PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
amnestia na klamstvá (PRAVDA),
strany nie sú gangy (SME),
pohraničie je atraktívne z hľadiska pohraničia (TABLET),
aj mestá si budú musieť konkurovať (SME).

starostova gubernia

pavol fejér, moderátor: "po páde minulého režimu si ľudia s uľahčením uvedomili, že o dianí v štáte už nerozhoduje iba strana a vláda, ale že aj na nich samotných záleží ako bude vyzerať spravovanie vecí verejných. veľmi dlho však zostávala bokom samospráva. hlavná pozornosť sa sústredila na veľkú politiku v presvedčení, že všetko podstatné sa odohráva práve tam, na celoštátnej úrovni. asi aj preto vznikol na lokálnej úrovni priestor pre podnikavcov, ktorí si funkcie a s nimi spojené benefity takpovediac sprivatizovali. pozrime sa na jednu malú obec cez prizmu tušenia, že môže byť jedným z mnohých prípadov premeny miestneho služobníka na všemocného vyvoleného."

pavol fejér, redaktor: "obec turá sa nachádza v Levickom okrese. jej poloprázdna webová stránka o súčasnom dianí nehovorí nič. turá patrí k jednej z najmenších obcí na slovensku, no v porušovaní zákona možno k tým najväčším. páni, vy ste alebo ste boli poslancami?"
dalibor valkovský, obecný poslanec: "my sme."
poslanec 1: "no, my sme. podľa zákona sme."
poslanec 2: "podľa zákona sme."
pavol fejér: "a podľa skutočnosti?"
poslanec 1: "podľa skutočnosti, podľa nášho pána starostu nie sme."
poslanec 2: "podľa starostu nie. nie sme. podľa neho nie."
pavol fejér: "stretávame sa s bratrancami valkovskými, ktorí boli dvoma z pätice poslancov turianskeho miestneho zastupiteľstva. pravdepodobne boli aj jedinými kritikmi podivuhodného konania tamojšieho starostu a keďže sa nevedeli domôcť nápravy ani cez úrady, ani cez orgány činné v trestnom konaní, obrátili sa na nás. ešte predtým si dali tú námahu a navštívili okresný súd v leviciach."
dalibor valkovský: "nám predostrel pán predseda okresného súdu pán baka kompletné všetky exekúcie. tento papier nám dal k dispozícii. to sú všetky exekúcie. ešte aj na druhej strane sú vedené. ja som to takto spracoval do prehľadnejšej tabuľky, aby sa z toho aj laický človek trošku lepšie zorientoval. a finálna suma je tuto. tá bola platná tretieho mája 2016."
pavol fejér: "exekúcie zarážajú svojím enormným množstvom. stali sa nebezpečnou, no podozrivo bežnou súčasťou fungovania samosprávy. jozef bogár je siedmy rok starostom. koncom minulého roka mal zložiť mandát starostu obce. bol totiž právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin - za podvod."
roman mesár: "šiesteho druhý 2016 som od pána bogára zakúpil vozidlo BMW 525 E60 v typizovaní, kde bol nazvem spravený na mňa, keď to zoberiete podvod."
pavol fejér: "z rozsudku sa dozvedáme, že auto vlastnila lízingová spoločnosť a jeho držiteľom bol istý ľudovít šinka, ktorý si ho dal opraviť. jedným z údajných automechanikov mal byť starosta jozef bogár. po oprave auto predal tretej osobe."
roman mesár: "vozidlo mi bolo odobraté home creditom sem do bratislavy. už aj odpredané vozidlo som plne sprevádzkoval, spojazdnil, nemalé investície som do toho zainvestoval, ŠPZ-tky mám doma. kúpna zmluva existuje, všetko okolo toho, jednoducho toho času po aute ani chýru. po peniazoch toho času tiež."
pavol fejér: "na základe právoplatného trestu sa mal starosta vzdať mandátu a odstúpiť. než to však urobil, protizákonne viedol miestne zastupiteľstvo a inicioval odvolanie dvoch nepohodlných kritikov."
dalibor valkovský: "my sme postupovali podľa zákona o obecnom zriadení a ten zákon hovorí, že ak sa dozvieme o takejto skutočnosti, tak zástupca starostu ako jeho zastupujúci orgán je povinný zvolať mimoriadne zasadnutie a oboznámiť poslancov aj občanov s trestným rozkazom."
peter valkovský: "ja som ju uviedol a potom bola tam prítomná aj pani osvaldová, právnička starostova asi pravdepodobne. a tá vstala a povedala, že on môže naďalej vykonávať svoju funkciu."
