PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
rozhýbme regióny a pomôžeme samospráva (PRAVDA),
komunál v európe dostáva výraznú pomoc (SME),
v parlamente sú aj ľudia s minimom prednostných hlasov (KORZÁR),
prichádza placebo demokracia? (PRAVDA)
problémy financovania obcí a miest znásobuje nedávna legislatívna smršť (MY KYSUCE).
Vladimír Pirošík: Politické strany sú neinšpiratívne

 Advokát špecializujúci sa na samosprávy a mimovládny sektor považuje politické strany za liknavé dinosaury. Pôsobí ako nezávislý komunálny politik v poslaneckom klube, ktorý tvoria najmä niekdajší občianski aktivisti. Zo skupiny dobrovoľníkov sa tak stala významná konkurenčná politická sila. Vladimír Pirošík nám v rozhovore prezradil viac.

Čo viedlo nezávislých poslancov k tomu, aby vytvorili spoločný poslanecký klub?

Vladimír Pirošík: Klub Banskobystrická alternatíva (BBA) vznikol rok pred poslednými komunálnymi voľbami, a to z niekoľkých dovtedajších mestských poslancov a z občianskych aktivistov, ktorí pri svojom verejnom angažovaní sa v meste narazili na mantinely nepolitickej politiky. Spojili nás hodnoty Novembra 1989, vzájomná dôvera a presvedčenie, že poslanec má byť od slova „poslanie“.  A tiež že toto poslanie najlepšie a najefektívnejšie naplníme ako nezávislí. Sformovali sme preto jedenásťčlenné spoločenstvo, s expertízou v oblasti komunálnej ekonomiky, práva, urbanizmu, životného prostredia, kultúry a sociálnych vecí. Šiesti z nás boli v roku 2006 zvolení, viacerým ďalším unikol mandát len tesne. Založenie oficiálneho poslaneckého klubu bolo preto už iba prirodzeným dôsledkom prerodu BBA z neformálnej platformy na oficiálneho politického aktéra v meste. 

Aké sú výhody a nevýhody takéhoto spolunažívania?

Vladimír Pirošík: V prvom rade nedostávame telefonáty od náčelníkov mestských, okresných a krajských centrál politických partají ako máme hlasovať v tej či onej veci (smiech). Ideme si podľa svojho. Slobodne. A čo sa týka nevýhod – vopred sme vedeli, že zladiť šesť mimobežníkov môže byť náročné. Obzvlášť, keď ešte každý z nás má vyhranený pohľad na svet. Politické strany sa nám zdajú ako neinšpiratívne liknavé dinosaury, prevzali sme však od nich niekoľko vecí -  porady, zápisnice, platenie členského, disciplínu... A vopred sme si tiež zadefinovali spoločné hodnoty a prijali vnútorný etický kódex. Jeho pointou je, že mestské peniaze sú tabu. T.j. že sa nijakým spôsobom nepodieľame na zákazkach nášho mesta a jeho organizácií. Niektorí sa nám teraz smejú, že čo sme to zač, keď sa nám v politike „podarilo“ nie zbohatnúť, ale schudobnieť. Majú pravdu: dávame tomu svoj čas, peniaze, i srdce.  Nič ale neľutujeme, naopak. Slúžiť ľuďom nás napĺňa a baví.

Pred poslednými komunálnymi voľbami ste boli vzájomnou konkurenciou. To isté bude platiť aj v nových voľbách. Dokedy platí vaše koaličné priateľstvo?

Vladimír Pirošík: Nie sme si konkurenciou, dopĺňame sa. Aj v kampani. Navyše, nad našim „koaličným priateľstvom““ stojí priateľstvo ľudské. Radi sa vidíme i mimo poslaneckých povinností. Zdieľame názor, že partaje sú v poslednom období príliš zapúzdrené a že často nie sú spoločenstvami hodnôt, ale len spoločnosťami s ručením obmedzeným. Verejný priestor však treba sústavne okysličovať. Cíti to tak čím ďalej, tým viac ľudí. Jeden príklad za všetky – zatiaľ čo vo volebnom období 2002 – 2006 sedel v 31 – člennom banskobystrickom zastupiteľstve len jeden nezávislý poslanec, v tomto funkčnom období je nás až trinásť. Sme si ale vedomí, že len tzv. nezávislosť nie je všeliekom. Naopak, ak nie je ukotvená a prediktabilná, môže byť pre demokraciu až nebezpečná. V slovenskej komunálnej politike mi veľmi chýbajú – kvalitné plnokrvné strany. Nie ich politikárčenie, to nie, ale vyprofilované odborné pohľady a hodnotové spory. Nie je pravda, že na úrovni samospráv by malo ísť pravo – ľavé delenie bokom. Áno, výtlk v ceste a deravá strecha školy sa neopravujú pravicovo alebo ľavicovo. Môžu sa ale opraviť najlacnejšou firmou vysúťaženou cez transparentné obstarávanie, alebo predražene, cez firmu poslancovho brata. V slovenských samosprávach  je ale nad všetkým to zničujúce „čo sme si, to sme si“...

