PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
nájomné bývanie je potrebné riešiť, nie nariekať (SME),
zostane vidiek bez predajní potravín (PRAVDA),
tri dekády komunálu (TV ZEMPLÍN).

okres medzilaborce: dediny šetria

adriana kmotríková, moderátorka: "málopočetné dediny na slovensku nie sú ničím výnimočným. v nasledujúcej reportáži prinášame návod, ako môžu znížiť svoje výdavky na minimum a ušetriť. s jedinečnou myšlienkou prišli samosprávy na severovýchode slovenska. v medzilaboreckom okrese sa dediny chcú spojiť a vytvoriť jeden spoločný podnik." 

michal prejsa, starosta obce habura: "ešte sme stále zvyknutí na to, že tie finančné prostriedky prídu z eurofondov a zo štátu, z podielových daní, ale musíme sa naučiť, poviem to takto, že gazdovať aj doma. Je to veľmi dôležité podľa mňa tá spolupráca." 

jana veľasová, redaktorka: "starostovia na severovýchode ako prví na slovensku prichádzajú s myšlienkou spolupráce v rámci celého okresu. zámerom je, aby sa obce v medzilaboreckom okrese postupne spájali a vytvorili tak funkčný mikroregión. uvádzajú viacero príkladov ako ušetriť. okrem samotného mesta medzilaborce je v okrese 22 dedín. dokopy majú 1300 stĺpov verejného osvetlenia. ročné výdavky na prevádzku predstavujú 40 tisíc eur. ak sa však obce spoja a energiu budú nakupovať spoločne, ušetria." 

michal kaliňák, expert na samosprávu: "ak pôjdeme každou obcou, tak zistíme, že je to verejné osvetlenie, sú to odpady, sú to cesty, sú to chodníky, verejné priestranstvá, teda verejnoprospešné činnosti a zároveň aj to, že tento región je typický agroregión, tak práve oblasť prvovýroby, produkcia liečivých rastlín." 

jana veľasová: "rovnako pri opravách ciest, či zimnej údržbe môžu ušetriť na technike. napríklad za servis osvetlenia platia obce externým firmám. tie by však v rámci spoločného podniku mohli vystriedať ich vlastní zamestnanci. primátor medzilaboriec vidí možnosti aj v odpadovom hospodárstve. mesto má vlastné priestory a stroje, ktoré by mohli využívať i okolité obce." 

vladislav višňovský, primátor mesta medzilaborce (telefonát): "máme zriadený dvor separovaného odpadu, máme svoju skládku komunálneho odpadu a máme aj pracovníkov." 

monika rohaľová, starostka obce volica: "fakt je to pravda, chodia chatári, chodia ľudia a si pratajú staré chaty a prídu na úrad, je to pravda, že kde máme to dať. Nemáme tie zberné dvory." 

jana veľasová: "myšlienka zjednotenia v rámci okresu môže pomôcť hlavne menším obciam. podľa odborníkov sa tento model môže uplatniť kdekoľvek na slovensku." 

michal prejsa: "tu máme málopočetné dedinky, aj pri čerpaní tých jednotlivých financií, tak sú tam podmienky, že musia to byť aglomerácie nad 1000 obyvateľov, nad 2000 obyvateľov, čiže to zlučovanie je nevyhnutné a veľmi potrebné." 

jozef sotolář, advokát so špecializáciou na komunálnu legislatívu: "tento model je akceptovateľný pre celé územie slovenskej republiky, ba dokonca aj cez cezhraničnú spoluprácu."  

michal kaliňák: "práve takéto mikroregióny môžu byť funkčné a môžu byť dynamické na to, aby reagovali na všetky podnety, ktoré prichádzajú, vrátane grantových výziev, vrátane projektových možností." 

jana veľasová: "z okresu medzilaborce jana veľasová, televízia JOJ." 

(tv JOJ, 2. augustra 2017, noviny tv joj, jana veľasová/adriana kmotríková)