PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
rozhýbme regióny a pomôžeme samospráva (PRAVDA),
komunál v európe dostáva výraznú pomoc (SME),
v parlamente sú aj ľudia s minimom prednostných hlasov (KORZÁR),
prichádza placebo demokracia? (PRAVDA)
problémy financovania obcí a miest znásobuje nedávna legislatívna smršť (MY KYSUCE).
Prestúpme z druhej koľaje

 Nová vláda prestavila svoje programové vyhlásenie. Dokument, v ktorom predstavuje politickú vôľu a kľúčové aktivity pre najbližšie štyri roky. Z dokumentu v časti venovanej menšinám cítiť prílišnú orientáciu na harmonizáciu Slovensko–Maďarských vzťahov a sociálno–edukačný aspekt vo vzťahu k Rómskej menšine. Ak si odmyslíme tieto dve menšiny, partnerom vlády SR pre oblasť etnických a národnostných minorít je ďalších 12 menšín. Pochopiteľne aj naša - Rusínska.

Práve naše Fórum musí jasne artikulovať to, čo očakávame od vlády SR a v čom chceme byť jej partnerom. Naším poslaním nie je kritizovať vládnu koalíciu ani formovať či deformovať politické prostredie. S vládou, ako najvyšším reprezentantom exekutívnej moci v štáte musíme hľadať spôsoby na podporu a rozvoj menšinovej kultúry, vzdelávacieho systému, efektívneho grantového modelu a vytvárania takých podmienok, ktoré zrovnoprávnia všetky menšiny pre spokojnosť ich členov a ďalšej perspektívy jednotlivých komunít. Je  preto na nás, aby sme jasne sformulovali svoju víziu a rebríček priorít a ponúkli to ďalším partnerom. Preto od Rusínskych organizácií očakávam prijatie jasného záveru k Programovému vyhláseniu vlády SR 2010–2014, ktoré bude vyjadrením toho, do akej miery najvážnejší vládny dokument korešponduje s našimi skutočnými potrebami a záujmami. Je pre nás výhodné podporovať zriadenie školských autobusov, ktoré sledujú ekonomický rozmer vzdelávania a pritom z malých dedín vyvezú aj posledné deti, alebo budeme presadzovať kultúrno-demografický aspekt vzdelávania? Ako chceme napĺňať princípy Európskej charty menšinových alebo regionálnych jazykov? Vláda deklaruje záujem vypracovať dlhodobú koncepciu ochrany a podpory kultúry a školstva národnostných menšín. Tento materiál nesmie byť o nás, ale pre nás. Preto načakajme na texty od iných, ale začnime písať vlastnú predstavu, všeobecné tézy a konkrétne východiská.

Ak sa zhodneme na tom, že terajší stav nie je ideálny, skúsme preto pomenovať nedostatky a spôsoby ich odstránenia. Nikto to za nás neurobí lepšie ako my samy. Prestúpme z druhej koľaje. Nebojme sa vyskúšať tú koľaj, z ktorej sa vlak pohne skôr, lebo inak zameškáme ešte viac ako sme doposiaľ stratili.

(Info Rusín, september 2010)