PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
rozhýbme regióny a pomôžeme samospráva (PRAVDA),
komunál v európe dostáva výraznú pomoc (SME),
v parlamente sú aj ľudia s minimom prednostných hlasov (KORZÁR),
prichádza placebo demokracia? (PRAVDA)
problémy financovania obcí a miest znásobuje nedávna legislatívna smršť (MY KYSUCE).
V prešovskej MHD sa skloňuje rusínčina

 Miesta organizácia Rusínskej obrody na Slovensku spolu so Slovenským národným múzeom – Múzeom rusínskej kultúry v Prešove a Miestnym odborom Matice Slovenskej v Prešove pripravili pre žiakov a študentov netradičné uvítanie do nového školského roka.

V autobusoch a trolejbusoch Dopravného podniku mesta Prešov, a. s. , uverejnili slogany so školskou tematikou, ktoré sú v slovenčine i v rusínčine. Ide tak o iniciatívu, ktorej cieľom je zaželať školopovinnej mládeži úspešný školský rok, ktorý prichádza po sladkých dvojmesačných letných prázdninách. Podľa riaditeľky SNM – Múzea rusínskej kultúry Oľgy Glosíkovej je táto spoločná iniciatíva dôkazom úspešného partnerstva troch organizácií snažiacich sa aktívne pôsobiť v prostredí zameranom na prácu aj s mladou generáciou v meste Prešov. Predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Prešove Ladislav Matisko verí, že tieto dôvtipné dvojjazyčné želania spríjemnia mládeži cestu do aj zo školy.

"Vďaka ústretovosti prešovského dopravného podniku si školáci môžu v rusínčine a v slovenčine prečítať slogany ako napríklad: Do školy s radosťou, Zo školy s úsmevom, Radšej päť jednotiek ako jednu päťku, Dobrú chuť do učenia či Želáme úspešný školský rok a iné," dodáva predseda Miestnej organizácie Rusínskej obrody v Prešove Michal Kaliňák a ďalej prezrádza: "Tieto tri spoločenské organizácie už na jedeň pripravujú ďalšiu aktivitu, ktorá bude venovaná histórii našich obcí a miest."

(Prešovský večerník, 8. 9. 2010)