dalibor valkovský: "a na tejto spomínanej mimoriadnej schôdzi nás pán starosta odvolal."
pavol fejér: "ešte koncom januára nám jozef bogár sľúbil poslať zápisnicu o odvolaní poslancov valkovských. po mesiaci márneho čakania sa za starostom obce napokon vyberáme osobne. na mieste nás očakáva aj jeho advokátka. tá, ktorá na zastupiteľstve účelovo spochybnila právoplatnosť trestného rozkazu. bogára tým podržala vo funkcii, čo mu umožnilo viesť zastupiteľstvo a zariadiť vylúčenie dvoch kritizujúcich poslancov. kým proste nie je na svete nejaké iné rozhodnutie, vy trváte na tom, že tam je ešte na to priestor, neviem to posúdiť, ale kým nie je žiadne rozhodnutie nové, tak platí tamto."
advokátka j. bogára: "áno, áno. to je pravda."
pavol fejér: "a v podstate ako pán starosta by nemal byť starostom, že?"
advokátka j. bogára: "no nie, nie. veď on aj."
jozef bogár, starosta obce: "ja som aj odstúpil, takže ja nevykonávam."
pavol fejér: "ale vy ste viedli, vy ste viedli tú schôdzu, to zastupiteľstvo."
jozef bogár: "vtedy ešte som viedol tú schôdzu."
pavol fejér: "napriek tomu, že už ste nemali byť nie, že ani viesť, vy ste nemali byť ani súčasťou zastupiteľstva a vy ste navrhli vylúčenie tých dvoch poslancov čo už vôbec vám nenáležalo ako z práv."
jozef bogár: "áno, ale."
pavol fejér: "čiže, od toho sa odvíja potom ďalšie a ďalšie."
jozef bogár: "oni prečítali ten zákon, len ten zákon už potom nám bol vysvetlený."
pavol fejér: "tvrdenie o nepochopení zákona považujeme za účelové. obzvlášť keď bogárová advokátka odobrovala jeho zotrvanie vo funkcii tým, že voči odsúdeniu je ešte možné podať dovolanie. neurobila tak dodnes. už neprávoplatný starosta zdôvodnil odvolanie valkovských tým, že sa nezúčastňovali na obecných akciách."
michal kaliňák, hovorca zmos: "účasť na obecných akciách vôbec nemá priamy súvis so stratou mandátu. je to záležitosť o ktorej zákon vôbec nepojednáva a je úplne irelevantné ktorý z poslancov sa zúčastňuje takýchto obecných podujatí alebo kultúrnych akcií v obci, ktorý sa ich nezúčastňuje a ktorý sa ukáže na začiatku alebo zatlieska na konci. Je to úplne nedôležité. dôležité je vlastne to, či sa zúčastňuje rokovania zastupiteľstva a to súvisí aj s inou vecou a to je s povinnosťou poslanca na dožiadanie obyvateľa musí informovať poslanec o výkone svojho mandátu."
pavol fejér: "jozef bogár je i v našej prítomnosti naďalej oslovovaný ako pán starosta a nebude to náhoda. jeho novodosadený zástupca je totiž asi len formálnym štatutárom turej. ako nám to napokon sám priznal v telefonáte ešte pred návštevou obce. v podstate nevykonávate žiadnu agendu, všetko má v rukách ešte pán bogár, hej?"
zástupca starostu turej (telefonát): "áno."
pavol fejér: "napriek tomu, že už by nemal byť teda, nemal by mať nič spoločné s obecným úradom?"
zástupca starostu turej: "nechodí tam, akurát jeho žena keď dôjde cez víkend poštu a účtovníctvo alebo ..."
pavol fejér: "urobme si teraz krátky prehľad o krokoch pána starostu po komunálnych voľbách v novembri 2014."
dalibor valkovský: "boli sme vymenovaní štrnásteho apríla 2015 a voľby boli v 2014 roku v novembri. takže je to pekných pár mesiacov po období keď nás mal vymenovať."
pavol fejér: "môžete mi povedať, že prečo ste ich neinštalovali takmer pol roka za poslancov?"
jozef bogár: "nedal som im podpísať, to je pravda. nedal som im podpísať tieto."
pavol fejér: "neskladali ani sľub, lebo nebolo zvolané žiadne zastupiteľstvo za ten polrok."
jozef bogár: "viem, že, viem, že toto oni riešili a hneď potom sa akože to spravilo, ale na to som zabudol. ja som sa im vtedy ospravedlnil. Jednoducho, mal som toho vtedy veľa, zabudol som."
