PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
sme obeťami pasivity, nie rozmarov počasia (SME),
nežné komunálne podfuky (SME),
vymenené roly (PRAVDA),
so susedmi sa oplatí porovnávať (PRAVDA),
sú naše mestá SMART (TA3).

šancou pre malé obce môžu byť mikroregióny

podľa experta na samosprávu a hovorcu združenia miest a obcí slovenska michala kaliňáka, problém získavania zdrojov a realizácia takýchto zámerov má dve roviny.

bratislava 31. júla (TASR) - obecné samosprávy pri riešení rozvojových programov často narážajú na prekážky, ktoré im ani pri najväčšej snahe nedovoľujú realizovať svoje plány. šancou pre vidiek pre oblasť rozvoja, verejnoprávnych služieb i zamestnanosti by mohli byť mikroregióny.

podľa experta na samosprávu a hovorcu združenia miest a obcí slovenska michala kaliňáka, problém získavania zdrojov a realizácia takýchto zámerov má dve roviny. na jednej strane sú nízke obecné rozpočty, ktoré znemožňujú povinné spolufinancovanie projektov, ale aj samotnú efektívnu správu kompetencií. druhým problémom podľa neho je, že pre poskytovateľa financií z rôznych fondov sa ako málo zaujímavý môže zdať aj celkový výsledok realizovaného zámeru, ktorý sa navonok zdanlivo týka iba malej lokality a malej skupiny ľudí. malé projekty však podľa neho majú často oveľa väčší význam pre širší región ako sa môže zdať.

"budúcnosťou malých obcí je ich úzka spolupráca na báze mikroregiónov, ktorá súvisí jednak so zvyšovaním efektivity verejnoprospešných služieb a rovnako aj s možnosťami podpory lokálnej zamestnanosti a prípravy územia na nové trendy, ako je zdieľaná samospráva a smart komunity," povedal dnes pre TASR kaliňák.

v súvislosti s projektom podpory činnosti mikroregiónov s názvom "od malých obcí k silným komunitám" pripravuje aj sériu stretnutí, ktoré by mali pomôcť vytvárať takéto záujmové komunity. prvá z nich bola v okrese Medzilaborce na východe slovenska.

"východiskami boli aj závery z ankety, z ktorej napríklad vyplýva, že 22 obcí spravuje 1316 stĺpov verejného osvetlenia a medzilaborce majú ďalších 720. nákup energie a servis osvetlenia si pritom každá obec spravuje sama. ak by bol zo strany obcí a mesta záujem, potom tu máme 2000 stĺpov a témou je spoločný nákup elektriny a servis osvetlenia v celom mikroregióne," povedal michal kaliňák.

starosta obce radvaň nad laborcom, okres medzilaboce, michal svičin považuje integráciu obcí za krok k vyššej efektivite aj lokálnej zamestnanosti. spoločný podnik považuje za dobré riešenie pre nákup elektriny vo veľkom, servise a lokálnu zamestnanosť.

na konferencii sa zúčastnil aj starosta nižnej polianky, okres bardejov, ján cundra, ktorý informoval o aktivitách a činnosti sociálneho podniku, cezhraničnej spolupráci a skúsenostiach z projektov, ktoré výrazne prispeli k ich lokálnej zamestnanosti a rozvoju územia. 

(teraz.sk, 31. júla 2017, TASR)