PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
amnestia na klamstvá (PRAVDA),
strany nie sú gangy (SME),
pohraničie je atraktívne z hľadiska pohraničia (TABLET),
aj mestá si budú musieť konkurovať (SME).

odvolali ho pre dochádzku

zlatica švajdová puškárová, moderátorka: "vraj nechodil do práce, tak ho odvolali. púchov je momentálne bez hlavného kontrolóra. bývalého mestskí poslanci zbavili právomocí pre zlú dochádzku."

katarína Ttkeľová, redaktorka: "neskoré príchody do práce, pridlhé obedné prestávky, nepodpísané dovolenkové lístky - to boli dôvody odvolania."
daniel lako, mestský poslanec: "keď mu vedenie mesta spočítalo skutočne za pol roka, koľko vynechal z pracovnej doby, tak vynechal dvadsaťtri pracovných dní. čiže to je jeden pracovný mesiac za pol roka."
rastislav henek, primátor púchova: "nevedeli sme, kde sa hlavný kontrolór zdržiava a hlavne neboli sme si ani istí, že kontroluje to naozaj, čo by kontrolovať mal."
katarína tekeľová: "vyzvali ho teda, aby odstúpil, no podľa poslanca nasledoval niekoľkomesačná PN. púchovčania krútia hlavami."
(začiatok ankety, obyvatelia)
opýtaný 1: "kto si neplní povinnosti, nemá tam čo robiť."
opýtaná 2: "také no, divné. No tak, ale tak asi, keď nemá človek záujem, tak nespraví nič."
opýtaná 3: "sa mi neľúbi, že niekto nechodí do roboty. ja som celý život do roboty chodila a nemohla som si ani minútu len tak."
opýtaná 4: "za komunistov trestali za to ľudí, keď neišiel do roboty, keď nerobil."
(koniec ankety)
katarína tekeľová: "bývalý kontrolór sa bráni, že tlak na svoju osobu cítil hneď po nástupe nového vedenia mesta. podľa neho si svoju prácu robil poctivo a ide o jasnú diskreditáciu, či snahu uvoľniť stoličku pre niekoho iného."
miroslav jurči, odvolaný kontrolór (telefonát): "podľa mňa to bolo ako odvolanie, ktorú už ako keby nemali, že za čo alebo respektíve odvolať kontrolóra za dochádzku, to už vnímam ako taký posledný krok, keď už sa ho neviete ináč zbaviť."
katarína tekeľová: "odvolaný kontrolór je rozhodnutý brániť sa na súde."
miroslav jurči: "podniknem proti týmto ich rozhodnutiam právne kroky."
katarína tekeľová: "odborník na samosprávu hovorí - v prípade, že je odvolanie odôvodnené a kontrolór mal naozaj zlú dochádzku, vrhá to zlý tieň na kontrolnú činnosť v samospráve."
michal kaliňák, expert na samosprávu (telefonát): "toto je veľmi zlý signál k práci hlavného kontrolóra, od ktorého sa očakáva kontrola okrem iného aj zákonníka práce. tým pádom to môže vrhať zlý tieň na celú kontrolnú činnosť v samospráve, a to môže potom znevážiť aj robotu ostatných kontrolórov iba preto, lebo jedna čierna ovca sa našla v stáde."
katarína tekeľová: "mesto je nateraz bez hlavného kontrolóra. podľa primátora si budú kontrolu vykonávať sami. nového by mali zvoliť koncom apríla."

(13. marca2017, Televízna stanica Markíza,Televízne noviny, katarína tekeľová /zlatica švajdová puškárová)