PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
rozhýbme regióny a pomôžeme samospráva (PRAVDA),
komunál v európe dostáva výraznú pomoc (SME),
v parlamente sú aj ľudia s minimom prednostných hlasov (KORZÁR),
prichádza placebo demokracia? (PRAVDA)
problémy financovania obcí a miest znásobuje nedávna legislatívna smršť (MY KYSUCE).
Urobte si "vlastný" rozpočet

Dana Strculová, moderátorka: "Chceli by ste, aby dalo vaše mesto, alebo obec viac peňazí na rekonštrukciu škôl?" 

Dárius Haraksin, moderátor: "Alebo radšej chodníkov, alebo ciest?"

Dana Strculová "Či revitalizáciu parkov?"

Dárius Haraksin: "A čo dane?"

Dana Strculová "Nezdajú sa vám niektoré príliš vysoké, nezmyselné alebo naopak?"

Dárius Haraksin: "Platíte ich, no nič za ne od mesta neodstanete."

Dana Strculová "Hundrať vie na Slovensku každý, ale vedeli ste, že na rozdiel od toho štátneho, do rozpočtu miest a obcí môžete priamo zasiahnuť?"

Dárius Haraksin: "Máte práve podať pripomienky."

Michal Kaliňák, odborník na samosprávu: "Obyvatelia práve teraz môžu vstúpiť tak do pripomienkovania návrhov daňových zákonov v mestách a obciach a rovnako aj do tvorby mestského rozpočtu na budúci rok a je jedno, či to bude skupina ľudí, jednotlivec, alebo napríklad celá ulica, lebo v prípade psíčkarov napríklad občianske združenie. Samospráva môže napríklad prihliadať na to, že odpustí túto daň, alebo zníži tým majiteľom psov, ktorí sa napríklad vo voľnom čase starajú o psov v útulku, respektíve si svojho miláčika adoptovali z útulku."

Dana Strculová "Mestské a obecné dane ale nie sú iba o dani za psa. Povedať nie môžete spoločne aj v prípade zatepľovania panelákov, ktoré vám obec zbytočne predražuje."

Dárius Haraksin: "Alebo pri dani zo stavby. Nie je totiž dom ako dom, ak k nemu napríklad nevedie cesta."

Michal Kaliňák: "Že ak sa niekde v meste vybuduje úplne nová ulica, kde ešte zatiaľ nie je ani kvalitná cesta ani zabezpečená kanalizácia, prípadne verejné osvetlenie, tak samospráva a zastupiteľstvo môže prihliadať na to, že je tam znížená kvalita bývania a života a z tohto pohľadu do času kým sa tieto všetky siete neinštalujú, môže byť znížená daň. Môžeme hovoriť napríklad o dani za záber verejného priestranstva. Súčasťou tejto dane je napríklad daň za stavebné lešenie. Je už iba vecou samosprávy a obyvateľov, či má význam zdaňovať stavebné lešenie pri paneláku, ak slúži na to, aby sa panelák zateplil a znížila celková energetická náročnosť budovy."

Dana Strculová: "Tak ste to počuli, koľko a za čo budete platiť je teda aj vo vašich rukách."

Dárius Haraksin: "No ľudia zatiaľ túto možnosť veľmi nevyužívajú."

Michal Kaliňák: "Počet týchto návrhov je tak nízky, že by sme to dokázali zrátať na prstoch dvoch rúk. Treba ale povedať, že toto je práve to, čo robí samosprávu samosprávnou, aby sa spravovala sama. To znamená, že aj teraz sú na ťahu ľudia ako budú pozorne sledovať návrhy daňových VZN-niek ako budú sledovať návrh rozpočtu a ako sa zapoja vlastne skrze svojich vlastných očakávaní, alebo potrieb, pretože každé mesto musí v prvom rade sledovať oprávnené potreby obyvateľov a tými potrebami obyvateľov sú výhody, ktoré samospráva ponúka svojim vlastným ľuďom."
 
 
(TV JOJ, 22. novembra 2017, Noviny o 17:00, Dana Strculová, Dárius Haraksin)