PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
rozhýbme regióny a pomôžeme samospráva (PRAVDA),
komunál v európe dostáva výraznú pomoc (SME),
v parlamente sú aj ľudia s minimom prednostných hlasov (KORZÁR),
prichádza placebo demokracia? (PRAVDA)
problémy financovania obcí a miest znásobuje nedávna legislatívna smršť (MY KYSUCE).
Potrebujeme ministerstvo pre miestny rozvoj

Stačí sa pozrieť k susedom. Od niektorých politikov prichádzajú úvahy o tom, že je potrebné zriadiť nové ministerstvá športu a cestovného ruchu. Tieto úvahy treba zavrhnúť. Problémom nie je iba blížiaci sa koniec volebného obdobia, ale aj podstata veci.

Športu automaticky nedá potrebný impulz nový rezort. Ani cestovný ruch sa nebude výraznejšie rozvíjať, ak ho bude reprezentovať sólo minister. Slovensko v skutočnosti potrebuje ministerstvo pre miestny rozvoj. Ide o oblasť, ktorá je u nás až neuveriteľne rozdrobená pod viacerými ústrednými orgánmi štátnej správy. Napríklad agenda miestneho rozvoja patrí pod gesciu rezortu dopravy a výstavby, ale agenda regionálneho rozvoja sa medzičasom začala udomácňovať na Úrade vlády.

Všade kúsok
Netreba zabúdať, že Program rozvoja vidieka gestoruje Pôdohospodárska platobná agentúra agrorezortu. Odlišné to nie je ani v prípade eurofondovej podpory vrátane cezhraničnej spolupráce. Agenda Smart patrí do portfólia úradu vicepremiéra. Veľmi blízko k nej má aj ministerstvo hospodárstva, ale nemožno to limitovať výlučne ich pôsobnosťou. Smart politiky netreba chápať oklieštene iba ako technológie. V prvom rade ide o ich kombináciu s gazdovským rozumom. Sú to východiská, od ktorých nemôže odtiahnuť ruky ani rezort životného prostredia, a to napríklad v oblasti odpadového hospodárstva, energetickej efektívnosti, či kvality ovzdušia a správy vodných tokov. Pre ministerstvo vnútra ako garanta verejnej správy je dôležitá i technologická modernizácia v komunálnej aj regionálnej samospráve. Nezabúdajme ani na dopravu, kde tieto riešenia dokážu pomôcť napríklad pri parkovacej politike. Opäť sa od riešení dostávame k inému ministerstvu. Takto môžeme pokračovať ďalej, po jednotlivých rezortoch a po rôznych životných situáciách, v ktorých majú mať dôležité slovo Smart východiská. To sme sa ešte nedostali k problematike mestských funkčných regiónov, čo musí reflektovať skutočnosť, ktorou je osem vyšších územných celkov, 140 miest, z ktorých má desať nad 50 000 obyvateľov a zo všetkých samospráv tvoria obce 96 percent. Pritom 2 661 obcí má menej ako 3 000 obyvateľov. Funkčné regióny musia mať priamy dosah na kvalitu i dostupnosť služieb a obslužnosť územia, a to v čase, keď rovnaké tisíce kompetencií patria najmenšej obci, v ktorej nikto nekandidoval na starostu či poslancov, aj krajským mestám. Nastavenie mestských funkčných regiónov je zároveň faktor ovplyvňujúci úspech v čerpaní eurofondov v nadchádzajúcom období.

Princíp jedného pána
Cestovný ruch patrí k najdynamickejším odvetviam hospodárstva. Je skĺbením prírodného bohatstva, kultúrneho dedičstva, pohostinnosti aj budovania dobrého mena regiónov tvoriacich krajinu. Ale tento segment priamo súvisí s kvalitnou infraštruktúrou, s atraktívnym vzhľadom územia, a teda celkovým miestnym rozvojom. Princíp jedného pána by v praxi mohlo ponúknuť zriadenie ministerstva pre miestny rozvoj. Portfólio pôsobnosti netreba vymýšľať na zelenej lúke. Stačí sa pozrieť k susedom a zistíme, že to, čo je u nás rozdrobené, postačí dať pod jednu strechu. Minimalizujú sa tak riziká, že kým jeden rezort podporí cestovný ruch, ďalší zavedie opatrenia, ktorými zvýši byrokraciu, alebo z druhého vrecka zoberie peniaze subjektom v tomto odvetví. Jeden gestor miestneho rozvoja by bol signálom systematickej práce a pochopenia komplexnosti témy, ktorá nepotrebuje štiepenie a delenie, inými slovami – to, čo tu máme teraz. Spontánne nápady politikov pôsobia ako prvoplánové signály na určitú skupinu voličov. Sú legitímne, ale rizikové. Mali by sme ich zavrhnúť, kým je čas. Ten treba využiť na to, aby ďalšia vláda dopriala podporu komplexnému a koordinovanému rozvoju územia. Lebo to, čo je riešené viacerými, je skôr trieštenie síl ako spojenie energie a priamej zodpovednosti na jednom mieste.

(SME, 16. marca 2019)