Bol vznik poslaneckého klubu nezávislých podmienený nejakým spoločným programom, ktorý sa snažíte plniť?

Vladimír Pirošík: Áno. V programe klubu BBA od začiatku akcentujeme efektívnosť a transparentnosť pri hospodárení s verejnými zdrojmi a zodpovednosť a vyváženosť pri územnom rozvoji mesta.  Bránime necitlivému zahusťovaniu centra mesta a do nakladania s mestským majetkom sa snažíme vnášať pravidlá. Našim krédom je veta zo zákona o obecnom zriadení – „majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať“. Plus pokúšame sa posilňovať priestor pre občiansku participáciu. O čomkoľvek. A robiť všetko pred zrakom verejnosti.

Naše snahy za zverejňovanie informácií o hospodárení mesta, zavedenie elektronických aukcií pri verejnom obstarávaní alebo za verejné diskusie k dôležitým stavebným zámerom sú nezriedka považované za zdržovanie či za samoúčelnú manieru. Transparentnosť a participácia však nie sú cieľom, ale len prostriedkom. Cieľom je  – vyššia kvalita života občanov. Tá sa ale musí opierať o realitu. A stojí aj veľa peňazí. No a tie najprv treba získať. Napríklad – transparentnosťou...

Akými formami komunikujete s občanmi?

Vladimír Pirošík: Všetkými dostupnými – osobne, telefonicky, e-mailom, blogmi, cez Facebook. Raz do týždňa prevádzkujeme na mestskom úrade bezplatnú občiansku poradňu, každý mesiac podávame v zastupiteľstve desiatky interpelácií, každý kvartál usporadúvame verejné diskusie na aktuálne témy mesta. A vždy na konci roka doručujeme do každej schránky leták s odpočtom našej činnosti.

Dokážu vás ľudia odlíšiť od ostatných straníckych dresov?

Vladimír Pirošík: Neviem, to ukážu až ďalšie voľby. Strany ale nie sú od diabla. Keď jedného dňa začnú riadne fungovať, radi vyzlečieme saká a kravaty a vrátime sa k svojim projektom v oblasti sociálnych vecí, kultúry, neziskového sektora.

Ste reálnou konkurenciou miestnym organizáciám politických strán. Neuvažujete o založení regionálnej strany?

Vladimír Pirošík: Nie. Naša legislatíva je v tomto  - na rozdiel od českej - nastavená veľmi nepriateľsky. Slovensko je jeden volebný kraj, kto už by nás volil na Zemplíne či Orave? A to ani nehovoríme o  povinnom zozname desaťtisíc občanov na registráciu strany, registračných poplatkoch, vysokých volebných kauciách... Zákonmi z rokov 2004 – 2005 establishmentové parlamentné strany tento priestor dôsledne zabarikádovali. Preboriť sa dá len s veľkými finančnými a časovými kapacitami, viď strana SaS. Alebo ešte inou cestou, ktorú vyznávam aj ja – trpezlivo a zdola. Keďže ale skupiniek ako BBA na Slovensku stále pribúda, najmä v stredne veľkých a veľkých mestách, možno by na začiatok stálo za úvahu aspoň založenie celoslovenského Združenia (nezávislých) poslancov obcí a miest. S cieľom lobingu za odstránenie najvypuklejších legislatívnych deformácií.

Ako hodnotíte výsledky nedávnych českých a slovenských volieb?

Vladimír Pirošík: Začína tu rásť vplyv tzv. protestných voličov. Program českej strany Veci verejné je síce sympatický, na druhej strane, platí výrok kniežaťa Schwarzenberga: pred vecami verejnými uprednostňujem domy verejné – lebo tam aspoň viem na čom som a za čo platím... U nás je signálom nielen prielom štyroch „obyčajných ľudí“ do parlamentu, ale aj takmer pätnásťtisíc hlasov pre Paliho Kapurkovú. Pozorné parlamentné strany by mocnejúci dopyt po odpúzdrení politiky nemali prehliadať. Lebo to tu narobí ešte veľa šarapaty. Len dúfam, že sa nezačne zrušením práva krúžkovať kandidátov... (smiech).

(Územná samospráva, č. 5/2010)