PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
amnestia na klamstvá (PRAVDA),
strany nie sú gangy (SME),
pohraničie je atraktívne z hľadiska pohraničia (TABLET),
aj mestá si budú musieť konkurovať (SME).

vlastnými silami

v prešove akoby vládli spomienky. je to vidieť hlavne vtedy, keď niekto spomína na to, čo kto kedy povedal, prípadne čo sa sľubovalo a čo je realita. ukazovať prstom na tých, čo sa pretekali v sľuboch nevedie k ničomu. Aspoň k ničomu dobrému. prešov by sa v rozvoji mal spoľahnúť v prvom rade na svoj vlastný potenciál. Na viaceré problémy sa pritom stačí pozrieť cez riešenia.

investície cez mladých
len vzdelanie nestačí. S ním sa musia spájať aj zručnosti. keď k tomu prirátame ponuku stredných odborných škôl zistíme, že niektoré tendre pre firmy môžu byť zákazkami pre stredoškolákov. a už spájame vzdelanie s praxou a šetríme verejné zdroje. oprava plotov, katering, tlač brožúr či letákov? nielen pri ich zabezpečovaní môže radnica a mestské firmy siahnuť po výnimke zo Zákona o verejnom obstarávaní. dajú tak šancu stredoškolákom a začnú prospešnú spoluprácu s konkrétnymi strednými odbornými školami. ak stredná odborná škola dodá tovar, uskutoční stavebné práce, alebo poskytne služby zabezpečované žiakmi školy počas praktického vyučovania, na všetko to sa vzťahuje výhoda, ktorá nepotrebuje tender, ale zákazku napriamo. nakoľko v prešove je pomerne dostatok škôl orientovaných na remeslá, zo strany radnice aj jej organizácií by sme mohli očakávať začiatok užitočnej a zároveň verejnoprospešnej spolupráce. veď investície cez mladých v sebe prinášajú konkrétnu pridanú hodnotu.
           
letná terasa ponúka prax aj zárobok
mesto má taxatívne určené podmienky pre exteriérové sedenia. medzi ne patria technické parametre letných terás, ako aj výška dane a spôsob jej úhrady. úspech však nemožno merať ich počtom, veľkosťou ani očakávaným príjmami z letných sedení. svoje miesto by mala mať aj podpora prevádzok, ktoré počas leta vytvoria podmienky na študentské brigády. veď stredoškoláci si nielen zarobia, ale získajú aj benefit vo forme praxe a preukázateľných zručností. niet pochýb, že v zahraničí si počas letných prázdnin zarobia viac a lepšie. Aae nie pre každého je vysnívaným snom brigáda v zahraničí.
 
daň za lešenie? žiaden problém
prešov nie je výnimkou medzi mestami, v ktorých sa platí daň za lešenie. je to pochopiteľné, keďže stavebné práce zaberajú verejné priestranstvá. čo však s lešením, ktoré pomáha pri zatepľovaní panelákov a vďaka nemu získavajú atraktívnejší vzhľad? hlavne, ak je znižovanie energetickej náročnosti jednou z priorít vo viacerých strategických dokumentoch mesta. na jednej strane samospráva podporuje šetrenie na energiách a teší sa estetickému vzhľadu panelákov, na druhej strane kasíruje takéto investície. Krokom k priamej, adresnej podpore tohto úsilia je odpustenie dane za lešenie, ak bude inštalované za účelom zatepľovania, pričom počas celej doby používania nebude slúžiť ako reklamný nosič.
 
vlastnými silami
niektoré z týchto krokov potrebujú meniť súčasné nastavenie miestnych daní. preto sa musíme sústrediť na jesennú novelizáciu príslušných všeobecne záväzných nariadení, aby sme tvorili a nie trovili. ďalšie riešenia potrebujú jedine odhodlanie. v každom prípade platí, že vlastnými silami, bez zbytočného hľadania vinníkov má prešov mnohé riešenia na dosah. bez eurofondov, zadlžovania, politikárčenia aj vyčkávania.   

(prešovský večerník, 15. mája 2017)