PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
nájomné bývanie je potrebné riešiť, nie nariekať (SME),
zostane vidiek bez predajní potravín (PRAVDA),
tri dekády komunálu (TV ZEMPLÍN).

Otázky blízkej budúcnosti

Mestské a obecné zastupiteľstvá začínajú pracovať v novom volebnom období. Starostovia aj primátori teraz získavajú väčšinovú podporu medzi miestnymi poslancami.

Odteraz patrí komunálu aj regionálnej samospráve rovnaký štvorročný meter na prácu a výsledky. Preto sú namieste otázky blízkej budúcnosti. Výraznejšia medziobecná spolupráca, koordinovaný rozvoj územia, meranie verejných politík dátami, ale napríklad aj nájomné bývanie. To všetko sú oblasti, na ktoré by sa mali sústrediť mestá a obce v rozbiehajúcom sa období. Bokom by nemali zostať ani samosprávne kraje. Teda obe úrovne samosprávy, pred ktorými sú rovnaké štyri roky do ďalších volieb, ktoré sa už podlá nového zákona uskutočnia naraz. Ak si uvedomíme, že mnohé volebné programy dokázali formulovať lokálnu agendu naprieč regiónmi, potom musíme zdôrazniť, že takto sa vytvorili globálne východiská podporujúce kvalitu verejných politík a koordináciu aktivít. Práve rovnaké poslanie, ktoré vychádza z čo najlepšej správy územia, približuje miestnu územnú samosprávu k regionálnej. Zo svojej podstaty nevznikli preto, aby si konkurovali, ale aby sa dopĺňali a vzájomne si pomáhali. Tém, ktoré ich spájajú, sa nájde neúrekom, a za každou je obyvateľ ako konečný užívateľ výhod. Či sa na neho pozrieme ako na žiaka, študenta, pracujúceho, alebo ako na seniora, podnikateľa či turistu, stále ostáva či mal by byť centrom regionálnych politík, a pritom lokálnych špecifík. Kríza bývania sa ponúka zrejme ako najvhodnejšie pomenovanie súčasného stavu bytovej politiky. Veľmi nízke hypotekárne úvery a oproti tomu štedrá štátna pomoc pre výstavbu nájomných bytov, nulový záujem o podporu nájomného bývania zo strany vyšších územných celkov a to, že viac ako 72 percent mladých ľudí žije so svojimi rodičmi, ukazuje, že v tejto sfére bytostne potrebujeme inovatívny prístup. Vlastniť je dnes totiž viac ako využívať, čo brzdí ekonomickú mobilitu i šance mladých na jednoduchý rozbeh vlastného života.

Výstavba satelitov pri mestách v praxi priniesla aj to, že z novostavby býva zväčša ďaleko k lekárovi i do zamestnania. Žiakom „sa doprialo" dlhšie cestovanie za vzdelaním a mladí majú šancu v dopravných zápchach premýšľať o splácaní hypotéky. Problémom tohto charakteru nemusí byť koniec. Preto je nesmierne dôležitá spolupráca miest, obcí a samosprávnych krajov v oblasti koordinovaného rozvoja územia. Nestačí, keď sa úspechy merajú emóciami. Musíme sa sústrediť na čísla, na ich získame, správne vyhodnotenie a zodpovedný pohľad do budúcnosti. Reálne ukážu, koľko energie a financií potrebujeme na užitočné opatrenia. Tu sme už pomerne blízko k agende Smart, ktorá si vyžaduje mimoriadne zodpovednú prípravu. V opačnom prípade iba vytvoríme podmienky na to, aby sme si zopakovali všetky chyby, ktoré doteraz sprevádzajú informatizáciu a elektronizáciu verejných služieb. Smart podporuje rozhodovania, kde sú pocity umocnené číslami a východiská faktami. Nezabúdajme ani na podporu medziobecnej spolupráce, ktorá dokáže dopriať občanom dostupné služby a samosprávam efektívnejší výkon činností. Samozrejme, ide o územie, na ktoré majú dosah samosprávne kraje. Tak sa spolupráca samosprávy ponúka ako nástroj na tvorbu efektívnych regionálnych politík, v ktorých sa spájanie síl stáva zárukou očakávaných výsledkov. Na otázky týkajúce sa blízkej budúcnosti existujú odpovede. Dnes si žiadajú otvorenosť a vytrvalosť. Jasná agenda je pritom prvým krokom k úspechu. Hádam aj to nám môže, aby sme boli mierne optimistickí pri vstupe do nového volebného obdobia. Ku skutočným výsledkom však vedie ešte pomerne dlhá cesta, v ktorej solitéri môžu zostať osamotení v predstavách a izolácii. 

(PRAVDA, 21. decembra 2018)