PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
nájomné bývanie je potrebné riešiť, nie nariekať (SME),
zostane vidiek bez predajní potravín (PRAVDA),
tri dekády komunálu (TV ZEMPLÍN).

Prešovskí poslanci matičiarom nájom neznížili

 Mestské zastupiteľstvo sa na poslednom zasadnutí zaoberalo majetkovými prevodmi hodnými osobitného zreteľa. Nešlo však o zásadné prevody majetku, ale o zníženie nájmu pre Maticu slovenskú a občianske združenie Felix Familia. Oba návrhy, ktoré mali byť schválené trojpätinovou väčšinou hlasov, neprešli.

Viacerí poslanci vyslovili názor, že také požiadavky by sa nemali schvaľovať ako prípad osobitného zreteľa. Vraj to mala vyriešiť majetková komisia. Tá vydala k požiadavkám nesúhlasné stanovisko, ale zdôvodnila, že ako prípad osobitného zreteľa sa musia žiadosti posudzovať preto, lebo to stanovuje novela zákona o majetku obcí. Kým v minulosti o tom mohol rozhodnúť primátor a ten nižšie nájomné schválil, po novom musí dať súhlas mestské zastupiteľstvo.

„Toto je dehonestovanie inštitútu osobitného zreteľa. Nájomné je aj tak nízke, ak im to nevyhovuje, nech si prenajmú iné priestory,“ argumentoval Stanislav Kahanec (KDH).

Radnica bola veľkorysá
Radnica však voči obom inštitúciám už aj tak bola veľkorysá. Napríklad Občianske združenie Felix Familia sídli na Hlavnej 69, kde prevádzkuje kanceláriu pre činnosť zameranú na riešenie sociálnych situácií v rodinách. Kanceláriu využívajú dvakrát týždenne na dve hodiny. Požiadavku štatutárka Mária Slivková odôvodnila tým, že fungujú len z členských príspevkov a nevykazujú zisk. Nájomné platia 30 eur za meter štvorcový, čo je mesačne 104,20 eura. To žiadali znížiť na polovicu.

Podľa stanoviska správcu priestorov, spoločnosti Real Prešov, je však nájom v tejto lokalite stanovený na 73 eur za meter štvorcový, čím potvrdil, že výhody už získali.

Matičiari chceli platiť len 4,15 eura za štvorák
Matica slovenská sídli na Jarkovej ulici a ich nájom je 8,30 eura za meter štvorcový na rok. Ten žiadal správca Ján Eštok znížiť na polovicu.

Konateľ správcovskej spoločnosti Martin Buranovský v stanovisku zdôraznil, že iným subjektom na Jarkovej ulici účtujú nájom 50 eur za meter štvorcový.

Primátor Pavel Hagyari (nez.) odôvodnil predchádzajúcu veľkorysosť. „Viem o tom, že nie sú naplno využívané, ale starajú sa o priestory, aby nechátrali a vedia, že keď príde ponuka na ich odpredaj, musia ich uvoľniť,“ reagoval na pripomienky poslancov.

Kaliňák: Neexistujú pravidlá
Podľa poslanca Michala Kaliňáka (Smer) aj takto môže vyzerať situácia v Prešove, ak sa majetkové prevody, ktoré sa zdôvodňujú ako prípady osobitného zreteľa, nezošnurujú.

„Žiadateľ si bude môcť akúkoľvek majetkovú žiadosť skryť pod osobitný zreteľ a bez systému bŕzd a rovnováh sa mu podarí výhodne získať mestský majetok,“ tvrdí Kaliňák a argumentuje, že neexistujú pravidlá.

„Neprihliada sa na znaleckú cenu, trhové podmienky a tiež sa neorganizuje verejná súťaž. Jednoducho niektoré majetkové prevody so sebou prinášajú inú pridanú hodnotu, ktorá sa nedá vyrátať kalkulačkou,“ dodáva naznačujúc, že sa to môže týkať verejnoprospešných inštitúcií.

Upozornil však, že problém môže nastať vtedy, ak si mesto Prešov nezavedie princíp bŕzd a rovnováh, aby sa cez prípady hodné osobitného zreteľa nerobil iba lacný rozpredaj majetku.

Mesto potrebuje princíp bŕzd a rovnováh
Podľa jeho názoru novela je jedna vec, ale každá samospráva by si mala nastaviť pravidlá vo všeobecne záväznom nariadení (VZN).

„To znamená, že taxatívne vymenujeme, ktoré oblasti považuje za prípady hodné osobitného zreteľa. Žiadosti o takýto majetkový prevod budú mať precízne spracovanú dôvodovú správu a tiež uvedú termín realizácie zámeru. Ten však musí byť kratší ako 10 mesiacov, keďže samospráva môže do 12 mesiacov požiadať súd o zrušenie majetkového prevodu hodného osobitného zreteľa. Teda, ak po 10 mesiacoch porovnáme zámer odpredaja s termínom realizácie a zistíme, že to, čo bolo avizované, sa nerealizuje, požiadame súd o zrušenie uznesenia a do mesta sa nám vráti nehnuteľnosť, ktorú sme predali na pôvodný zámer. V tomto vidím princíp bŕzd a rovnováh, vďaka ktorému budeme chrániť mestský majetok pred lacným výpredajom, ktorý sa skrýva za ušľachtilé ciele,“ vysvetlil princíp.

(Prešovský Korzár, 12. júla 2011, Anna Košuthová)