PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
nájomné bývanie je potrebné riešiť, nie nariekať (SME),
zostane vidiek bez predajní potravín (PRAVDA),
tri dekády komunálu (TV ZEMPLÍN).

Vraj to akosi utíchlo...

 Budú musieť motoristi v našom meste začať platiť za parkovanie na miestach, kde roky nemusia nič platiť. S parkovaním to v našom meste, veruže, vôbec nie je ružové a ak to takto pôjde ďalej, ako to ide teraz, ani ružové nikdy nebude. Teda ružové...

Aspoň prijateľné pre motoristov aj pre nemotoristov. Snahu riešiť tento problém mestskej samospráve uprieť nemožno – to by som jej krivdil. Lenže bez podpory občanov mestská samospráva veľa nezmôže.

„Tí, ktorí majú autá, majú problémy s parkovaním a sú za to, aby mesto parkoviská stavalo. A tí, ktorí autá nemajú a aj tí, ktorí svoje parkovanie majú vyriešené, chcú, aby ostávala na sídliskách zeleň. Lebo sídliská sú tak či tak prehustené.“ Pre náš denník to povedal známy Prešovčan Jozef Kužma, odborník na územné plánovanie. Jeho vyjadrenia o takzvanej statickej doprave (čiže o parkovaní) sme uverejnili už viackrát, ostatný raz v utorok minulého týždňa. Pripomína, že problémy s nedostatkom miest na parkovanie rieši mestské zastupiteľstvo od obnovenia samosprávy obcí a miest: teda od decembra 1990. Pravicovým poslancom mestského parlamentu bol Jozef Kužma od jeho začiatku do konca roku 1994, potom od konca decembra 2002 do záveru vlaňajška. Takže veľmi dobre vie, čo mestská samospráva robila aj robí.

Pripravované všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov o regulácii takzvanej statickej dopravy na jeho území problém nedostatku parkovacích miest neodstráni, vraví bývalý pravicový politik, naďalej aktívny ako „radový“ člen SDKÚ – DS. Kedy by sa návrhom tohto nariadenia mal zaoberať mestský parlament? Podľa plánu jeho práce, ktorý zastupiteľstvo odsúhlasilo 25. mája, sa mal dostať na program jeho zasadnutia, ktoré malo byť 20. júla. V ten deň však mestský parlament nezasadal: nezávislý primátor Pavel Hagyari ho totiž nezvolal. Ani nemusel. Zasadnutia mestského zastupiteľstva zvoláva (a vedie) primátor. Túto právomoc mu dáva zákon o obecnom zriadení. Zasadanie mestského parlamentu zvolal primátor Pavel Hagyari na 10. augusta. Na tomto zasadnutí návrh nariadenia o regulácii parkovania predložený nebol. Predložiť by ho zastupiteľstvu mal hlavný architekt nášho mesta. Túto funkciu zastáva už vyše osem rokov Vladimír Ligus.

Z informácií, ktoré sa už dostali na verejnosť, vysvitá, že podľa tohto nariadenia by motoristi museli platiť za parkovanie na takých miestach, kde dosiaľ neplatia: pri obytných blokoch na sídliskách. Samozrejme, že sa im to ani trochu nepáči. Niektoré podrobnosti chystaného návrhu nariadenia „odtajnil“ Rastislav Mochnacký na stretnutí s novinármi v závere júna. On a Radoslav Milčo skonštatovali, že miestny zväz SDKÚ – DS „je znepokojený konaním mesta Prešov, ktoré má viesť k spoplatňovaniu parkovania na jeho sídliskách a v obytných lokalitách.“ Podľa ich názoru „nové pravidlá pre reguláciu statickej dopravy spôsobia zavedenie plateného parkoviska, čo je de facto nová daň, ktorá výrazne zaťaží rozpočty prešovských domácností, predovšetkým mladé rodiny a dôchodcov.“ Radoslav Milčo je podpredsedom prešovského miestneho zväzu SDKÚ – DS (aj asistentom poslanca Národnej rady SR za túto pravicovú stranu Ondreja Mateja), Rastislav Mochnacký je „radovým“ členom predsedníctva miestneho zväzu: a ako neposlanec mestského parlamentu je členom jeho komisie pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie. Táto komisia, ako povedal Rastislav Mochnacký, sa návrhom nariadenia zaoberala dvakrát ešte na jar tohto roku, potom to „celé akosi utíchlo a nič sa nedeje.“ Jemu chýba aj „nejaká stratégia“ nášho mesta. Podľa jeho informácií by jedno takto spoplatnené parkovacie miesto stálo ročne 365 €, teda jedno euro na deň, čo je, ako podotýka, jeden mesačný plat mnohých Prešovčanov. Stratégiu si v tejto oblasti predstavuje takú, že by si mesto stanovilo, že ročne vynaloží na budovanie parkovísk (čiže na vytváranie ďalších miest na parkovanie) povedzme 100 tisíc €. Ale len spoplatniť v súčasnej situácii niektoré parkovacie miesta nepokladá za dobré riešenie. Spoplatnenie nedostatku parkovacích miest na sídliskách považuje on i Radoslav Milčo „za jednoduché prehodenie zodpovednosti mesta na plecia občanov, daňových poplatníkov.“ Podľa nich mesto tento problém (čiže nedostatok miest na parkovanie) „celé roky zanedbávalo.“

Ako sa Rastislav Mochnacký vyjadril, je to síce návrh nariadenia „o regulácii statickej dopravy“ na území nášho mesta, lenže „v skutočnosti“ by to bolo nariadenie „o spoplatňovaní parkovísk a o odťahovaní motorových vozidiel.“ Týmto nariadením, ako poznamenal, by sa zaviedli „zóny regulovaného parkovania v obytných zónach.“ Náklady na vytvorenie jedného parkovacieho miesta odhadol na približne 1400 €. Spoplatnenie doteraz nespoplatnených parkovísk by, ako vysvetlil, fungovalo tak, že „po zavedení zóny“ by všetci tí, ktorých by sa nové nariadenie týkalo, prišli každý rok na mestský úrad, vybavili by si takzvanú rezidenčnú kartu a za jej vydanie by zaplatili.

Pripravovaným návrhom takého nariadenia nie je nadšená ani ľavica, pretože „vôbec nerieši problém nedostatku parkovacích miest. Návrh tohto nariadenia vôbec nerieši spôsob, ako zvýšiť počet miest na parkovanie, ako utvoriť nejakú parkovaciu disciplínu. Ide iba o to, aby tie miesta v našom meste, ktoré ešte ostali na parkovanie, boli spoplatnené.“Toto skonštatoval tiež ešte koncom júna poslanec mestského parlamentu za Smer – sociálnu demokraciu Michal Kaliňák. „Je to drzosť – a nič iné, iba drzosť,“ prízvukoval.

Čo teda s parkovaním? Bude schválené nariadenie o regulácii takzvanej statickej dopravy? Na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas najmenej trojpätinovej väčšiny prítomných poslankýň a poslancov. Zastupiteľstvo však musí byť počas hlasovania uznášaniaschopné. Také je vtedy, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina zo všetkých poslankýň a poslancov. Prešovský mestský parlament je 31-členný.

(Prešovský Večerník, 23. augusta 2011)