pavol fejér: "novozvoleným poslancom sa tak podarilo zvolať obecné zastupiteľstvo až po polroku. a potom postupne zisťovali, že obecná kasa je už v ťažkom mínuse. vy ste odovzdávali v dobrej kondícii tú obec?"
bývalá starostka obce (telefonát): "áno, samozrejme, samozrejme. nemali sme žiadne nedoplatky na daniach ani do sociálnej poisťovne, ani do zdravotných poisťovní. a nechala som tam dosť peňazí na to, aby mal s čím začínať."
pavol fejér: "obeťou podozrivého konania starostu, ktorý o sebe vyhlasuje, že chce obci len a iba dobre, sa stalo i to málo z obecného majetku. ešte v roku 2012 založil miestny kultúrny dom pôžičkou dvadsaťpäťtisíc eur súkromnej firme. a tá ho potom previedla na inú súkromnú osobu. predložil vám takú zmluvu?"
dalibor valkovský: "nič, vôbec nič a sme ho na to, o to žiadali na tom mimoriadnom zasadnutí, kde sme boli aj vymenovaní konečne za poslancov. vtedy sme ho žiadali o kompletné všetky dokumenty, doklady ohľadne chodu obce od roku 2010. to bola doba kedy nastúpil do svojej funkcie. a nič nám doteraz nepredložil."
pavol fejér: "na zastupiteľstve ste povedali, že preto je obec v mínuse, lebo proste štyridsaťtisíc eur išlo na firmu, ktorá proste ako nedodala to, čo sľúbila. mali tu vymeniť proste ako osvetlenie. vy ste ale povedali, ja vychádzam z toho, čo ste povedali, lebo som čítal tú zápisnicu. štyridsaťtisíc eur - to ste oznámili zastupiteľstvu, že preto je obec v mínuse."
jozef bogár: "to vôbec nebolo tak. neviem, kedy tú zápisnicu ste čítali, ale určite to nebolo tak. ja som to vyhlásil aj tam pred ľuďmi. keď si oni to tam zapísali, ja som tú zápisnicu, čo oni si robili vtedy, ja som ju nečítal."
pavol fejér: "túto zápisnicu však starosta parafoval pečiatkou obce i svojím vlastným podpisom. kultúrny dom sa priebežne objavuje v inzercii, kde je súkromne ponúkaný na predaj. bogár tvrdí, že stále patrí obci. prečo ste to dali do zálohy?"
jozef bogár: "lebo som sa snažil zachrániť obec ešte vtedy."
pavol fejér: "prečo vznikli dlhy?"
jozef bogár: "dlhy vznikli na základe toho, že sme robili tie projekty."
pavol fejér: "starosta na zastupiteľstve uskutočnenom až pol roka po voľbách oznámil, že obecná kasa je preto v mínuse, lebo boli podvedení firmou molda o štyridsaťtisíc eur."
zástupca firmy molda (telefonát): "naša spoločnosť tam nerealizovala ani osvetlenie, ani rozhlas, ale sú iné firmy, ktoré to zrealizovali."
pavol fejér: "a mali ste to realizovať? vy ste to mali realizovať?"
zástupca firmy molda: "Nne, nie, nie."
pavol fejér: "vôbec nie?"
zástupca firmy molda: "nie."
pavol fejér: "čiže, tvrdenie."
zástupca firmy molda: "tam to robili úplne iné firmy, ktoré vlastne viem, že sa tam ... ale doslova, že to dopadlo v prospech ich, čo som si zistil. a naša firma tam robila akurát externý manažment čo tam bolo také ako keby poradenstvo popri tom, ale takisto nám tam nebolo zaplatené."
pavol fejér: "mnohé nasvedčuje tomu, že jozef bogár viedol obec sám až priveľmi cielene. obec nemá kontrolóra?"
jozef bogár: "nie."
pavol fejér: "prečo?"
jozef bogár: "zo zákona, že vraj nemusí mať, ale my sme mali vyhlásený tender na hlavného kontrolóra. bolo to tridsať dní vyvesené na tabuli a jednoducho nikto sa nám neozval ako kontrolór a poslanci vtedy vlastne povedali, že keď nemáme na výplatu, z čoho budeme platiť vlastne toho kontrolóra?"
pavol fejér: "ale zo zákona musí byť kontrolór."
jozef bogár: "nie, nie. Je to tam, že môže mať, ale nemusí."
michal kaliňák: "nemať kontrolóra znamená schvaľovať rozpočet porušením zákona. nemať kontrolóra znamená nemať ani správu audítora. nemať kontrolóra znamená neschopnosť vyjadriť sa k možnostiam prijímať úvery alebo predávať majetok. jednoducho, kontrolór je ten, ktorý má svoje nezastupiteľné a nenahraditeľné miesto v komunálnej legislatíve, ale aj v praxi miest a obcí."
