PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
nájomné bývanie je potrebné riešiť, nie nariekať (SME),
zostane vidiek bez predajní potravín (PRAVDA),
tri dekády komunálu (TV ZEMPLÍN).

Tento návrh neprešiel

 Keby bol prešovský mestský parlament vyhovel návrhu svojho poslanca Michala Kaliňáka za ľavicový Smer - sociálnu demokraciu, nebol by musel rokovať predvčerom o návrhoch takzvaných štandardnhých majetkových prevodov, ani o návrhoch majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.

Poslanec mestskému zastupiteľstvu navrhol, aby o nich nerokovalo, teda aby boli ztiahnuté z programu zasadania. Tento návrh však neprešiel. Dostal iba osem hlasov, jeden hlas bol proti a sedemnásti sa hlasovania zdržali. Zastupiteľstvo o obidvoch návhoch majetkových prevodov rokovalo aj ich schválilo.

(Prešovský večerník, 12. augusta 2011, kw)