PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
nájomné bývanie je potrebné riešiť, nie nariekať (SME),
zostane vidiek bez predajní potravín (PRAVDA),
tri dekády komunálu (TV ZEMPLÍN).

Radnica si robí z ľudí bankomat

Svedčí o tom snaha radnice zaviesť všeobecne záväzné nariadenie o regulácii statickej dopravy. Ináč preložené, mestský zákon o spoplatnení parkovísk.