PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
sme obeťami pasivity, nie rozmarov počasia (SME),
nežné komunálne podfuky (SME),
vymenené roly (PRAVDA),
so susedmi sa oplatí porovnávať (PRAVDA),
sú naše mestá SMART (TA3).

okres humenné: podnikajúce obce

lucia barmošová, moderátorka: "rozpočet nejednej obce na slovensku je taký, že ledva stačí na pokrytie nákladov verejného osvetlenia a na plat starostu. my vám však teraz ukážeme príklady samospráv, kde si povedali, že nestačí len čakať a hundrať." 

ing. lucia sukeľová, starostka obce jasenov: "mám sa o to aj sami pričiňovať, nečakať, že to bude za nás riešiť niekto iný. prioritou sa stala stavebná činnosť."

jana veľasová, redaktorka: "jasenovská obecná eseročka postavila novú budovu na futbalovom ihrisku, pripravujú malé námestie a začínajú aj s výstavbou chodníka, a to všetko s vlastnými zamestnancami."

jana veľasová: "podľa odborníka je to aktuálny trend a zároveň budúcnosť slovenských samospráv. zo starostov sa stávajú manažéri aj v oblasti podnikania."

phdr. michal Kaliňák, phd., odborník na samosprávu: "samosprávy aj malé obce sa dnes pripravujú na to, aby si otestovali takzvané sociálne podnikanie, to znamená aby zabezpečovali podnikateľskú činnosť, nesledujú prioritne finančný zisk, ale napríklad sociálny zisk v podobne lokálnej zamestnanosti."

jana veľasová: "v jasenove sa rozhodli naplno využiť všetky možnosti, ktoré ponúka štát. dokopy zamestnávajú asi 50 ľudí, okrem obecnej firmy napríklad aj na hrade."

iIng. lucia sukeľová: "tým pádom sa dajú skĺbiť tie možnosti, ktoré ponúka úrad práce, na zamestnancov náklady nie sú tak vysoké. nečakáme len na dotácie, ale môžeme si dovoliť urobiť aj námestie, chodník vlastne zo svojich prostriedkov."

jana veľasová: "je jasné, že nie všetky obce môžu byť úspešné v tom istom odvetví. starostovia preto vymýšľajú rôzne aktivity."

phdr. michal kaliňák, phd.: "v pestovaní liečivých bylín. máme príklady obcí, ktoré sa idú spájať pre prevádzku verejného osvetlenia."

ing. lucia sukeľová: "poľnohospodárstvo a pestovanie plodín. obecná firma začne pracovať aj na projektoch týkajúcich sa turizmu."

jana veľasová: "aj keď mnohé samosprávy ešte váhajú, tí úspešní za príklad dávajú spišský hrhov. obecnú firmu tu majú už 18 rokov a ak na to obec sama nemá, možnosťou je aj spojiť sa. v humenskom okrese tak 6 obcí vytvorilo eseročku na poskytovanie služieb káblovej televízie."

mgr. miroslav porochnavý, starosta obce kochanovce: "dali sme sa dokopy aby sme ušetrili náklady. pre jednu obec by to bolo veľmi náročné."

phdr. michal kaliňák, phd.: "tu môžeme očakávať trend vo vzťahu k samospráve, takzvanú zdieľanú samosprávu, jedna mestská firma môže poskytovať služby pre susedné obce."

jana veľasová: "práve toto sa osvedčilo aj jasenovskej eseročke. aj keď hlavným cieľom obecných firiem nie je dosahovanie zisku, tu sa to darí a dedinčanmi zarobené peniaze zostávajú 100 %-ne v obci."

ing. lucia sukeľová: "v minulom roku sme boli na viacerých stavbách mimo obce, robili sme subdodávky pre iných zákazníkov a sme vlastne už zarobili. zisk, ktorý tento podnik prináša, sa opätovne pretaví do zisku pre obec."

jana veľasová: "z kochanoviec a z jasenova jana veľasová, televízia JOJ." 

(televízna stanica JOJ, noviny JOJ, 12. augusta 2017, jana veľasová, lucia barmošová)