PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
nájomné bývanie je potrebné riešiť, nie nariekať (SME),
zostane vidiek bez predajní potravín (PRAVDA),
tri dekády komunálu (TV ZEMPLÍN).

Potrebujeme spájanie a nie delenie

 Po slávnostnom dopoludnajšom stretnutí novozvolených poslancov s primátorom sa uskutočnilo prvé pracovné rokovanie prešovského mestského zastupiteľstva. Po niekoľkých skúšobných hlasovaniach, sa vcelku podarilo ovládať hlasovacie zariadenie aj myšlienky.

Na rokovaní som predložil návrh, s ktorým sa stotožnilo celé zastupiteľstvo. Naprieč politickým spektrom. Veľmi sa teším, že som získal absolútnu podporu pre ideu spracovať informatívnu správu o partnerských mestách a spracovanie auditu plnenia zmlúv o medzinárodnej spolupráci. Podľa môjho názoru by poslanci mali do nového volebného obdobia vstupovať s dostatkom informácií, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri ich rozhodovaní. Pripravovaná informatívna správa nás môže veľmi dobre navigovať v tom, aký rozmer zahraničnej spolupráce má mesto Prešov. Určite aj vďaka tomu dokážeme prijímať ďalšie rozhodnutia na základe vlastného názoru a so znalosťou vecí.

Chcem veriť tomu, že dnešná všeobecná zhoda, naprieč politickým spektrom, bola signálom otvorenej spolupráce. Prešov si nezaslúži delenie, ale spájanie.