PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
nájomné bývanie je potrebné riešiť, nie nariekať (SME),
zostane vidiek bez predajní potravín (PRAVDA),
tri dekády komunálu (TV ZEMPLÍN).

Vráťme sa myšlienkami na zem

 Každá zabehnutá organizácia, ktorá funguje viac či menej úspešne, postupne získa stopu času. V práci získava monotónnosť, viac počúva svoj vnútorný hlas ako vonkajšie názory. Ináč povedané, budovanie tradície má svoje čaro, ale aj nebezpečné nástrahy.

Práve preto je potrebné neustále zdôrazňovanie prvotného poslania a  filozofie. Žiadna firma, politická strana a ani mimovládna organizácia  nemôže slúžiť všetkým. Stále len niekomu a len určitým spôsobom. Výnimkou  nie sú ani organizácie pôsobiace vo sfére národnostných menšín. Niektoré sa špecializujú na prácu s mládežou, iné sa aktivizujú v oblasti vzdelávania, či osvety, ďalšie sa venujú kultúre a podobne. Všetky by to mali robiť najlepšie ako vedia, lebo vytváranie dojmu je síce sympatické, ale pozitívny výsledok je nenahraditeľný. Ten pre Rusínov na Slovensku predstavuje rok 2011 a pripravované sčítanie obyvateľstva. Výber národností je kľúčovou voľbou pre ďalších minimálne 10 rokov. Ak sa staneme národnosťou, ktorú reprezentujú ľudia hovoriaci po rusínsky, ale hlásiaci sa k inej národnosti, sami zo seba vytvoríme exkluzívny klub, ktorý už nebude uvažovať o rozvoji, ale rozmýšľať o prežití. Motivovanie ľudí k tomu, aby sa hrdo hlásili k rusínskej menšine a dedičstvo svojich predkov považovali za vec prestíže, je dosiahnuteľná méta. Stačí sa len vrátiť myšlienkami na zem a naplno robiť to, čo je v našich silách. Všetci môžeme hovoriť o všetkom a každý môže uvažovať o každom. Skutočným prínosom však bude, ak každá rusínska organizácia začne naplno robiť to, kvôli čomu vznikla a ostatné organizácie jej namiesto kritiky budú úprimne držať palce. Veď akú silu má miestna organizácia na to, aby zmenila obsah pripravovaných učebníc? Má však obrovskú silu pre organizovanie letných táborov pre rusínske deti a spolupracovanie s rusínskou materskou školou. Opačne to jednoducho nefunguje. Sčítanie obyvateľov v roku 2011 je kľúčovou témou, ktorá by mala zo  všetkých rusínskych organizácií pôsobiacich na Slovensku, vytvoriť jedinú  stabilnú platformu s úspešným ťahom na bránku. Ak sa pre túto myšlienku  nedokážeme spojiť, potom sotva zvládneme spájanie Rusínov. Skúsme preto  uvažovať nad úzkou spoluprácou. Ak vieme hovoriť rovnakým jazykom, potom by nemal byť problém nájsť spoločnú reč.