PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
rozhýbme regióny a pomôžeme samospráva (PRAVDA),
komunál v európe dostáva výraznú pomoc (SME),
v parlamente sú aj ľudia s minimom prednostných hlasov (KORZÁR),
prichádza placebo demokracia? (PRAVDA)
problémy financovania obcí a miest znásobuje nedávna legislatívna smršť (MY KYSUCE).




Tomáš Koziak: Slovensko treba rozdeliť na viacero volebných obvodov

 Doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD. vyštudoval filozofiu, politológiu a dejepis. Pôsobí na Katedre politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Špecializuje sa na európsku integráciu a na politický vývoj na Balkáne.

Ako sa pozeráte na politickú konkurenciu v samosprávach?

Tomáš Koziak: Politika na regionálnej úrovni je svojou povahou odlišná od „veľkej politiky“. Kým „veľká“ politika je často viac o stretoch ideologických preferencií, regionálna politika je oveľa viac o riešení každodenných konkrétnych problémov. Je pragmatickejšia a preto produkuje aj zdravšiu konkurenciu. Ľudia poznajú svojich regionálnych politikov lepšie a kým vo „veľkej“ politike sa mnohí poslanci často doslova iba vezú na úspechu svojej strany, v rámci samospráv sa o svoj prípadný politický úspech musia viac pričiniť svojou vlastnou aktivitou a osobnými schopnosťami. Politik, ktorý sa osvedčil na regionálnej úrovni má aj preto lepšie predpoklady, aby bol výraznou a kvalitnou osobnosťou i vo „veľkej“ politike.

Čo by Slovensku dali regionálne politické strany?

Tomáš Koziak: Slovensko je krajinou s výraznými regionálnymi rozdielmi a faktom je aj to, že z Bratislavy vyzerajú tieto rozdiely úplne inak ako napr. z chudobného regiónu na východe republiky. Jedným z prostriedkov na lepšie prekonávanie týchto regionálnych nerovností by mohli byť práve strany, ktoré by vznikli aj kvôli tomuto účelu. Hoci sa o takom politickom subjekte, najmä na východe Slovenska čoraz viac hovorí, súčasný pomerný volebný systém by mu veľa šancí na výraznejší úspech nedával. Osobne som aj preto presvedčený, že Slovensko treba rozdeliť na viacero (aj napr. 150) volebných obvodov, kde by ľudia volili svojich zástupcov na základe väčšinového volebného systému. Takýto volebný systém by pomohol dostať do parlamentu viac úspešných regionálnych politikov a umožnil by obmedziť to, aby sa tam dostávali kandidáti, ktorí nemajú v regiónoch svoje voličské zázemie a ktorých najvýznamnejšou politickou kvalitou je schopnosť dobre plávať v často kalných vodách vnútrostraníckej politiky. Väčšinový volebný systém by určite priblížil „veľkú“ politiku viac k regiónom aj tým, že by umožnil vznik a existenciu politických strán, ktoré by vo svojich programoch akcentovali práve regionálnu problematiku.

Do akej miery dokážu miestni politici, na úkor veľkej politiky ovplyvňovať život v samosprávach?

Tomáš Koziak: Regionálna politika má na reálny život občanov určite väčší vplyv než „veľká“ politika, ktorá sa odohráva v parlamente, či v celoštátnych straníckych centrálach. Je totiž primárne o riešení konkrétnych každodenných problémov a nie je v nej priestor na zbytočné ideologické konflikty. Navyše, máme dosť pozitívnych príkladov o tom, keď schopní miestni politici dokážu počas svojho funkčného obdobia objektívne zlepšiť kvalitu života ľudí vo svojom regióne bez ohľadu na to, aká vláda stojí na čele štátu. Všetko samozrejme závisí predovšetkým od schopností politikov, ktorých si občania v komunálnych voľbách vyberú.

(Anketa k regionálnym politickým stranám In: Územná samospráva, č. 5/2010)