PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
rozhýbme regióny a pomôžeme samospráva (PRAVDA),
komunál v európe dostáva výraznú pomoc (SME),
v parlamente sú aj ľudia s minimom prednostných hlasov (KORZÁR),
prichádza placebo demokracia? (PRAVDA)
problémy financovania obcí a miest znásobuje nedávna legislatívna smršť (MY KYSUCE).
Riešenie pre obce?

Andrea Pálffy Belányiová, moderátorka: "Niekedy ani nemusíte byť neplatičom a prídete napríklad o vodu, alebo sa vám bude kopiť odpad pred domom. Dôvodom môže byť, že je vaša obec v exekúcii. V obci Ondavka napríklad skončil pred pár rokmi všetok majetok v exekúcii pre dlh dvadsaťpťtisíc eur a nastal problém napríklad aj s pochovávaním, pretože exekútor zabavil aj miestny cintorín. Častejším problémom ľudí exekvovaných obcí je napríklad nedodávanie tepla a pitnej vody." 

Dárius Haraksin, moderátor: "Zmeniť by to mala novela zákona, ktorú dnes predstavili reprezentanti strany Most-Híd." 

Béla Bugár, predseda Most-Híd: "Chceme zaviesť, aby všetky veci, ktoré sa týkajú majetkovej účasti obcí povedzme v právnických inštitúciách, osobách, ktoré vykonávajú verejnoprospešnú činnosť, napríklad odvoz smetí, dodávanie tepla, kanalizácia a tak ďalej, aby na tieto veci exekúcia nemohla byť použitá."

Andrea Pálffy Belányiová: "Táto novela by mala byť v platnosti od 15. marca 2018. Nebude sa však týkať už prebiehajúcich exekúcií. Prečo sa vlastne obce dostávajú do exekúcie sme zisťovali od hovorcu združenia miest a obcí Slovenska."

Michal Kaliňák, odborník na samosprávu: "To je už individuálne, čo sa ale nedá posúdiť spravidla je to možno, že zlyhanie osobného faktoru, alebo možno precenenie vlastných síl, alebo prípadne aj veľmi zlý ekonomický odhad."

Dárius Haraksin: "Pritom ale treba povedať, že niekedy je to pre obce dosť náročné zabezpečiť všetky povinné služby občanom ak má napríklad obec len pár desiatok obyvateľov. Tie príjmy sú celkom vzdialené od povinných výdavkov."

Michal Kaliňák: "Treba povedať, že verejnoprospešné činnosti zabezpečujú všetky samosprávy bez ohľadu na veľkosť a z tohto pohľadu je dôležité a citlivé aj to, že jednoducho v prípade exekúcií nemôže byť rukojemníkom obyvateľ ani verejnoprospešné činnosti."

Andrea Pálffy Belányiová: "Riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy si myslí, že je potrebné komplexnejšie riešenie tohto problému."

Peter Goliáš, riaditeľ INEKO: "Na Slovensku už dlhé roky chýbajú transparentné pravidlá bankrotu obcí a tak máme na Slovensku obce, ktoré sú neúmerne zadĺžené a nevedia sa tohto dlhu zbaviť. To znamená, občania sú postihnutí tým, že tá obec nie je slobodná pri svojom rozhodovaní a nedokáže poskytovať adekvátne služby občanom. Pomohli by také pravidlá, ktoré by umožnili obciam za istých okolností sa zbaviť toho neúnosného dlhu samozrejme tak, aby tá obec a tí činitelia, ktorí zodpovedajú za ten dlh, boli aj potrestaní."

Dárius Haraksin: "Ešte raz zopakujeme, že nový zákon o exekúciách obcí bude platiť od polovice marca budúceho roka, no a teraz sa už pozrime na ďalšie správy."

(Televízna stanica JOJ, 7. novembra 2017, Noviny o 17:00, Andrea Pálffy Belányiová, Dárius Haraksin)