PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
počet záujemcov o funkcie v komunálne klesá (SME),
férovka kandidátov (PRAVDA),
volebnej účasti opäť pomôže vidiek (PRAVDA),
so susedmi sa oplatí porovnávať (PRAVDA),
sú naše mestá SMART (TA3).

So susedmi sa oplatí porovnávať

Bývalý český prezident Václav Klaus nedávno kritizoval zoskupenie V4 za to, že nedokáže nájsť spoločné témy. Názor tohto politika si zaslúži pozornosť. Hlavne ak od 1. júla predsedáme celý rok tejto regionálnej formácii. A v podstate máme 12 mesiacov na to, aby sme ukázali Vyšehradskú skupinu vo svetle užitočnosti. 

Od roku 1990 nezávisle od seba tvoríme vlastné verejné politiky a neraz sme si vo svojom úsilí pomohli. Aj vo vzťahu k medzinárodným politickým, ekonomickým a bezpečnostným prioritám. S Poľskom, Maďarskom a Českom sme sa stretli v Európskej únii, NATO aj v OECD. Ešte predtým sme od roku 1990 absolvovali náročnú cestu sprevádzanú mnohými nepríjemnými, no nevyhnutnými transformačnými procesmi. Každá z týchto krajín sa výrazne posunula a dnes sa ukazuje, že naďalej pretrvávajú dôvody na úzku spoluprácu. 

V podstate sme štyri nezávislé štáty, ktoré k sebe majú mimoriadne blízko. Fungujeme nezávisle od seba, ale sme spolu vo významných medzinárodných inštitúciách. Okrem toho sa priestor Vyšehradu ponúka ako príležitosť inšpirovať sa u susedov, s ktorými sme mali v roku 1990 rovnakú štartovaciu pozíciu. Ak to ešte znásobíme strategickou polohou Slovenska, potom sa nám V4 ponúka aj ako šanca na koordinovaný rozvoj cezhraničných regiónov. 

Objektívne porovnávanie nás v osobnom i pracovnom živote často posúva dopredu. Hlavne, keď realitu vnímame tak, aká je, a nie optikou, ako by sme ju chceli vidieť. So spolužiakmi, s rovesníkmi, kolegami, ľuďmi z rovnakého prostredia či s podobnými záujmami. S každým sa môžeme porovnávať, keď sa chceme ďalej rozvíjať. Podobný princíp neubližuje ani v iných oblastiach, ani medzi samosprávami, a nemal by ani štátom. 

Bežné je pre nás porovnávať ponuky mobilných operátorov či ubytovania na letnú dovolenku. Dokonca aj zdravotné poisťovne nás lákajú porovnávaním svojej ponuky s konkurenciou. Keďže mestá a obce na Slovensku z 36 okresov susedia s okolitými štátmi a žije v nich 2,2 milióna obyvateľov, máme konkrétne skúsenosti z toho, ako to tam funguje. Prinajmenšom porovnávame ceny v obchodoch i rôzne služby. Pozeráme na ústretovosť v hoteloch, čistotu na uliciach, parkovací systém. Všetko, čo je lepšie i menej domyslené. To, čo potrebujeme doma, i to, čo môžeme ponúknuť. Tento prístup sa oplatí rozšíriť práve na platforme V4. A to prinajmenšom vo vzťahu k jednotlivým verejným politikám a osvedčeným riešeniam. K potrebným zmenám a krokom na ich dosiahnutie. 

Minimálne by nás mohla zaujímať (bez)bariérovosť pri eurofondoch, efektivita regionálneho školstva, skúsenosti s agendou Smart, ale aj napríklad komfort predaja farmárskych produktov z dvora, s čím súvisí podpora miestnej ekonomiky. Tém, v ktorých sa oplatí porovnávať, je veľmi veľa. Mnohé sú prierezové a výsledky by pomohli príslušným rezortom, samosprávam a jednotlivým verejným politikám. 

Od nášho predsedníctva by sme nemali výlučne očakávať to, ako úspešne naplní ciele, ktoré si Slovensko vymedzilo na najbližších dvanásť mesiacov. Dokonca ambíciou by nemalo byť ani spochybňovanie názorov Václava Klausa. Hoci jeho postoj nie je cudzí bežným ľuďom vo všetkých štyroch štátoch, ak vôbec evidujú Vyšehradskú skupinu. Skúsme svojím líderstvom zanechať stopu užitočnosti, ktorú budú cítiť ďalšie krajiny po prebratí symbolickej štafety predsedníctva V4. Jedine tak vytvoríme priestor, v ktorom porovnávanie bude tlakom na zvyšovanie efektivity, kvality rozhodnutí a dosahovania očakávaných dosahov.
 
(Pravda, 2. júla 2018)