PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
počet záujemcov o funkcie v komunálne klesá (SME),
férovka kandidátov (PRAVDA),
volebnej účasti opäť pomôže vidiek (PRAVDA),
so susedmi sa oplatí porovnávať (PRAVDA),
sú naše mestá SMART (TA3).

Striedanie župných "stráží"

Ľuboš Sarnovský, moderátor: "Osem novozvolených županov môže začať pracovať na svojich predvolebných sľuboch už o necelý mesiac. Lenže na to, aby k vystriedaniu županov došlo, musia víťazi volieb splniť oficiálne náležitosti a zložiť sľub." 

Alena Malchová, redaktorka: "Prvé zasadnutie novozvoleného zastupiteľstva musí zvolať ešte starý župan a to do 30 dní od vyhlásenia oficiálnych výsledkov volieb."
Michal Kaliňák, odborník na samosprávu: "Odchádzajúci župan zastupiteľstvo zvolá a zároveň na ňom po zložení sľubu nového župana už preberá vedenie rokovania novozvolený župan." 

Alena Malchová: " Starý župan ešte oficiálne odovzdá tomu novému aj takzvané insígnie, ktoré sú pre každý kraj typické a niečím jedinečné. Novozvolení poslanci sa svojej funkcie ujmú zložením sľubu."

Michal Kaliňák: "Že budú dodržiavať zákony, rešpektovať ústavu a pri svojom rozhodovaní prihliadať na verejný záujem."

Alena Malchová: " Keď vyslovia známe "sľubujem", v tom momente zároveň končí funkčné obdobie poslancov predchádzajúceho zastupiteľstva. Novozvolený župan má potom 2 mesiace na to, aby zvolal prvé riadne rokovanie krajského parlamentu. Veľké zmeny nastanú aj na župných poslaneckých stoličkách. Z viac ako 400 poslancov po celom Slovensku si do nich mnohí opäť nesadnú."

Michal Kaliňák: "Takmer 40 % poslancov bude úplne nových."

Alena Malchová: " Štyria z ôsmich novozvolených županov sú zároveň aj poslancami Národnej rady. Z toho traja sa poslaneckého mandátu chcú vzdať. Výskumy Univerzity Komenského však ukazujú, že ľudia to od županov nechcú."

Pavol Baboš, politológ: "Veľa ľudí to vidí pozitívne kvôli tomu, že ten ich starosta alebo župan, ak zároveň sedí v Národnej rade, tak by mohol pre tú obec, alebo pre kraj možno niečo viac vybaviť."

Alena Malchová: " Podľa experta na samosprávu župani, ktorí sú zároveň aj poslancami, sú pre župy finančne výhodní."

Michal Kaliňák: "A to vďaka tomu, že ich plat zo samosprávneho kraja bol niečo cez 430, možno 450 €, ale poberali teda iba plat poslanca Národnej rady. To znamená inými slovami, tí župani, ktorí sedeli aj na stoličke poslanca Národnej rady, tak šetrili VÚCkam peniaze."

Alena Malchová: " Alena Malchová, televízia JOJ." 

(Televízna stanica JOJ, 6. novembra 2017, Noviny TV JOJ, Alena Malchová / Ľuboš Sarnovský)