PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
rozhýbme regióny a pomôžeme samospráva (PRAVDA),
komunál v európe dostáva výraznú pomoc (SME),
v parlamente sú aj ľudia s minimom prednostných hlasov (KORZÁR),
prichádza placebo demokracia? (PRAVDA)
problémy financovania obcí a miest znásobuje nedávna legislatívna smršť (MY KYSUCE).
V Prešove zrušili odmeny za nahlasovanie činov mestskej polícii

 Mestský parlament sa včera zaoberal novým všeobecne záväzným nariadením (VZN) o mestskej polícii. Nemenilo sa od roku 2006 a teraz si to vynútila zmena legislatívy.

Zo súboru nariadení vypustili aj odmeny pre ľudí, ktorí upozorňovali mestských policajtov na porušovanie verejného poriadku. Takzvaný bonzácky zákon už teda neplatí. V skutočnosti však mesto od roku 2006 ani raz odmenu nevyplatilo. Podľa poslanca Michala Kaliňáka (Smer-SD) od tohto pravidla mesto očakávalo viac, ako mohlo ponúknuť a v novom VZN už nemalo opodstatnenie. „Nemotivovalo obyvateľov k aktívnej verejnej kontrole, hoci sa očakávalo, že budú chodiť s otvorenými očami a nahlasovať nelegálnu činnosť,“ uviedol poslanec Michal Kaliňák.

Skúsenosti náčelníka
Náčelník mestskej polície Ján Andrejko to považuje za správne. „V začiatkoch sme mali veľa špecialistov, ktorí hlásili hocičo, napríklad hluk pri oslave, nesprávne zaparkované autá a očakávali odmenu, ale nedočkali sa jej. Neboli  to prípady, o ktorých by sme nevedeli v rámci štandardných postupov,“ konštatoval Andrejko.

Odmenu mal totiž dostať len ten, kto nahlási mimoriadny prípad, a to sa nestalo. Nestratili však kontakt s obyvateľmi mesta. Denne im na bezplatnú linku 159 telefonujú a hlásia rôzne nešváry, ktoré ich obťažujú. „Ak ľudia chcú, aby sme sa starali o ich bezpečnosť a poriadok, mali by s nami spolupracovať bez nároku na odmenu,“ dodal primátor Pavel Hagyari (nez.).

Máme tajnú políciu?
Tak znela jedna z výhrad hlavného kontrolóra mesta Prešov Milana Tkáčika k novému VZN. Ako na zastupiteľstve zdôraznil, svoje výhrady predložil náčelníkovi v predstihu, ale do návrhu VZN neboli zapracované.

Jeho výhrada sa týkala faktu, že v niektorých prípadoch nemusia príslušníci mestskej polície nosiť uniformu. Podľa kontrolóra je také pravidlo nad rámec zákona, dokonca podľa neho ide o jeho porušenie. „Mestská polícia je verejná, nie tajná a príslušníci by mali nosiť rovnošatu“, argumentoval Tkáčik.

Náčelník Andrejko však oponoval, že keď mestská polícia kontroluje psíčkárov, alebo mladistvých pod vplyvom alkoholu v reštauráciách, civil im pomáha objasniť viac prípadov. „Preukážu sa preukazom, identifikačným číslom  aj ústnym upozornením a len vtedy, keď dám na to súhlas. Nie je to nad rámec zákona,“ vysvetlil. Aj kontrolórovu výhradu o jazdách mestských policajtov v neoznačených autách, náčelník vyvrátil. „Je to v súlade so zákonom, ak sa také vozidlo použije s mojím súhlasom a na zabezpečenie iných činností spojených s chodom mestskej polície,“ odôvodnil náčelník.

Poslanci mali tiež výhrady k formulácii pravidla o určovaní zástupcu náčelníka. Napokon sa zhodli na pravidle, že náčelníka zastupuje stály zástupca a v čase neprítomnosti oboch, náčelník poverí zastupovaním konkrétneho príslušníka mestskej polície. VZN poslanci schválili 28 hlasmi.

(Prešovský Korzár, 30. júna 2011, Anna Košuthová)