosta obce so svojimi blízkymi sympatizantmi a niektorými poslancami obce porušujú zákony a plytvajú verejnými financiami. Obec je značne znečistená rôznymi čiernymi skládkami, historické budovy chátrajú a nerobí to dobrý dojem na prichádzajúcich turistov. Chcel by som vedieť, či tieto nedostatky by bolo možné zverejniť cez vašu reláciu Reflex. S pozdravom inžinier Rücker. Žiaľ, po páde totality v obci nastúpili takí funkcionári, ktorí túto obec nezveľaďujú, ale môžem s kľudným svedomím povedať, že táto obec stagnuje." 

Andrej Gajdošík, redaktor: "Pána Rückera sme nazvali občan kontrolór. Náš pôvodný plán bol posadiť ho so starostom za spoločný stôl, aby si veci vydiskutovali. Starosta nás vrelo prijal. Lenže bez pána Rückera." 

Stanislav Neuschl, starosta Štiavnických Baní: "Nemám si s ním veľmi čo povedať, pretože vidím, že to, aj keď som mu chcel aj vysvetliť, aj ukazoval materiály, nikde to nevedie, nikde." 

Andrej Gajdošík: "Stali sme sa tak sprostredkovateľmi pripomienok."

Rudolf Rücker: "Nachádzame sa na veľmi frekventovanej turistickej ceste, v lete je tu jeden prales. Konkrétne tento rok som prvýkrát v júni upozornil starostu obce, aby sa toto riešilo, nič sa neriešilo, obec má aktivačných pracovníkov a o tieto veci sa nestará."

Stanislav Neuschl: "Obec Štiavnické bane je obec malá, osemsto obyvateľov, ale rozlohou veľká a v podstate ani kapacity, ani sily nemáme na to, aby sme my mohli nejakú zeleň komplexne riešiť. Máme tu tri cintoríny, tá zeleň je tu, máme parky, takže máme čo kosiť a o všetko sa starať."

Andrej Gajdošík: "Ďalšia krivda, ktorá občana kontrolóra trápi, je zasypaná kultúrno- technická pamiatka."

Rudolf Rücker: "Obec má veľmi vzácne kultúrne dedičstvá a to boli banské jarky. Chcem poukázať na pôsobenie terajšieho starostu, keď v roku 2007 svojvoľne súkromná osoba oplotila a začala banský jarok zasýpať."

Stanislav Neuschl: "Bol to už totálne nefunkčný banský jarok, na to sú odborné, si vieme k tomu sadnúť, že jednoducho to bolo už len torzo banského jarku a zastupiteľstvo odpredalo tento banský jarok. Už nebol prínosom, prínosom pre nič."

Andrej Gajdošík: "Občan kontrolór poukazuje na nehospodárne využitie dotácie od slovenskej vlády."

Rudolf Rücker: "Z úradu vlády dostala obec pätnásťtisíc eur na odvodnenie územia. Začali sme sa o vec zaujímať a zistili sme, že táto akcia sa robí z titulu toho, že súkromná osoba chce mať vodu a jazierko vo svojej súkromnej záhrade."

Stanislav Neuschl: "Nám voda stále zaplavovala územie pod farským kostolom. Je to len úplne bežná malá dotácia, normálne sa to obstaralo, zrealizovalo. Neviem, čo on tam splieta. Ako mám tu žiadosť od jedného súkromníka, že či by mohol si aj urobiť odbočku, tak nie je problém, že tú vodu, pokiaľ bude chcieť on, tak nech si dá, nech si ju tam kľudne zvedie, urobí si na vlastné náklady."

Andrej Gajdošík: "S pánom Rückerom sme sa presunuli do stredu dediny. Nemôže sa už vraj pozerať na chátrajúce budovy."

Rudolf Rücker: "Stojíme pred historickou budovou, kláštor hieromytánov, ktorá v súčasnej dobe patrí cirkvi. Niekoľko rokov je v štádiu riešenia, že cirkev má odpredať túto budovu obci. Ani obec, ani cirkev sa o túto budovu nestará."

Stanislav Neuschl: "Je tam dohodnutá nejaká suma, nie veľká, a neodkúpila sa z toho dôvodu, že vždy máme nejaký projekt, ktorý nám prejde a treba spoluúčasť, čiže skôr sa zaoberáme ešte zobrať úver na spoluúčasť a tak ďalej. Takže stále sa nám ešte nejak tie finančné prostriedky na toto nevystali."

Andrej Gajdošík: "Keby sme mali viac času, občan kontrolór by nám ukázal desiatky kritických miest, na ktoré v obci poukazuje."

Stanislav Neuschl: "Obec má okolo osemsto obyvateľov, keby každý nás zaplavoval tým, čím pán Rücker, rovno by tu mohli byť desiati ľudia, ktorí by sa venovali len obyvateľom. Takže asi toľko k tomuto. Kritizuje všetko možné, na jednej strane, že sa nestarám, a keď vyjde projekt, tak zrazu aj to je zlé, všetko je zlé."

Andrej Gajdošík: "Ktovie, ako by problémy obce riešil pán Rücker, keby bol starosta. Mimochodom, v minulosti sa o to neúspešne pokúšal, no stal sa len poslancom na jedno volebné obdobie. Sú to teda výkriky frustrovaného kandidáta na starostu, alebo bezmocného občana?"

Rudolf Rücker: "Asi to druhé, pohľad bezmocného občana."

Andrej Gajdošík: "Otázka teda znie, kam sa môže obrátiť občan, keď má pocit, že ho samospráva nepočúva?"

Michal Kaliňák, expert na samosprávu: "Ak niekto má nejaké podozrenie vo vzťahu k obci a k verejným obstarávaniam, tak ten, kto to môže skontrolovať, je Úrad pre verejné obstarávanie. Ak niekto má pocit, že obec negazduje hospodárne, v tom prípade môže kontaktovať Najvyšší kontrolný úrad. Ak má niekto pocit, že obec porušuje zákony, v tom prípade môže kontaktovať prokuratúru. To znamená, že tých kontrolných mechanizmov je veľké množstvo, dôležité je ale to, aby pocity nemali silnejšiu hodnotu ako vierohodné fakty a argumenty."

Andrej Gajdošík: "Ani v obci Štiavnické Bane sa nič neutají a tak nás po návrate z nakrúcania čakalo v redakcii upozornenie."

Redaktor: "Inžinier Rücker býval agentom ŠtB. Rozsiahly spis máme k dispozícii. Dlhé roky šikanuje svojich nepriateľov a vyžíva sa v tom. Dlhé roky sa na dôchodku venuje udávaniu, a vždy si nájde nejakú obeť. Súdiť sa je jeho vášeň. Zdá sa nám mimoriadne nespravodlivé, aby bol tento pán v televízii prezentovaný ako bojovník za spravodlivejšiu spoločnosť."

Andrej Gajdošík: "Čo dodať. Každý má právo poukázať na niečo, čo sa mu nepáči. A je len na samospráve, ako bude reagovať. Každý volič je svedomím starostu a poslancov. Je teda len na nich, s koľkými svedomiami chcú počítať a s koľkými nie."
 
(16.01.2017; Televízna stanica Markíza; Reflex; 17:25; por. 3/4; Andrej Gajdošík / Kveta Horváthová)