PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
rozhýbme regióny a pomôžeme samospráva (PRAVDA),
komunál v európe dostáva výraznú pomoc (SME),
v parlamente sú aj ľudia s minimom prednostných hlasov (KORZÁR),
prichádza placebo demokracia? (PRAVDA)
problémy financovania obcí a miest znásobuje nedávna legislatívna smršť (MY KYSUCE).
Politické škriepky neponúkajú riešenia

Svet nie je ideálny. Ani spoločnosť bezchybná a ľudia dokonalí. Nikto nežijeme v inkubátore, izolovaný od ostatných. Sme konfrontovaní mnohými konfliktami. Prinajmenšom v tom, čo chceme a máme. Konflikty sú súčasťou života aj motorom zmeny. Len si ich netreba zamieňať so škriepkami. 

Východiskom pre nedostatok jedla v hladujúcich kontinentoch sú napríklad geneticky modifikované potraviny. Alebo modernizácia agrosektora s prihliadnutím na možnosti zvyšovania poľnohospodárskej produkcie. Šetriť prírodu pre budúce generácie môžeme výsledkami vedeckej práce v oblasti zhodnocovania odpadov. Napokon, už dnes je jasné, že odpad sa zanesením do koša stáva zaujímavou komoditou. Túžba zdokonaľovať alternatívne zdroje energií ponúka konkrétne spôsoby zvyšovania energetickej sebestačnosti. A tiež narážame na iný energetický konflikt: či jadro, dokedy uhlie a kde veterné turbíny? Zvedavosť, porovnávanie, ale aj naša prirodzená túžba mať sa lepšie pramenia v konfliktoch. S poznatkami, očakávaniami, teóriou i realitou. Preto ich nemožno oddeliť od osobného života, spoločenského vývoja, obmedzených ekonomických možností a odlišných záujmov. A ani od politiky. 

Práve v tejto sfére sa nám stále častejšie vynárajú obrazy falošných politických konfliktov. Kde ani tak nejde o riešenia, ale o terče. Najlepšie teóriou nálepkovania, aby sme už v podvedomí dokázali spojiť politika s podozrením, kauzou, čímkoľvek, čo zvyšuje nedôveryhodnosť. Akoby na druhej koľaji zostali užitočné konflikty, ktoré by nás posunuli ďalej a urobili spoločnosť lepšou. Ich cieľom nemôžu byť výlučne útoky na politických súperov, lebo to so sebou zákonite prináša rast nedôvery voči politike ako takej, voči verejnej službe, ktorá má zmysel, hoci niektorí jej reprezentanti ho nemajú. Kým pozitívne konflikty v politike majú za cieľ nadchnúť, mobilizovať a stotožniť ľudí s riešením a východiskami, obyčajné škriepky na konci dňa môžu dosiahnuť presný opak. Zhnusenie, odradenie, nedôveru a prežívanie namiesto vízie. 

Už o niekoľko dní si budeme pripomínať 15 výročie od úspešného referenda, ktorým sme rozhodli o vstupe Slovenska do Európskej únie. To bol pozitívny konflikt, lebo napriek zovšeobecňujúcej kritike únie, jej vzdialenosti každodenným problémom bežných ľudí, vytváraniu dojmu, že rieši témy ako pokrivenie uhoriek, výraznej nezrozumiteľnosti fungovania euroinštitúcií, či obavám z Bruselského diktátu sa ľudia v tomto konflikte nadchli pre ponuku príležitostí, ktoré sa nám postupne otvorili. Pozitívne témy a zrozumiteľné východiská nás v roku 2003 nadchli viac ako škriepky, ktoré pri tejto téme artikulovali periférne politický strany.  Obsahovo prínosných konfliktov je však omnoho viac. Pri každom probléme, kde sa má ponúkať argumentami podkutý postoj. 

Pozitívne konflikty nás jednoducho posúvajú ďalej, lebo sú užitočné. Ich nahrádzanie škriepkami, hašterením, osobnými útokmi a vyvolávaním dojmu, že každý, kto má príležitosť kradne a najbližšie k tomu majú politici nie je postoj hodný tých čo sa ponúkajú ako alternatíva. A to bez ohľadu na to, či svojho konkurenta vidia v parlamente, vo vláde, alebo na radnici. Je to rovnaké šarlatánstvo, akým je rozdiel medzi skutočným vedeckým prístupom, ktorý sleduje všeobecne prospešné ciele a snahou o vyrobenie zlata z hrdzavej reťaze. 

Kým bude verejnosť reagovať na politiku škriepok, dovtedy budeme vysielať signály, že viac počúvame na hašterenie, ako na odborné východiská. Náš opačný postoj jednak ukáže, že máme naviac, ako len na humbug a môže zvýšiť dopyt na politickú fundovanosť. V súčasnosti máme 13 ministerstiev a v parlamente pôsobí 7 poslaneckých klubov. Skúsme v týchto stranách priradiť alternatívnych ministrov na 13 rezortov. Nebude to ľahké. S každou však môžeme spojiť škriepky a prekáračky. Ťažšie to už ale bude s priradením pozitívnych konfliktov vedených v odbornej rovine. Politika odbornosti u nás dlhodobo stagnuje.  

(SME, 26. apríla 2018)