pavol fejér: "nikto nemá pod kontrolou ani obecné dane, ktoré obyvatelia platia a ktoré asi končia u samotného bogára. ten neustále omieľa svoju mantru, že obec zachraňuje z vlastných peňazí. a miestni mu nepochopiteľne veria. na rozdiel od dvoch poslancov, ktorým osud obce nie je ľahostajný a ktorí by sa radi vrátili do obecného zastupiteľstva. táto hrozba medzitým iniciovala vznik perfídnej petície, ktorá má nemožnosť ich návratu pre istotu poistiť. na zastupiteľstve boli vylúčení a potom sa robila petícia, tiež za ich vylúčenie alebo čo, hej?"
jozef bogár: "áno."
pavol fejér: "akú to malo logiku?"
jozef bogár: "jednoducho tam bolo len toľko, že oni jednoducho nerobia dobre pre obec. nemajú v záujme. robili sme deň detí. on má tiež."
pavol fejér: "ale už boli vylúčení zo zastupiteľstva, tak načo ešte potom petícia?"
jozef bogár: "lebo oni sa vždy domáhajú toho, aby tu boli."
pavol fejér: "vôľa takejto petičnej akcie, akú má váhu?"
michal kaliňák: "takáto petičná akcia je protizákonná. žiadnou petíciou nemožno zbaviť poslancov mandátu, ani starostu. Jediné je možné petíciu iniciovať kvôli miestnemu alebo obecnému referendu a v ňom rozhodnúť o odvolaní starostu."
pavol fejér, moderátor: "starostu? poslancov nie?"
michal kaliňák: "starostu. poslancov nie. dokonca na poslancov neexistuje ani petícia na ich odvolanie, ani miestne referendum. to nie je možné."
pavol fejér: "a teraz sa pozrime aj na trestnoprávny rozmer konania starostu jozefa bogára. sú nejaké podania na polícii?"
božena bruchterová, hovorkyňa kr pz nitra: "momentálne sú dve podania na polícii. v jednom prípade vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície začal trestné stíhanie vo veci trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. v druhom prípade bolo prijaté trestné oznámenie, ktoré v súčasnosti preverujeme a vyšetrovateľ v zákonom stanovenej lehote rozhodne o ďalšom postupe."
pavol fejér: "jozef bogár je v súčasnosti za podvod, kvôli ktorému nesmie vykonávať mandát starostu v podmienke. aj napriek tomu sa však popri tom asi dopustil ďalšieho trestného činu."
neuvedený (telefonát): "bolo tam odcudzené, že neviem x kubíkov dreva v katastrálnom území turá."
pavol fejér: "a to bolo suché drevo alebo aké drevo?"
neuvedený: "nie, stojace, stromy sa vypiľovali."
pavol fejér: "a to si vypiľoval on alebo jeho ľudia?"
neuvedený: "á, nejakí traja alebo štyria občania tam boli, ktorí pílili a on to odvážal."
pavol fejér: "je najvyšší čas, aby sa na bačovanie jozefa bogára v obci turá pozrela kontrola kontrol. obraciame sa preto na NKÚ. východiskom pre jeho prípadný zásah by mali byť podklady od kontrolóra. ten však neexistuje. štatutár úradu pripúšťa, že v prípade ťažkej svojvôle starostu môže dôjsť k mimoriadnej kontrole. môže byť podnetom naša reportáž?"
ľubomír andrássy, najvyšší kontrolný úrad: "myslím si, že aj takáto reportáž môže byť podnetom, pretože aj vy vychádzate z informácií, ktoré máte k dispozícii, ktoré vám dali obyvatelia tej konkrétnej obce. a teda aj na základe takejto reportáže my môžeme danú vec zanalyzovať. naši kontrolóri vyhodnotia, že aká je miera rizika naozaj porušovania tohto zákona. a keď uvidia, že je vysoká, že je potrebné sa do tejto samosprávy ísť pozrieť, tak takáto kontrola môže byť zaradená mimoriadne do plánu kontrolnej činnosti a vieme kontrolu v takejto samospráve vykonať."
pavol fejér: "otáznym zostáva, či samotní obyvatelia turej vedia, čo sa u nich deje. a či ich vôbec zaujíma, kto im chce dobre a kto ich obci naopak škodí. a na mieste je ešte jedna otázka. je jozef bogár iba miestny samorast alebo veľmi učenlivý pozorovateľ diania vo veľkej politike?"
 
(13. marca 2017, Televízna stanica STV 1, Reportéri, pavol fejér / pavol fejér)