PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
rozhýbme regióny a pomôžeme samospráva (PRAVDA),
komunál v európe dostáva výraznú pomoc (SME),
v parlamente sú aj ľudia s minimom prednostných hlasov (KORZÁR),
prichádza placebo demokracia? (PRAVDA)
problémy financovania obcí a miest znásobuje nedávna legislatívna smršť (MY KYSUCE).
Strany to iba predstierajú.

Zoznam politických strán na Slovensku nie je krátky. V parlamente ich tiež nepôsobí málo a ďalšie už túžbou prevziať moc klopú na dvere národnej rady. Podstatné nie je číslo reálne fungujúcich partají, ani tých ďalších. Ide o to, že v regiónoch reálne neexistujú. Iba to predstierajú.  Niektoré viac, iné menej úspešne. 

Jeden volebný obvod ich vo svojej podstate paralyzoval. Opierajú sa o lídra, prezentujú značku a keď sa pozrieme do regiónov zistíme, že tam majú obrovský personálny problém. Už sme si zvykli na to, že na sociálnych sieťach zháňajú ľudí do volebných komisií. Dokonca máme aj také, čo vo virtuálnom priestore lanária kandidátov do reálnych volieb.

Pri pohľade na statusy, vyjadrenia, silné slová a mohutné gestá máme pocit, že to čo prezentujú sú požiadavky tlmočené členmi, sympatizantami, či dokonca ich vlastnou mierou poznania. Lenže skutočnosť je iná. Svedčia o tom nielen zástupné témy, ktoré sa snažia povýšiť na piedestál priorít, ale dôkazom je aj to, že partaje nie sú schopné nominovať svojich zástupcov do volebných komisií, ktoré nie sú honorované.

Niektoré príklady hovoria za všetko:
Banská Bystrica: v prípade krajských volieb 2017 boli členmi volebnej komisie okresného úradu v sídle kraje zástupcovia siedmych partají. Pre komunálne voľby 2017 svojich členov do okresnej volebnej komisie nominovali 2 strany a jedna koalícia. V prezidentských voľbách boli členmi volebnej komisie zástupcovia piatich strán a zástupca petičného výboru kandidáta.
Žilina: v komunálnych voľbách 2018 nominovali svojich členov do okresnej volebnej komisie tri strany. V prezidentských voľbách sa členmi volebnej komisie stali zástupcovia piatich strán a troch petičných výborov.
Trnava: v komunálnych voľbách boli členmi okresnej volebnej komisie zástupcovia dvoch strán, v prezidentských voľbách delegovalo svojich zástupcov šesť strán a tiež v nej pôsobili zástupcovia dvoch petičných výborov kandidátov.

Keď teda partaje budú s obľubou sebe vlastnou hovoriť o tom, že sú štandardné, etablované, dokonca poznajú život v regiónoch, nezabúdajme, že existuje veľmi veľa dôkazov, ktoré ich usvedčujú z opaku. Predstierajú to čím reálne nežijú. Na našu škodu. Ale pre ich osoh.
 
(PRAVDA, 6. augusta 2019. Adresa blogu https://misokalinak01.blog.pravda.sk/2019/08/06/strany-to-iba-predstieraju/)